ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ – 15/07/2005

 

 

1.       Παιδί 18 μηνών παρουσιάζει αιφνίδια ετερόπλευρο εξόφθαλμο. Η πιθανότερη διάγνωση είναι:

Α.   Παραρρινοκολπίτιδα

Β.   Yπερθυρεοειδισμός

Γ.   Νεφροβλάστωμα

Δ.   Λευχαιμία

Ε.   Νευροβλάστωμα

 

2.       Ποιο από τα παρακάτω αίτια είναι υπεύθυνα για χρόνιο βήχα στην νηπιακή ηλικία

Α.   Λοιμώξεις

Β.   Άσθμα

Γ.   Ξένο σώμα

Δ.   Παθητικό κάπνισμα

Ε.   Όλα τα παραπάνω

 

3.       Ποιο από τα παρακάτω είναι φάρμακο πρώτης εκλογής για την αντιμετώπιση της νεανικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας:

Α.   Άλατα χρυσού

Β.   Υδροξυχλωροκίνη

Γ.   Μεθοτρεξάτη

Δ.   Κορτικοειδή

Ε.   Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

 

4.       Ποιο από τα παρακάτω εμβόλια πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 10ετία δια βίου

Α.   Διφθερίτιδας-Τετάνου- ακυτταρικό Κοκκύτου

Β.   Πολιομυελίτιδας

Γ.   Ηπατίτιδας Β

Δ.   Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας

Ε.   Τετάνου –Διφθερίτιδας τύπου ενηλίκου (Td)

 

5.       Άτομα με σπληνεκτομή πρέπει απαραίτητα να εμβολιασθούν με το εμβόλιο:

Α.   Ηπατίτιδας Β

Β.   Κίτρινου πυρετού

Γ.   Πνευμονιοκόκκου

Δ.   Παρωτίτιδας

Ε.   Ηπατίτιδας Α

 

6.       Σε παιδί με ψηλαφητή μάζα κοιλίας ή διαφορική διάγνωση μεταξύ νευροβλαστώματος και νεφροβλαστώματος γίνεται με:

Α.   Γενική αίματος

Β.   α/α κοιλίας

Γ.   Υπέρηχο κοιλίας

Δ.   Ενδοφλέβια πυελογραφία

Ε.   VMA ούρων

 

7.       Ποιο είναι το φάρμακο εκλογής στην αρχική θεραπεία του νεφρωσικού συνδρόμου ελαχίστων αλλοιώσεων

Α.   Πρεδνιζόνη

Β.   Κυκλοφωσφαμίδη

Γ.   Χλωραμβουκίλη

Δ.   Κυκλοσπορίνη

Ε.   Κυκλοσπορίνη + πρεδνιζόνη

 

 

 

 

 

8.       Ο τυφοειδής πυρετός μπορεί να θεραπευθεί με τα ακόλουθα φάρμακα ΕΚΤΟΣ από:

Α.   Κεφτριαξόνη

Β.   Χλωραμφενικόλη

Γ.   Αμοξυκιλλίνη-Κλαβουλανικό

Δ.   Βανκομυκίνη

Ε.   Κεφοταξίμη

 

9.       Τι ΔΕΝ ανιχνεύουν τα προγράμματα διαλογής (screening) των νεογνών στην χώρα μας

Α.   Την έλλειψη G6PD

Β.   Την ανεπάρκεια της υδροξυλάσης της φαινυλαλανίνης PKU

Γ.   Τον συγγενή υποθυρεοειδισμό (TSH)

Δ.   Την ανεπάρκεια της λακτάσης

Ε.   Τα Α + Β + Γ

 

10.   Σημειώστε την εξέταση εκλογής για την διάγνωση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης

Α.   Αξονική τομογραφία κοιλίας

Β.   Ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία

Γ.   Ενδοφλέβια πυελογραφία

Δ.   Υπερηχογράφημα νεφρών ουρητήρων – κύστης

Ε.   Κυστεοσκόπηση

 

11.   Στην β-θαλασσαιμία η αιμοσφαιρίνη πρέπει να διατηρείται με μεταγγίσεις αίματος

            πάνω από:

Α.   5 g%

Β.   7 g %

Γ.   10 g %

Δ.   13 g %

Ε.   15 g %

 

12.   Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό για την συγγενή υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων λόγω ανεπάρκειας της 21-υδροξυλάσης:

Α.   Υψηλές τιμές αυξητικής ορμόνης

Β.   Υψηλά ανδρογόνα

Γ.   Υψηλή προλακτίνη

Δ.   Πνευματική καθυστέρηση

Ε.   Συνδακτυλία

 

13.   H συχνότερη συγγενής καρδιοπάθεια είναι:

Α.   Μεσοκολπική επικοινωνία

Β.   Παραμονή ανοικτού αρτηριακού πόρου

Γ.   Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

Δ.   Αρτηριακός κορμός

Ε.   Μετάθεση των μεγάλων αρτηριών

 

14.   Ολα τα παρακάτω είναι σωστά για την αρθρίτιδα στον ρευματικό πυρετό ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Προκαλεί μόνιμες βλάβες στις αρθρώσεις

Β.   Εχει μεταναστευτικό χαρακτήρα

Γ.   Προσβάλλει κυρίως μεγάλες αρθρώσεις

Δ.   Διαρκεί μόνο μερικές εβδομάδες

Ε.   Μπορεί να προσβάλλει και μικρές αρθρώσεις

 

15.   Στην ηλικία των 10 μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο βασικός εμβολιασμός για  τα παρακάτω νοσήματα, ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Κοκκύτη

Β.   Παρωτίτιδα

Γ.   Διφθερίτιδα

Δ.   Πολυομυελίτιδα

Ε.   Τέτανο

 

 

16.   Ο αιμόφιλος ινφλουέντζας τύπου b αποτελεί συχνό αίτιο:

Α.   Νεογνικής μηνιγγίτιδας

Β.   Πορφύρας Henoch-Schοnlein

Γ.   Επιγλωττίτιδας

Δ.   Φαρυγγίτιδας

Ε.   Ουρολοίμωξης κατά τα δύο πρώτα έτη της ζωής

 

17.   Η Συγγενής Ερυθρά προκαλεί:

A.   Βαρηκοΐα

B.   Καρδιοπάθεια

Γ.   Καταρράκτη

Δ.   Όλα τα παραπάνω

Ε.   Κανένα από τα παραπάνω

 

18.   Ολα τα παρακάτω είναι σωστά για τον φυσιολογικό ίκτερο των νεογνών ΕΚΤΟΣ

            από ένα:

Α.   Παρουσιάζεται συνήθως το 3ο 24ωρο

Β.   Διαρκεί συνήθως 4-5 ημέρες

Γ.   Η χολερυθρίνη είναι εμέσου τύπου

Δ.   Μπορεί να προκαλέσει πυρηνικό ίκτερο

Ε.   Στα πρόωρα είναι εντονότερος και διαρκεί περισσότερο

 

19.   Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό για το σύνδρομο GuillainBarré ή οξεία

            πολυριζονευρίτιδα:

Α.   Έναρξη στη βρεφική ηλικία

Β.   Είναι κληρονομική νόσος

Γ.   Στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ανευρίσκονται πολλά κύτταρα

Δ.   Τα τενόντια αντανακλαστικά είναι αυξημένα

Ε.   Η κλινική εικόνα της νόσου εμφανίζεται συνήθως αιφνίδια με αδυναμία στα κάτω άκρα

 

20.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την νόσο του Wilms (νεφροβλάστωμα) ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Εξορμάται από τα επινεφρίδια

Β.   Η πρόγνωση εξαρτάται από την έκταση της νόσου

Γ.   Οι πνευμονικές είναι οι συχνότερες μεταστάσεις

Δ.   Συχνή προβολή είναι η αιματουρία

Ε.   Η ενδοφλέβια πυελογραφία συμβάλει στη διάγνωση

 

21.   Η πιο συχνή αιτία σιδηροπενίας σε παιδί προσχολικής ηλικίας είναι

Α.   Η ελλιπής πρόσληψη σιδήρου

Β.   Τα ελλιπή αποθέματα σιδήρου

Γ.   Η απώλεια σιδήρου

Δ.   Η δυσαπορρόφηση σιδήρου

Ε.   Η αιμόλυση

 

22.   Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την κρανιοσυνοστέωση:

Α.   Η οβελιαία και η στεφανιαία ραφή εμπλέκονται συχνότερα

Β.   Η απλή ακτινογραφία  χρησιμοποιείται διαγνωστικά

Γ.   Οφείλεται σε απουσία μιας ή περισσότερων ραφών

Δ.   Η έκπτυξη του εγκεφάλου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί

Ε.   Όλα τα παραπάνω

 

23.   Ποια είναι η ορθότερη άμεση θεραπευτική ενέργεια για την αντιμετώπιση οξείας αναφυλακτικής αντίδρασης που συνοδεύεται από εισπνευστικό σιγμό;

Α.   Χορήγηση οξυγόνου

Β.   Χορήγηση αντιισταμινικών από το στόμα

Γ.   Χορήγηση ντοπαμίνης ενδοφλεβίως

Δ.   Χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης ενδοφλεβίως

Ε.   Χορήγηση αδρεναλίνης υποδορίως

 

 

24.   Οι συχνότερες πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες αφορούν

Α.   Β-λεμφοκύτταρα

Β.   Συμπλήρωμα

Γ.   Ηωσινόφιλα

Δ.   Λειτουργικότητα σπληνός

Ε.   Τ-λεμφοκύτταρα

 

25.   Αγόρι ηλικίας 40 ημερών εμφανίζει ρουκετοειδείς εμέτους από 3ημέρου. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε υποχλωραιμική μεταβολική αλκάλωση. Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση;

Α.   Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Β.   Η επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Γ.   Οι ενδογενείς μεταβολικές διαταραχές

Δ.   Η πυλωρική στένωση

Ε.   Το πεπτικό έλκος

 

26.   Ποιο νόσημα στη βρεφική ηλικία μπορεί να εμφανιστεί με εμέτους:

Α.   Η λοιμώξη του ανώτερου αναπνευστικού

Β.   Η μηνιγγίτιδα

Γ.   Η ουρολοίμωξη

Δ.   Όλα τα παραπάνω

Ε.   Κανένα από τα παραπάνω

 

27.   Σε όλες τις παρακάτω ανατομικές βλάβες απαιτείται άμεση χειρουργική διόρθωση ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής

Β.   Απόφραξη της κυστεοουρητηρικής συμβολής

Γ.   Ουρητηροκήλη

Δ.   Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση 3ου βαθμού

Ε.   Α + Β

 

28.   Η συχνότερη κλινική εκδήλωση του νεφρωσικού συνδρόμου είναι:

Α.   Αναπνευστική δυσχέρεια

Β.   Οιδήματα

Γ.   Διάρροια

Δ.   Αύξηση της αρτηριακής πίεσης

Ε.   Ασκίτης

 

29.   Στη μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα ισχύουν όλα  ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Είναι πιο συχνή σε παιδιά άνω των 3 ετών

Β.   Αναπτύσσεται  1 –2 εβδομάδες μετά από στρεπτοκοκκική λοίμωξη

Γ.   Είναι πιο συχνή σε παιδιά κάτω των 3 ετών

Δ.   Η νόσος εκδηλώνεται με οίδημα

Ε.   Η νόσος εκδηλώνεται με αιματουρία

 

30.   Η κατανόηση λέξεων και απλών εντολών συμβαίνει:

Α.   Τους πρώτους 3 μήνες της ζωής

Β.   Τον 3ο-5ο μήνα της ζωής

Γ.   Τον 16ο-18ο μήνα της ζωής

Δ.   Τον 6ο-10ο μήνα της ζωής                          

Ε.   Τον 18ο-24ο μήνα της ζωής

 

31.   Παιδί 10 χρόνων με γνωστό ιστορικό άσθματος προσέρχεται στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία με δύσπνοια. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα θα δίνατε πρώτο; 

Α.   Αντιβίωση

Β.   Θεοφυλλίνη

Γ.   Οξυγόνο

Δ.   β2-διεγέρτες ταχείας δράσης

Ε.   Στεροειδή

 

 

 

32.   Όλα τα παρακάτω αποτελούν ένδειξη για αμυγδαλεκτομή ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Υποτροπιάζοντα επεισόδια   μέσης ωτίτιδας 

Β.   Περιαμυγδαλικό απόστημα

Γ.   Καρκίνωμα αμυγδαλών

Δ.   Υπερτροφία με απόφραξη αεραγωγών

Ε.   Υποτροπιάζοντα (τουλάχιστον έξι) επεισόδια αμυγδαλίτιδας από στρεπτόκοκκο ομάδας Α μέσα σε ένα χρόνο

 

33.   Ποιο από τα παρακάτω για την λαρυγγομαλακία είναι σωστό ;

Α.   Προκαλεί συνήθως εκπνευστικού τύπου αναπνευστική δυσχέρεια  

Β.   Υποχωρεί αυτόματα στις περισσότερες περιπτώσεις γύρω στον 1 χρόνο

Γ.   Συγχέεται συχνά με άσθμα στα βρέφη

Δ.   Σχετίζεται συνήθως με νόσο του θυρεοειδούς

Ε.   Απαντά στα βρογχοδιασταλτικά από το στόμα

 

34.   Εμπύημα συχνά συνοδεύει την πνευμονία από:

Α.   Ιούς

Β.   Αιμόφιλο γρίππης

Γ.   Κλεμπσιέλα

Δ.   Σταφυλόκοκκο

Ε.   Στρεπτόκοκκο

 

35.   Σε παιδί 4 ετών με επιβεβαιωμένη δηλητηρίαση με σαλικυλικά τα πρώτα σημεία είναι συνήθως:

Α.   Πετέχειες και ουλορραγίες

Β.   Διπλωπία και περιφερική τύφλωση

Γ.   Υπέρπνοια             

Δ.   Διάρροια

Ε.   Σπασμοί

 

36.   Τι δεν ισχύει από τα παρακάτω στην έλλειψη του παράγοντα VIII 

Α.   Η κλινική σοβαρότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη του επιπέδου του παράγοντα VIII στο πλάσμα

Β.   Στις σοβαρές περιπτώσεις ο αίμαρθρος και τα ενδομυϊκά αιματώματα είναι συνήθη

Γ.   Ο χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης είναι παρατεταμένος

Δ.   Η χορήγηση φρέσκου διατηρημένου αίματος με κιτρική φωσφορική γλυκόζη (CPD) σταματά την αιμορραγία

Ε.   Απαγορεύεται η χορήγηση ασπιρίνης

 

37.   Ως πρώιμη χαρακτηρίζεται η ήβη όταν εμφανίζεται:

Α.   Πριν τα 8 χρόνια στα κορίτσια και πριν τα 9 στα αγόρια

Β.   Πριν τα 14 χρόνια και στα δύο φύλα

Γ.   Πριν τα 12 χρόνια στα κορίτσια και πριν τα 14 χρόνια στα αγόρια

Δ.   Πριν τα 10 χρόνια στα κορίτσια και πριν τα 11 στα αγόρια

Ε.   Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό

 

38.   Το φυσιολογικό βρέφος μετακινείται συνήθως από την πρηνή θέση στην ύπτια και αντιστρόφως

Α.   Τον 1ο μήνα της ζωής

Β.   Τον 7ο μήνα της ζωής                                 

Γ.   Τον 3ο μήνα της ζωής

Δ.   Τον 12ο μήνα της ζωής

Ε.   Τον 10ο μήνα της ζωής

 

39.   Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τη νεκρωτική εντεροκολίτιδα

Α.   Ο κύριος προδιαθεσικός παράγοντας είναι η προωρότητα

Β.   Ο κύριος προδιαθεσικός παράγοντας είναι η πρόωρη διατροφή του νεογνού

Γ.   Ο κύριος προδιαθεσικός παράγοντας είναι η αιμορραγική διάθεση του νεογνού

Δ.   Η θεραπεία είναι κατά κανόνα χειρουργική

Ε.   Η θνητότητα παραμένει ακόμη στο 70-80%

 

 

 

 

 

40.   Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την τοξοπλάσμωση;

Α.   Οφείλεται στο Plasmodium falciparum

Β.   Μεταδίδεται με τα γρατζουνίσματα (αμυχές) από γάτες

Γ.   Η θεραπεία εκλογής είναι η πενικιλλίνη

Δ.   Μπορεί να εκδηλωθεί μόνο με πυρετό και διόγκωση λεμφαδένων

Ε.   Η διάγνωση γίνεται συνήθως με καλλιέργεια αίματος

 

41.   Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τη λοίμωξη από το παράσιτο εχινόκοκκος;

Α.   Μεταδίδεται από δήγματα σκυλιών

Β.   Εκδηλώνεται με επίμονη διάρροια και απίσχνανση

Γ.   Χαρακτηριστική είναι η λεμφοκυττάρωση του περιφερικού αίματος

Δ.   Οι κύριες επιπλοκές συνίστανται σε ρήξη κύστεων ή πίεση οργάνων

Ε.   Κανένα από τα παραπάνω

 

42.   Ποιο από τα παρακάτω μικρόβια σχετίζεται με το πεπτικό έλκος;

Α.   Campylobacter jejuni

Β.   Helicobacter pylori

Γ.   Enterobacter cloacae

Δ.   Όλα τα παραπάνω

Ε.   Κανένα από τα παραπάνω

 

43.   Η δερμοαντίδραση Mantoux σε ανοσοεπαρκή άτομα  χαρακτηρίζεται θετική όταν:

Α.   Η διήθηση είναι > 10 mm

Β.   H ερυθρότητα είναι > 10 mm

Γ.   Η διήθηση είναι > 5 mm

Δ.   Η ερυθρότητα είναι > 5mm

E.   Η διήθηση είναι μεταξύ 5- 9 mm

 

44.   Η τετραλογία Fallot  περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από ένα :

Α.   Στένωση πνευμονικής

Β.   Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

Γ.   Εφίππευση της αορτής επί του μεσοκοιλιακού διαφράγματος

Δ.   Στένωση αορτής

Ε.   Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας

 

45.   Αιτίες εγκολεασμού στα παιδιά μπορεί να αποτελούν:

Α.   Μεκέλειος απόφυση

Β.   Ιδιοπαθής

Γ.   Λέμφωμα εντέρου

Δ.   Πολύποδες εντέρου

Ε.   Όλα τα παραπάνω

 

46.   Όλα τα παρακάτω χαρακτηρίζουν τη δρεπανοκυτταρική αναιμία ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Αναιμία υπόχρωμη, μικροκυτταρική

Β.   Παρουσία δρεπανοκυττάρων στο περιφερικό αίμα

Γ.   Αυξημένα δικτυοερυθροκύτταρα

Δ.   Αιμοσφαιρίνη HbF μέχρι 10%

Ε.   Αιμοσφαιρίνη HbS σε ποσοστό 80%

 

47.   Ευαισθησία στις μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις είναι το πρώιμο σημείο:

Α.   Ουρικής αρθρίτιδας

Β.   Ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Γ.   Εκφυλιστικής αρθρίτιδας

Δ.   Αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας

Ε.   ΣυνδρόμουReiter

 

 

 

 

 

48.   Η κυστική ίνωση συσχετίζεται με όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Ειλεό από μηκώνιο

Β.   Δυσαπορρόφηση

Γ.   Υπέρταση

Δ.   Πρόπτωση ορθού

Ε.   Καθυστέρηση ανάπτυξης

 

49.   Ποιο από τα παρακάτω νοσήματα ΔΕΝ μεταδίδεται με τον σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα:

Α.   Φαινυλκετονουρία

Β.   Κυστική ίνωση

Γ.   Έλλειψη G-6-PD

Δ.   Οικογενής υπερχοληστεριναιμία

Ε.   Αναιμία Cooley

 

50.   Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι χαρακτηριστικό της ιλαράς:

Α.   Ρινίτιδα

Β.   Επιπεφυκίτιδα

Γ.   Βήχας

Δ.   Κηλίδες Koplick

Ε.   Φυσιολογική θερμοκρασία κατά την εμφάνιση του εξανθήματος

 

51.   Σε όλες τις παρακάτω καταστάσεις συνιστάται η χημειοπροφύλαξη ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Ουρολοίμωξη

Β.   Μηνιγγίτιδας

Γ.   Φυματίωση

Δ.   Ρευματικού πυρετού

Ε.   Λοίμωξη απο μυκόπλασμα

 

52.   Όλα τα παρακάτω είναι μείζονα κριτήρια του ρευματικού πυρετού ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Χορεία Sydenham

Β.   Καρδίτις

Γ.   Αρθρίτις

Δ.   Δακτυλιοειδές ερύθημα

Ε.   Αυξημένος τίτλος ASTO

 

53.   Για τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις φάρμακο επιλογής είναι:

Α.   Κεφαλοσπορίνες Β γενεάς

Β.   Κεφαλοσπορίνες  Γ γενεάς

Γ.   Πενικιλλίνη

Δ.   Μακρολίδες

Ε.   Αμινογλυκοσίδες

 

54.   Οι εκδηλώσεις του Συστηματικού Ερυθηματώδου Λύκου είναι οι κάτωθι ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Πυρετός

Β.   Αρθρίτιδα

Γ.   Αιμολυτική Αναιμία

Δ.   Συχνές πνευμονίες

Ε.   Λευκωματουρία

 

55.   Όλα τα παρακάτω είναι αίτια έμμεσης υπερχολερυθριναιμίας ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Αιμολυτική νόσος του νεογνού

Β.   Μητρικός θηλασμός

Γ.   Συγγενής ατρησία χοληφόρων

Δ.   Υποθυρεοειδισμός

Ε.   Σύνδρομο Gilbert

 

 

 

 

56.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την πορφύρα Henoch-Schonlein (αλλεργική πορφύρα) ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι χαμηλός

Β.   Προσβολή των νεφρών σε ποσοστό 30-50%

Γ.   Συχνά υπάρχει προσβολή του γαστρεντερικού συστήματος

Δ.   Αρθρίτιδα δεν είναι σπάνια

Ε.   Προσβολή του ΚΝΣ είναι σπάνια

 

57.   Ποιο από τα παρακάτω ευρήματα απαντάται πιο συχνά στα αγόρια με πρώιμη ήβη σε σχέση με τα κορίτσια με πρώιμη ήβη:

Α.   Καθυστέρηση της οστικής ηλικίας

Β.   Υπερθυρεοειδισμός

Γ.   Όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος

Δ.   Αντίσταση στην ινσουλίνη

Ε.   Χαμηλό ανάστημα

 

58.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για τους πυρετικούς σπασμούς ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Συνήθως συνυπάρχει λοίμωξη του ΚΝΣ

Β.   Είναι συχνότεροι σε ηλικία 6 μηνών έως 5 ετών

Γ.   Συνήθως είναι γενικευμένοι σπασμοί

Δ.   Συνήθως διαρκούν λιγότερο από 15 λεπτά

Ε.   Έχουν καλοήθη πρόγνωση

 

59.   Η οστρακιά χαρακτηρίζεται από:

A.   Χαμηλή πυρετική κίνηση διάρκειας ενός 24ωρου

B.   Εξάνθημα που ξεκινά από το πρόσωπο και μετά επεκτείνεται στον κορμό και στα άκρα

Γ.   Εξάνθημα που εμφανίζεται στο τριχωτό της κεφαλής

Δ.   Γλώσσα εξέρυθρη με λευκωπό επίχρισμα κατά τα πρώτα 24ωρα της νόσου

Ε.   Η απολέπιση του εξανθήματος αποτελεί πρώιμη εκδήλωση

 

60.   Ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α αποτελεί αίτιο:

Α.   Μικροβιαιμίας

Β.   Πνευμονίας

Γ.   Οξείας μέσης ωτίτιδας

Δ.   Τραχηλικής λεμφαδενίτιδας

Ε.   Όλα τα παραπάνω

 

61.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την εγκεφαλική αιμορραγία των προώρων

            ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Παρουσιάζεται συνήθως σε νεογνά < 1500 g

Β.   Είναι συχνότερη σε νεογνά με ΣΑΔ ( Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας )

Γ.   Μπορεί να προκαλέσει υδροκέφαλο

Δ.   Παρουσιάζεται συνήθως την 2η εβδομάδα της ζωής

Ε.   Μπορεί να συνοδεύεται από θρομβοπενία

 

62.   Ο χρόνος επώασης στην ιογενή ηπατίτιδα Α είναι

Α.   14-30 ημέρες

Β.   41-60 ημέρες

Γ.   60-90 ημέρες

Δ.   91-180 ημέρες

Ε.   Κανένα από τα παραπάνω

 

63.   Σε ποια περίπτωση αντενδείκνυται η οσφυονωτιαία παρακέντηση

Α.   Υποψία μικροβιακής μηνιγγίτιδας

Β.   Υποψία ιογενούς μηνιγγίτιδας

Γ.   Ερπητική εγκεφαλίτιδα

Δ.   Κεφαλαλγία με αυξημένη ενδοκράνια  πίεση (διαπιστώνεται με βυθοσκόπηση  και οίδημα οπτικών θηλών)

Ε.   Υποψία φυματιώδους μηνιγγίτιδας

 

 

64.   Ποια είναι η συχνότερη αιτία χειρουργικής  κοιλίας στην παιδική ηλικία

Α.   Εγκολεασμός

Β.   Συστροφή εντέρου

Γ.   Περίσφιξη βουβωνοκήλης

Δ.   Σκωληκοειδίτιδα

Ε.   Μεκελίτιδα

 

65.   Για το συγγενές εξάρθρημα του ισχίου είναι όλα σωστά ΕΚΤΟΣ  από ένα

Α.   Είναι συχνότερο στα κορίτσια

Β.   Είναι συχνότερο στα νεογνά που γεννήθηκαν με ισχιακή προβολή

Γ.   Σε ορισμένες περιπτώσεις  συνυπάρχουν και άλλες ανατομικές ανωμαλίες

Δ.   Η έγκαιρη διάγνωση έχει καλλίτερη πρόγνωση

Ε.   Η χειρουργική διόρθωση γίνεται μετά την ηλικία των 12 μηνών

 

66.   Ποια κατάσταση δεν προκαλεί υπερτονική (υπερνατριαιμική) αφυδάτωση

Α.   Αυξημένη πρόσληψη νατρίου με το γάλα

Β.   Νεφρογενής άποιος διαβήτης

Γ.   Υπερπυρεξία

Δ.   Ωσμωτική διούρηση

Ε.   Κυστική ινώδης νόσος

 

67.   Η πιο συχνή μορφή λευχαιμίας της παιδικής ηλικίας είναι:

Α.   Οξεία μυελογενής

Β.   Οξεία λεμφοβλαστική

Γ.   Χρόνια λεμφοβλαστική

Δ.   Χρόνια μυελογενής

Ε.   Κανένα από τα παραπάνω

 

68.   Τι ισχύει από τα ακόλουθα για την  μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

Α.   Παρατηρείται σε μικρά παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία

Β.   Δεν προκαλεί σπληνομεγαλία

Γ.   Δεν απαντάται στη χώρα μας

Δ.   Είναι συνδυασμός ετερόζυγης β-μεσογειακής αναιμίας και ετερόζυγης S αιμοσφαιρινοπάθειας

Ε.   Είναι συχνότερη στα κορίτσια

 

69.   Ποιο από τα παρακάτω  είναι λάθος όσον αφορά την κοιλιοκάκη

Α.   Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με διαστοματική βιοψία της νήστιδας

Β.   Η νόσος χαρακτηρίζεται από σημαντική ελάττωση της μυϊκής μάζας των πασχόντων

Γ.   Στους πάσχοντες δεν απαγορεύονται τροφές που περιέχουν σίκαλη

Δ.   Η κατάλληλη δίαιτα έχει άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση της όρεξης και στην αύξηση των πασχόντων

Ε.   Η αυστηρή εφαρμογή της κατάλληλης δίαιτας καθιστά την πρόγνωση της νόσου πολύ καλή

 

70.   Η παρουσία καταρράκτη στο νεογνό συχνά σχετίζεται με:

Α.   Φαινυλκετονουρία

Β.   Γαλακτοζαιμία

Γ.   Συγγενή υποθυρεοειδισμό

Δ.   Παρατεταμένο ίκτερο

Ε.   Λοίμωξη από ιό απλού ερπητοϊού τύπου 2

 

71.   Η μικροβιακή αμυγδαλίτιδα διαχωρίζεται από την ιογενή με βάση

Α.   Την παρουσία εξιδρώματος

Β.   Του μεγέθους των τραχηλικών λεμφαδένων

Γ.   Του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα

Δ.   Του μεγέθους των αμυγδαλών

Ε.   Την καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος

 

 

 

 

 

72.   Όλα τα παρακάτω σχετίζονται με πληκτροδακτυλία ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Ατρησία της τριγλώχινας

Β.   Τετραλογία Fallot

Γ.   Βρογχεκτασία

Δ.   Βρογχικό άσθμα

Ε.   Κυστική ίνωση

 

73.   Ποιος από τους παρακάτω ορολογικούς δείκτες είναι θετικός σε άτομο που έχει εμβολιαστεί για την ηπατίτιδα Β

Α.   HBsAg

Β.   anti-HBc

Γ.   anti-Hbe

Δ.   anti-HBs

Ε.   anti-HBs και anti-HBc

 

74.   Όλοι οι παρακάτω δείκτες αξιολόγησης της βαρύτητας του ασθματικού παροξυσμού είναι σωστοί ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Αναπνευστική δυσχέρεια

Β.   Ομιλία

Γ.   Αριθμός αναπνοών

Δ.   Αριθμός σφύξεων

Ε.   Έλεγχος ανοσοσφαιρίνης IgE

 

75.   Ποιο απο τα παρακάτω είναι σωστό σε παιδί με σύνδρομο Down (τρισωμία 21);

Α.   Χαμηλή πρόσφυση αυτιών

Β.   Υψηλό ανάστημα

Γ.   IQ > 100

Δ.   Κληρονομείται με τον υπολειπόμενο σωματικό χαρακτήρα

Ε.   Τίποτα από τα παραπάνω

 

76.   Ποιο από τα παρακάτω εμβόλια περιέχει  εξασθενημένους ιούς:

Α.   Τετάνου

Β.   Κοκκύτου

Γ.   Ιλαράς

Δ.   Διφθερίτιδος

Ε.   Ηπατίτιδος Β 

 

77.   Όλα τα παρακάτω αποτελούν χαρακτηριστικά της βιταμίνης D ΕΚΤΌΣ από ένα :

Α.   Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D είναι κυρίως τα αυγά , το γάλα, το βούτυρο και το ήπαρ.

Β.   Σημαντικά ποσά βιταμίνης D προέρχονται από τη μετατροπή της 7-δευδρο- χοληστερόλης του δέρματος με τη δράση

       της ηλιακής ακτινοβολίας.

Γ.   Είναι υδατοδιαλυτή

Δ.   Έχει δράση αντίθετη από την καλσιτονίνη

Ε.   Σε ανεπάρκεια της αναπτύσσεται ραχίτιδα

 

78.   Όλα τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά του γυναικείου γάλατος ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Περιέχει σημαντική ποσότητα ανοσοσφαιρινών και κυρίως εκκριτική IgΑ.

Β.   Περιέχει λακτοφερίνη.

Γ.   Περιέχει συμπλήρωμα .

Δ.   Περιέχει λυσοζύμη.

Ε.   Περιέχει νάτριο σε μεγαλύτερες ποσότητες από το γάλα αγελάδας 

 

79.   Στα πρωτοπαθή αίτια της μικροκεφαλίας ανήκουν :

Α.   Οι οικογενείς μορφές

Β.   Τα σύνδρομα

Γ.   Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες

Δ.   Γενετικά νοσήματα

Ε.   Όλα τα παραπάνω

 

 

80.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Δυνητικά προσβάλει όλα τα όργανα

Β.   Παθογενετικά οφείλεται στην ανάπτυξη αντίδρασης επιβραδυνόμενης ευαισθησίας

Γ.   Χαρακτηριστική η ανίχνευση πολλαπλών αυτοαντισωμάτων

Δ.   Η ΤΚΕ είναι δείκτης ενεργότητας της νόσου

Ε.   Προκαλεί αυτοάνοση αιμολυτική  αναιμία

 

81.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά  για την ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Συνήθως υπάρχει ιστορικό πρόσφατης ιογενούς λοίμωξης

Β.   Έχει σπληνομεγαλία

Γ.   Ενίοτε ο αριθμός των αιμοπεταλίων στη διάγνωση είναι πολύ χαμηλός

Δ.   Μια από τις μεθόδους θεραπείας είναι η χορήγηση κορτιζόνης

Ε.   Στην κλινική εικόνα κυριαρχούν αιμορραγίες από το δέρμα και τους βλεννογόνους

 

82.   Τι θα συστήνατε σε έναν άρρωστο με βαριά σφαιροκυτταρική   αναιμία

Α.   Να πάρει σίδηρο

Β.   Να αρχίσει συστηματικές μεταγγίσεις

Γ.   Να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών

Δ.   Να κάνει σπληνεκτομή

Ε.   Να κάνει αφαιμαξομετάγγιση

 

83.   Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τις εκδηλώσεις της λοιμώδους μονοπυρήνωσης;

Α.   Μπορεί να εκδηλωθεί με ουδετεροπενία

Β.   Μπορεί να εκδηλωθεί με σύνδρομο Guillain-Barre

Γ.   Μπορεί να εκδηλωθεί με πετέχειες στη μαλθακή υπερώα

Δ.   Όλα τα παραπάνω

Ε.   Κανένα από τα παραπάνω

 

84.   Ποια είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου στα παιδιά ηλικίας 5-14 ετών;

Α.   Οι συγγενείς ανωμαλίες

Β.   Η αυτοκτονία

Γ.   Τα ατυχήματα

Δ.   Οι κακοήθειες

Ε.   Οι λοιμώξεις

 

85.   Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη νευρογενή ανορεξία

Α.   Είναι πιο συχνή στα νήπια και τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας

Β.   Είναι εξ ίσου συχνή σε αγόρια και κορίτσια

Γ.   Μπορεί να προκαλέσει αναιμία, λευκοπενία και θρομβοκυτταροπενία

Δ.   Η θεραπευτική υποστήριξη δεν περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή

Ε.   Η πρόγνωση είναι πάντοτε καλή, ακόμη και χωρίς παρέμβαση

 

86.   Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη νόσο Kawasaki;

Α.   Η θεραπεία περιλαμβάνει την  έγκαιρη χορήγηση υπεράνοσης γ-σφαιρίνης 

Β.   Ο πυρετός είναι πολυήμερος αλλά σχετικά χαμηλός

Γ.   Η απολέπιση αποτελεί ένα από τα πρώιμα ευρήματα

Δ.   Συνοδεύεται από χαρακτηριστική θρομβοκυτταροπενία

Ε.   Δεν υποτροπιάζει ποτέ

 

87.   Ποια είναι η ανώτερη φυσιολογική τιμή πρωτεΐνης στα ούρα των παιδιών;

Α.   Ακόμη και η πιο μικρή παρουσία πρωτεΐνης στα ούρα είναι παθολογική

Β.   Τα 10 mg/24ωρο

Γ.   Τα 50 mg/24ωρο

Δ.   Τα 150 mg/24ωρο

Ε.   Τα 1000 mg/24ωρο

 

 

 

 

 

88.   Στις επιπλοκές της παραρρινοκολπίτιδας στα παιδιά περιλαμβάνονται:

A.   Εγκεφαλικό απόστημα

B.   Θρόμβωση σηραγγώδους κόλπου

Γ.   Μηνιγγίτιδα

Δ.   Κυτταρίτιδα κόγχου

Ε.   Όλα τα παραπάνω

 

89.   Στα συμπτώματα του βρογχικού άσθματος περιλαμβάνονται:

Α.   Εισπνευστικός σιγμός

Β.   Εκπνευστικός συριγμός

Γ.   Πυρετός

Δ.   Υλακώδης βήχας

Ε.   Βράγχος φωνής

 

90.   Ο κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας της σηπτικής ενδοκαρδίτιδας στα παιδιά είναι:

Α.   Πρασινίζων στρεπτόκοκκος

Β.   Μυκόπλασμα

Γ.   Χλαμύδια

Δ.   β αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδος Α

Ε.   Εντεροϊοί

 

91.   Στις κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου δυσαπορρόφησης περιλαμβάνονται:

Α.   Κοιλιακή διάταση

Β.   Ογκώδεις, δύσοσμες κενώσεις

Γ.   Ωχρότητα

Δ.   Στασιμότητα ανάπτυξης

Ε.   Όλα τα παραπάνω

 

92.   Σε ποιο από τα παρακάτω συστατικά υπερέχει το πρωτόγαλα (γάλα τις πρώτες 5 ημέρες μετά τη γέννηση) από το ώριμο γάλα της μητέρας

Α.   Ασβέστιο

Β.   Θερμίδες

Γ.   Υδατάνθρακες

Δ.   Λίπη

Ε.   Πρωτεΐνη

 

93.   Το παιδί με απλούς πυρετικούς σπασμούς χρειάζεται :

Α.   Αντιεπιληπτική αγωγή

Β.   Καμιά θεραπευτική αγωγή

Γ.   Αντιεπιληπτική αγωγή και ΗΕΓ

Δ.   Αντιεπιληπτική αγωγή και αξονική τομογραφία

Ε.   Τίποτα από τα παραπάνω

 

94.   Όλα τα παρακάτω αποτελούν αίτια πνευμονίας ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α.   Μυκόπλασμα

Β.   Χλαμύδια

Γ.   Μυκοβακτηρίδιο

Δ.   Πλασμώδιο

Ε.   Ρικέτσιες

 

95.   Ποιο από τα παρακάτω ευρήματα στη γενική των ούρων είναι παθογνωμονικό

       νεφρικής νόσου;

Α.   Ειδικό βάρος 1.010

Β.   10 με 25 πυοσφαίρια ανά οπτικό πεδίο

Γ.   10 με 25 ερυθρά ανά οπτικό πεδίο                

Δ.   Υαλώδεις  κύλινδροι

Ε.   Σωληναριακοί κύλινδροι (ερυθροκύτταρα ή λευκοκύτταρα)

 

 

 

96.   Ποιο  από τα παρακάτω ισχύει όσον αφορά την αιτιολογία του σακχαρώδη

διαβήτη τύπου Ι ;

Α.   Η μεγάλη πρόσληψη γλυκόζης μπορεί να οδηγήσει σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι

Β.   Η νόσος κληρονομείται με τον επικρατούντα σωματικό χαρακτήρα

Γ.   Ιογενείς λοιμώξεις και αυτοάνοσοι μηχανισμοί εμπλέκονται σε γενετικά προδιατεθημένα άτομα

Δ.   Η υπερβολική προσπάθεια που προκαλεί υπογλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι

Ε.  Ο παθογενετικός μηχανισμός του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι είναι παρόμοιος με εκείνον του σακχαρώδη διαβήτη

      τύπου ΙΙ

 

97.   Το μητρικό γάλα είναι ιδεώδης τροφή τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των :

Α.   2 μηνών

Β.   20 ημερών

Γ.   5-6 μηνών

Δ.   2 χρόνων

Ε.   13 μηνών

 

98.   Το ακτινογραφικό εύρημα των «φαγωμένων» πλευρών παρατηρείται σε:

Α.   Πνευμονική υπέρταση

Β.   Ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών πάνω από το διάφραγμα

Γ.   Στένωση ισθμού αορτής

Δ.   Συστηματική υπέρταση

Ε.   Ανεπάρκεια αορτής

 

99.   Ενα παιδί έχει κοιλιακό άλγος, χαμηλού βαθμού πυρετό, αρθρίτιδα, μικροσκοπική αιματουρία, και πορφυρικό εξάνθημα μόνο στα κάτω άκρα. Ποιά από τις παρακάτω είναι η ποιό πιθανή διάγνωση

Α.   Μηνιγγοκοκαιμία

Β.   Ανεμευλογιά

Γ.   Αγγειίτιδα Henoch - Schonlein

Δ.   Μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα

Ε.   Λοιμώδης μονοπυρήνωση

 

100.                        Η γυναικομαστία είναι συχνή σ’ όλες τις παρακάτω περιπτώσεις ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α.   Νεογνά

Β.   Παιδιά προεφηβικής ηλικίας

Γ.   Εφήβους

Δ.   Ασθενείς με σύνδρομο Klinefelter

Ε.   Ασθενείς που λαμβάνουν διγοξίνη