ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ – 02/12/2004

 

 

1.       Η αντιμετώπιση του σοβαρού ασθματικού παροξυσμού περιλαμβάνει:

Α          Οξυγόνο και β2-διεγέρτες ταχείας έναρξης δράσης

Β          Συστηματικά στεροειδή

Γ          Αντιϊσταμινικά

Δ          Α + Β

Ε          Α + Β + Γ

 

2.       Όλα τα παρακάτω αποτελούν αίτια κεντρικής κυάνωσης στο Νεογνό ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α          Αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω πνευμονικών επιπλοκών

Β          Καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος

Γ          Κυανωτική καρδιοπάθεια

Δ          Ενδομήτρια καθυστέρηση αύξησης

Ε          Υπογλυκαιμία

 

3.       Ολα τα παρακάτω είναι σωστά για την μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α          Μπορεί να υπάρχει κεφαλαλγία που οφείλεται σε υπέρταση

Β          Συχνά υπάρχει περιοφθαλμικό οίδημα

Γ          Μπορεί να εμφανισθεί καρδιακή κάμψη και πνευμονικό οίδημα

Δ          Ο παράγοντας C3 του συμπληρώματος είναι ελαττωμένος

Ε          Σε 20-30% των ασθενών η νόσος μεταπίπτει σε χρόνια σπειραματονεφρίτιδα

 

4.       Όλα τα παρακάτω είναι σωστά, για τον «βρεφικό τύπο» πολυκυστικού νεφρού ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α          Τα κυστικά μορφώματα στους νεφρούς είναι διατεταμένα αθροιστικά σωληνάρια

Β          Η νόσος κληρονομείται με τον υπολειπόμενο χαρακτήρα

Γ          Συχνά συνυπάρχει ηπατική ίνωση που μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση

Δ          Συχνά κατά την κύηση υπάρχει πολυϋδράμνιο

Ε          Αν η νόσος εκδηλωθεί στην νεογνική ηλικία η πρόγνωση είναι βαριά και ο θάνατος οφείλεται στην πνευμονική υποπλασία

 

5.       Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την Δρεπανοκυτταρική αναιμία

Α          Οταν οι ασθενείς εκδηλώνουν θρομβωτική κρίση πρέπει να περιορίζεται η  λήψη των υγρών για να ανέβει η αιμοσφαιρίνη λόγω αιμοσυμπύκνωσης

Β          Οι ασθενείς κινδυνεύουν από σοβαρές λοιμώξεις λόγω ελαττωμένων ανοσοσφαιρινών

Γ          Οι ασθενείς κινδυνεύουν από σοβαρές λοιμώξεις λόγω υπολειτουργίας του σπληνός

Δ          Οι ασθενείς δεν κάνουν το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου γιατί μπορεί να εκλυθεί θρομβωτική κρίση μετά τον εμβολιασμό

Ε          Δεν υπάρχει δυνατότητα προγεννητικού ελέγχου

 

6.       Η Συγγενής Ερυθρά προκαλεί όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α          Παραμονή αρτηριακού πόρου

Β          Περιφερική στένωση πνευμονικής

Γ          Ανεπάρκεια μιτροειδούς

Δ          Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής

Ε          Καταράκτη       

 

7.       Κορίτσι 5 ετών προσέρχεται με ικτερική χροιά δέρματος, ωχρότητα, σπληνομεγαλία. Ο εργαστηριακός έλεγχος αναδεικνύει Hb: 7 gr/dl    Δ.Ε.Κ: 10,5%  Εμμεση χολερυθρίνη: 2,9 mg/dl. Ποιά είναι η πιό πιθανή διάγνωση;

Α          Συγγενής σφαιροκυττάρωση

Β          Σιδηροπενική αναιμία

Γ          Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

Δ          Απλαστική αναιμία

Ε          Ανεπάρκεια ενζύμου G6PD

 

 

 

 

 

8.       Ολα τα παρακάτω είναι σωστά για την πυλωρική στένωση ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α          Παρουσιάζεται συχνότερα στα αγόρια

Β          Χαρακτηρίζεται από ρουκετοειδείς εμέτους

Γ          Τα συμπτώματα αρχίζουν την 1η εβδομάδα της ζωής

Δ          Συνοδεύεται από μεταβολική αλκάλωση

Ε          Μπορεί να συνοδεύεται από ίκτερο

 

9.       Τα νεογνά διαβητικών μητέρων παρουσιάζουν: 

Α          Υπεργλυκαιμία

Β          Υπογλυκαιμία και υπασβεστιαιμία

Γ          Υπογλυκαιμία και υπερασβεστιαιμία

Δ          Υπερωριμότητα

Ε          Αναιμία

 

10.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για το σύνδρομο Alport ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α          Αγόρια με σύνδρομο Alport αναπτύσσουν συνήθως τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας στη 2η – 3η δεκαετία ζωής

Β          Ορισμένοι ασθενείς έχουν οφθαλμικές διαταραχές, όπως καταρράκτη

Γ          Η νόσος αρχικά εκδηλώνεται με μικροσκοπική αιματουρία και επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας

Δ          Είναι κληρονομική νεφρίτιδα

Ε          Θεραπευτικά χορηγούνται κορτικοστεροειδή με μέτρια αποτελέσματα

 

11.   Η καλοήθης εστιακή επιληψία (Ρολάνδειος) χαρακτηρίζεται από όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από ένα:

Α          Εναρξη στη βρεφική ηλικία

Β          Εμφανίζεται συχνότερα στην διάρκεια του ύπνου

Γ          Εχει καλή πρόγνωση

Δ          Είναι η συχνότερη επιληψία της παιδικής ηλικίας

Ε          Η νοημοσύνη είναι φυσιολογική

 

12.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την ηπατίτιδα C ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α          Η κάθετη μετάδοση από την μητέρα στο νεογνό είναι συχνή

Β          Μεταδίδεται με μολυσμένο αίμα και παράγωγά του

Γ          Χρόνια ηπατίτιδα παρουσιάζουν 50% περίπου των προσβληθέντων

Δ          Η νόσος συχνά οδηγεί σε κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο

Ε          Η χρόνια αρθρίτιδα είναι συχνή εξωηπατική εκδήλωση

 

13.   Στην οξεία φάση της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας χορηγούμε:

Α          Ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη

Β          Ηπαρίνη

Γ          Μετάγγιση αιμοπεταλίων

Δ          Παράγοντα VIII

Ε          Ασπιρίνη

 

14.   Ποιό από τα παρακάτω μπορεί να υπάρχει στη θυρεοειδίτιδα Hashimotos

Α          TSI αντισώματα

Β          Αύξηση των ανδρογόνων

Γ          Αύξηση της κορτιζόλης

Δ          Υπερθυρεοειδισμός

Ε          Χαμηλή TSH

 

15.   Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ προκαλεί περιοριστική πνευμονοπάθεια;

Α          Οξύς πνευμοθώρακας

Β          Εμφύσημα

Γ          Σύνδρομο Duchennes

Δ          Σύνδρομο Guillain- Barre  

Ε          Παχυσαρκία

 

 

 

 

 

16.   Αγόρι 14 ετών και με μεγάλο ανάστημα για την ηλικία, με ιστορικό βρογχικού άσθματος, παρουσιάζει αιφνίδιο έντονο θωρακικό άλγος και δύσπνοια που δεν υποχωρούν με την συνήθη φαρμακευτική αγωγή της νόσου του. Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση;

Α          Αυτόματος πνευμονοθώρακας

Β          Βαριά ασθματική κρίση

Γ          Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Δ          Εισρόφηση ξένου σώματος

Ε          Ρήξη εχινοκοκκικής κύστης

 

17.   Στις επιπλοκές της παραρρινοκολπίτιδας στα παιδιά περιλαμβάνονται:

Α          εγκεφαλικό απόστημα

Β          θρόμβωση σηραγγώδους κόλπου

Γ          μηνιγγίτιδα

Δ          κυτταρίτιδα κόγχου

Ε          όλα τα παραπάνω

 

18.   Ο πνευμονιόκοκκος μπορεί να προκαλέσει τις παρακάτω λοιμώξεις ΕΚΤΌΣ από:

Α          πνευμονία

Β          βακτηριδιαιμία

Γ          ουρολοίμωξη

Δ          μηνιγγίτιδα

Ε          οξεία μέση ωτίτιδα

 

 

19.   Νήπιο 22 μηνών παρουσιάζει χωλότητα στο δεξιό κάτω άκρο και υπερπυρεξία.

Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση; 

Α          Ρευματικός πυρετός

Β          Οστεομυελίτις

Γ          Κάκωση

Δ          Συγγενές εξάρθρυμα

Ε          Γ+Δ

 

20.   Για τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις φάρμακο εκλογής είναι:

Α          Κεφαλοσπορίνες γ-γενιάς

Β          Κεφαλοσπορίνες β-γενιάς

Γ          Πενικιλίνη

Δ          Νιτροφουραντοίνη   

Ε          Αμινογλυκοσίδες

 

21.   Ο παραμένων ανοικτός αρτηριακός πόρος απαντάται συχνότερα σε :

Α          Πρόωρα νεογνά

Β          Μικρού βάρους γέννησης, για την ηλικία κύησης, νεογνά 

Γ          Σε νεογνά με σύνδρομο Down

Δ          Σε νεογνά μητέρων με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

Ε          Σε μεγάλα για την ηλικία κύησης νεογνά

 

22.   Σε παιδί με υπέρταση στα άνω άκρα, ποια συγγενής καρδιοπάθεια είναι πιθανή:

Α          Η μετάθεση μεγάλων αγγείων.

Β          Ανωμαλία Ebstein.

Γ          Μεσοκοιλιακή επικοινωνία.

Δ          Στένωση στον ισθμό της αορτής. 

Ε          Ανοικτός αρτηριακός πόρος.

 

23.   Κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας της υποξίας ενδοκαρδίτιδας (Lede)στα παιδιά είναι:

Α          Πρασινίζων στρεπτόκοκκος

Β          Μυκόπλασμα

Γ          Χλαμύδια

Δ          β αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδος Α

Ε          Εντερόκοκκος

 

 

 

 

24.   Ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδος Α συνήθως προκαλεί της κάτωθι λοιμώξεις ΕΚΤΌΣ από:

Α          Πνευμονία

Β          Μολυσματικό κηρίο

Γ          Σπειραματονεφρίτιδα

Δ          Εγκεφαλίτιδα

Ε          Οζώδες ερύθημα

 

25.   Ποια από τις παρακάτω εξετάσεις θα ζητήσετε, προκειμένου να χαρακτηρίσετε μια αναιμία ως αιμολυτική;

Α          Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων

Β          Χολερυθρίνη ορού

Γ          Χρόνος προθρομβίνης

Δ          Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων

Ε          Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης

 

26.   Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη F:

Α          περιέχει περισσότερο σίδηρο σε σχέση με την αιμοσφαιρίνη Α

Β          έχει μεγαλύτερη δυνατότητα σύνδεσης οξυγόνου

Γ          είναι η μοναδική αιμοσφαιρίνη κατά την εμβρυϊκή ζωή

Δ          αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της ολικής αιμοσφαιρίνης κατά τη νηπιακή ηλικία

Ε          η αύξησή της είναι διαγνωστική για τη σφαιροκυτταρική αναιμία

 

27.   Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη νευρογενή ανορεξία:

Α          Είναι πιο συχνή στα νήπια και τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας

Β          Είναι εξ ίσου συχνή σε αγόρια και κορίτσια

Γ          Μπορεί να προκαλέσει αναιμία, λευκοπενία και θρομβοκυτταροπενία

Δ          Η θεραπευτική υποστήριξη δεν περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή

Ε          Η πρόγνωση είναι πάντοτε καλή, ακόμη και χωρίς παρέμβαση

 

28.   Ποιες από τις παρακάτω καταστάσεις ΔΕΝ μπορούν να διαγνωστούν πριν την 20ή εβδομάδα της κύησης:

Α          Αγενεσία των νεφρών

Β          Φαινυλκετονουρία

Γ          Τρισωμία 18

Δ          β- μεσογειακή αναιμία

Ε          Κυστική ίνωση

 

29.   Ποιο από τα παρακάτω νοσήματα ΔΕΝ μεταδίδεται με τον σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα:

Α          Νευρινωμάτωση

Β          Αχονδροπλασία

Γ          Σφαιροκυτταρική αναιμία

Δ          Συγγενική υπερπλασία φλοιού των επινεφριδίων

Ε          Χορεία Huntington

 

30.   Σε παιδί με τις ακόλουθες εκδηλώσεις του οξέως ρευματικού πυρετού όταν χορηγήσουμε ασπιρίνη ή κορτιζόνη ποια δεν θα επηρεασθεί ;

Α          Καρδίτιδα

Β          Καταστολή ρευματικής δραστηριότητας

Γ          Αρθρίτιδα

Δ          Χορεία

Ε          Πυρετός

 

31.   Πότε ενδείκνυται η νεφρική βιοψία στη μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα;

Α          Πάντοτε

Β          Στην παρουσία χαμηλών επιπέδων C3 για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες από την έναρξη της νόσου

Γ          Όταν η Α5ΤΟ είναι μεγαλύτερη από 800

Δ          Στην εμφάνιση οιδήματος

Ε          Στην εμφάνιση υπέρτασης

 

 

 

 

 

 

32.   Σε ποιες από τις παρακάτω καταστάσεις εμφανίζεται υπογλυκαιμία;

Α          Λιποβαρές νεογνό

Β          Νεογνό διαβητικής μητέρας

Γ          Φρουκτοζαιμία

Δ          Κανένα από τα παραπάνω

Ε          Όλα τα παραπάνω

 

33.   Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό στα νεογέννητα:

Α          Ο ίκτερος που συμβαίνει την 1η ημέρα της ζωής είναι παθολογικός

Β          Η υδροκήλη πρέπει να παροχετεύεται όσο το δυνατόν νωρίτερα για να αποφευχθεί ατροφία του όρχεως

Γ          Το τοξικό ερύθημα είναι λοιμώδους αιτιολογίας

Δ          Ο αρτηριακός πόρος συνήθως κλείνει φυσιολογικά εντός 12 ωρών

Ε          Πετέχειες στο πρόσωπο κατά τη γέννηση είναι ενδεικτικό αιμορραγικής νόσου

 

 

34.   Ποια από τα παρακάτω αποτελούν αρχέγονα νεογνικά αντανακλαστικά:

Α          Moro (εναγκαλισμού)

Β          Θηλασμού - αναζήτησης

Γ          Αλεξιπτωτισμού

Δ          Όλα τα παραπάνω

Ε          Το Α + Β

 

35.   Ποιο από τα παρακάτω είναι το συχνότερο αίτιο πρώιμης ήβης:

Α          Όγκο των επινεφριδίων

Β          Ενδοκρανιακές ανωμαλίες

Γ          Όγκο ωοθήκης ή όρχεως

Δ          Ιδιοπαθής

Ε          Οικογενής

 

 

36.   Ποια είναι η πιθανή διάγνωση σε παιδί με διανοητική καθυστέρηση και ενδοκράνιες αποτιτανώσεις

Α          Χρωματοσωμική ανωμαλία

Β          Νόσο Tay- Sachs

Γ          Συγγενή τοξοπλάσμωση

Δ          Συγγενή   ερυθρά

Ε          Φαινυλκετονουρία

 

37.   Σε νεογνό με ενδομήτρια λοίμωξη συνήθως βρίσκουμε:

Α          Αυξημένες τιμές IgM

Β          Αυξημένες τιμές IgA

Γ          Φυσιολογικές τιμές ανοσοσφαιρινών

Δ          Αυξημένες τιμές IgG και IgA

Ε          Ελαττωμένες τιμές όλων των ανοσοσφαιρινών

 

38.   Ποια από τις ακόλουθες καταστάσεις της παιδικής ηλικίας δεν αυτοϊάται;

Α          Κεφαλαιμάτωμα του νεογνού

Β          Νυκτερινή ενούρηση κατά την προσχολική ηλικία

Γ          Ομφαλοκήλη της βρεφικής ηλικίας

Δ          Βουβωνοκήλη της βρεφικής ηλικίας

Ε          Τριχοειδικό σηραγγώδες αιμαγγείωμα

 

39.   Η πνευματική καθυστέρηση δεν προλαμβάνεται με την κατάλληλη αντιμετώπιση σε:

Α          Νεογνικό ίκτερο

Β          Νεογνική υπογλυκαιμία

Γ          Σύνδρομο Down

Δ          Συγγενή  υποθυρεοειδισμό

Ε          Φαινυλκετονουρία

 

 

 

 

 

40.   Νεογνό μικρό για την ηλικία της κύησης (SGA) έχει επεισόδιο σπασμών στην ηλικία των 48 ωρών. Ποια από τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις είναι πιθανότερο να θέσει τη διάγνωση;

Α          Η.Ε.Γ. (Ηλεκτροεγγεφαλογράφημα)

Β          Σάκχαρο αίματος

Γ          Ca όρου

Δ          Οσφυονωτιαία παρακέντηση

Ε          Ουρία αίματος

 

41.   Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι χαρακτηριστικό της αλλεργικής πορφύρας Henoch- Schonlein

Α          Έντονα κοιλιακά άλγη          

Β          Αίμα στα κόπρανα    

Γ          Θρομβοπενία

Δ          Διόγκωση αρθρώσεων

Ε          Εγκολεασμός

 

 

42.   Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό στην ασυμβατότητα Rhesus:

Α          Μπορεί να παρατηρηθεί  στις περιπτώσεις που η μητέρα είναι Rhesus θετική και το νεογνό Rhesus αρνητικό

Β          Μπορεί να παρατηρηθεί στις περιπτώσεις που η μητέρα είναι Rhesus αρνητική και το νεογνό Rhesus θετικό

Γ          Η σοβαρότητα της αιμόλυσης είναι ανεξάρτητη από τον αριθμό κυήσεων

Δ          Δεν εκδηλώνεται σαν εμβρυϊκός ύδρωπας

Ε          Η πιθανότητα πυρηνικού ικτέρου αποκλείεται εάν τα επίπεδα της έμμεσης χολερυθρίνης είναι >20mg/100ml

 

43.   Ποια από τις παρακάτω συγγενείς καρδιοπάθειες συνδυάζεται συνήθως με κυάνωση στη νεογνική ηλικία.

Α          Βοτάλειoς πόρος

Β          Στένωση του ισθμού της αορτής μετά το βοτάλειο πόρο

Γ          Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

Δ          Μετάθεση μεγάλων αγγείων

Ε          Μεσοκολπική επικοινωνία

 

44.   Ποια είναι η συνηθέστερη επιπλοκή της παρωτίτιδας στα παιδιά.

Α          Κώφωση

Β          Ιλιγγος

Γ          Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

Δ          Μυοκαρδίτιδα

Ε          Oρχίτιδα

                       

45.   Παιδί 3 ετών, παρουσιάζει από 4/μέρου πυρετό 39,5°, τραχηλική αδενίτιδα και ουλοστοματίτιδα και γενικά στο βλεννογόνο του στόματος, παρατηρούνται μικρά αιμορραγούντα έλκη και φυσαλίδες. Η διάγνωση είναι:

Α          Μικροβιακή στοματίτιδα με αιμορραγική διάθεση

Β          Λοίμωξη από τον ιό του απλού έρπητα

Γ          Λοιμώδη μονοπυρήνωση

Δ          Στοματίτιδα και δευτεροπαθής μονιλίαση

Ε          Λοίμωξη από αδενοϊό

 

 

46.   Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις οι αυτοάνοσοι μηχανισμοί δεν θεω­ρούνται υπευθύνοι παθογενετικοί παράγοντες

Α          Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Β          Ελκωτική κολίτιδα

Γ          Ρευματοειδής αρθρίτιδα 

Δ          Νεφρίτις από ερυθηματώδη λύκο

Ε          Φαινυλκετονουρία

 

 

 

 

 

 

47.   Βρέφος 8 μηνών το οποίο προηγουμένως ήταν υγιές, εμφανίζει ανορεξία, ογκώδεις κενώσεις και διατεταμένη κοιλιά . Η πιθανότερη διάγνωση είναι:

Α          Ίνοκυστικη νόσος (κυστική ίνωση)

Β          Κοιλιοκάκη

Γ          Χρόνια   πυελονεφρίτις

Δ          Ηπατίτις.

Ε          Γαλακτοζαιμία

 

48.   Η εκτίμηση της φυματινοαντίδρασης Mantoux γίνεται μετά από:

Α          90 ώρες

Β          24 ώρες

Γ          48 ώρες

Δ          12 ώρες

Ε          36 ώρες

 

49.   Όλα τα παρακάτω αποτελούν αίτια της ουρολοίμωξης ΕΚΤΌΣ από:

Α          Κολοβακτηρίδιο

Β          Πρωτέας

Γ          Εντερόκοκκοι

Δ          Ψευδομονάδα

Ε          Ιός της ινφλουέντζα

 

50.   Όλα τα παρακάτω παρατηρούνται στην κλινική εικόνα βρέφους με βαριά αφυδάτωση από γαστρεντερίτιδα ΕΚΤΌΣ από:

Α          Υπνηλία

Β          Ελαττωμένος αριθμός αναπνοών

Γ          Εισολκή μεγάλης πηγής

Δ          Ταχυκαρδία

Ε          Ολιγουρία - ανουρία

 

51.   Το συχνότερο αίτιο της οξείας μέσης ωτίτιδας στα παιδιά είναι 

Α          Πνευμονιόκοκκος

Β          Μηνιγγιτιδόκοκκος

Γ          Κολοβακτηρίδιο

Δ          Σταφυλόκοκκος

Ε          Λιστέρια

 

52.   Ποια είναι η διάγνωσή σας σε παιδί που ενώ σας μιλάει, διακόπτει την ομιλία του ανοιγοκλείνοντας ρυθμικά τα βλέφαρά του για λίγο, και στη συνέχεια συνεχίζει την δραστηριότητά του χωρίς να θυμάται το συμβάν 

Α          Απόλυτα φυσιολογική αντίδραση

Β          Επιπεφυκίτιδα

Γ          Κρίσεις Grand mal

Δ          Κρίση αφαίρεσης

Ε          Προλιποθυμικό επεισόδιο

 

53.   Η οζώδης σκλήρυνση είναι 

Α          Κληρονομική κατάσταση με εκδηλώσεις κυρίως από το δέρμα και το νευρικό σύστημα

Β          Δερματοπάθεια με υποδόρια οζίδια

Γ          Μορφή της κατά πλάκας σκλήρυνσης

Δ          Εκφυλιστική νόσος με εμφάνιση σε όλο το σώμα σκληρών  οζιδίων

Ε          Εμφάνιση αυτόματων καταγμάτων που επουλώνονται σε όζους

 

54.   Η προβολή της πρόσθιας πηγής σε ένα βρέφος με πυρετό θέτει κλινικά την υποψία:

Α          Μηνιγγίτιδας

Β          Υδροκέφαλου

Γ          Επιληψίας

Δ          Πνευμονίας

Ε          Ουρολοίμωξης

 

 

 

 

 

55.   Η ξηροφθαλμία χαρακτηρίζει την έλλειψη 

Α          βιταμίνης Α

Β          σιδήρου

Γ          Βιταμίνης Β12

Δ          φυλλικού οξέος

Ε          ψευδαργύρου

 

56.   Αντίδοτο εκλογής σε δηλητηρίαση με παρακεταμόλη είναι

Α          Ασπιρίνη

Β          Ακετυλοκυστείνη

Γ          Διμερκαπρόλη

Δ          Ατροπίνη

Ε          Τίποτα από τα ανωτέρω

 

57.   Ο καρυότυπος της πλειονότητας των παιδιών με σύνδρομο Down είναι

Α          47 χρωμοσώματα με ελεύθερη τρισωμία 21

Β          46 χρωμοσώματα με προσκόλληση του υπεράριθμου χρωμοσώματος 21 σε άλλο χρωμόσωμα

Γ          Μωσαικισμός, με άλλα κύτταρα να έχουν τρισωμία 21 και άλλα φυσιολογικό καρυότυπο

Δ          47 χρωμοσώματα με ελεύθερη τρισωμία 18

Ε          Τίποτα από τα ανωτέρω

 

58.   Ποιο από τα ακόλουθα δεν χαρακτηρίζει το σύνδρομο VATER 

A          ατρησία ρινικών χοανών

Β          ανωμαλίες από σπονδύλους

Γ          τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο

Δ          ατρησία ορθού

Ε          συγγενής καρδιοπάθεια

 

59.   Στη σπαστική παράλυση ανευρίσκονται:

Α          τα τενόντια αντανακλαστικά αυξημένα

Β          τα τενόντια αντανακλαστικά μειωμένα

Γ          Υπάρχει υπερτονία

Δ          Το Α και Γ είναι σωστά

Ε          Το Β και Γ είναι σωστά

 

60.   Η πρόκληση εμέτου σε δηλητηρίαση αντενδείκνυται :

Α          Σε λήψη δισκίων φαρμάκων

Β          Σε λήψη πτητικών υδρογονανθράκων

Γ          Σε λήψη φυτοφαρμάκων

Δ          σε λήψη αλκοόλης

Ε          Σε όλα τα παραπάνω

 

61.   Η διόγκωση οπισθοωτιαίων λεμφαδένων χαρακτηρίζει 

Α          Την ιλαρά

Β          Την ερυθρά

Γ          Την παρωτίτιδα

Δ          Τη διφθερίτιδα

Ε          Την επιγλωτίτιδα

 

62.   Ποιο είναι το συχνότερο αίτιο άτυπης πνευμονίας στη σχολική ηλικία

Α          Αιμόφιλος ινφλουέντσας

Β          Γονόκοκκος

Γ          Χλαμύδια

Δ.         Πνευμονιόκοκκος

Ε          Μυκόπλασμα 

 

63.   Υγιές 18 μηνών παιδί παρουσιάζει ετερόπλευρη ρινική απόφραξη με δύσοσμες εκκρίσεις. Η εξέταση του παιδιού δεν δείχνει άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα. Η πιο πιθανή διάγνωση είναι:

Α          Ξένο σώμα

Β          Ρινικοί πολύποδες

Γ          Μετωπιαία κολπίτιδα

Δ          Σκολίωση ρινικού διαφράγματος

Ε          Ατρησία χοανών

 

64.   Όλα τα παρακάτω χαρακτηρίζουν τη δρεπανοκυτταρική αναιμία εκτός από ένα:

Α          αναιμία υπόχρωμη, μικροκυτταρική

Β          παρουσία δρεπανοκυττάρων στο περιφερικό αίμα

Γ          αυξημένα δικτυοερυθροκύτταρα

Δ          αιμοσφαιρίνη HbF μέχρι 10%

Ε          αιμοσφαιρίνη HbS σε ποσοστό 80%

 

65.   Η κατάταξη της νεανικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ολιγοαρθρική ή πολυαρθρική μορφή εξαρτάται από τον αριθμό των αρθρώσεων που πάσχουν:

Α          Κατά την αρχική εμφάνιση της νόσου

Β          Εντός του πρώτου τριμήνου από την αρχική αρθρική προσβολή

Γ          Εντός του πρώτου εξαμήνου από την αρχική αρθρική προσβολή

Δ          Εντός του πρώτου έτους από την αρχική προσβολή

Ε          Εντός δύο ετών από την αρχική προσβολή

 

66.   Ποιο είναι το αντιβιοτικό εκλογής σε παιδί που νοσεί από κοκκύτη 

Α          Αμοξυκιλίνη

Β          Κεφαλοσπορίνη γ γενιάς

Γ          Χλωραμφενικόλη

Δ          Ερυθρομυκίνη

Ε          Μετρονιδαζόλη

 

67.   Το αιφνίδιο εξάνθημα οφείλεται  

Α          σε εντεροιούς

Β          στον ερπητοιό 6

Γ          στον ιό Ebstein Barr

Δ          στη σαλμονέλλα

Ε          στη σιγκέλλα

 

68.   Ποιο από τα παρακάτω συμπτώματα δεν αποτελεί εκδήλωση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1;

Α          πολυουρία

Β          πολυδιψία

Γ          ανορεξία

Δ          μεγάλη αύξηση βάρους

Ε          έμετοι/αφυδάτωση

 

69.   Τι παρατηρείται στην τυπική μορφή της ανεπάρκειας της 21- υδροξυλάσης στη συγγενή υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων με απώλεια άλατος;

Α          υπονατριαιμία

Β          υπερκαλιαιμία

Γ          μεταβολική οξέωση

Δ          αυξημένη δραστηριότητα ρενίνης

Ε          όλα τα παραπάνω

 

70.   Σε ποια από τις παρακάτω αναιμίες ο μυελός των οστών έχει ελαττωμένη κυτταροβρίθεια

Α          ομόζυγη θαλασσαιμία

Β          αιμολυτική αναιμία

Γ          απλαστική αναιμία

Δ          σιδηροπενική αναιμία

Ε          ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία

 

71.   Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τους όγκους εγκεφάλου

Α          η συχνότερη συμπτωματολογία είναι αυτή της ενδοκράνιας υπέρτασης

Β          συνυπάρχουν πάντα με συγγενείς διαμαρτίες

Γ          η βασική τους θεραπεία είναι η ακτινοθεραπεία

Δ          δεν εμφανίζονται ποτέ πριν την νηπιακή ηλικία

Ε          η συχνότερη εντόπισή τους είναι πάνω από το σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας

 

 

 

 

 

72.   Σε δρεπανοκυτταρική αναιμία η προφύλαξη από λοιμώξεις επιτυγχάνεται με όλα τα παρακάτω

ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α          περιοδική χορήγηση γ-σφαιρίνης

Β          ανοσοποίηση με εμβολιασμό έναντι του πνευμονιοκόκκου

Γ          ανοσοποίηση με εμβολιασμό έναντι του αιμόφιλου της ινφλουέντζας

Δ          προφυλακτική χορήγηση πενικιλλίνης

Ε          έγκαιρη χορήγηση αντιβίωσης σε επεισόδια υψηλού πυρετού

 

 

73.   Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι πολυγονιδιακό νόσημα

Α          η σχιζοφρένεια

Β          ο σακχαρώδης διαβήτης

Γ          η επιληψία

Δ          η φαινυλκετονουρία

Ε          το συγγενές εξάρθρημα του ισχίου

 

74.   Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση σε ένα αγόρι 10 ετών με διόγκωση μεσοθωρακίου

Α          μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα

Β          λέμφωμα Burkitt

Γ          μεταστατικό νεφροβλάστωμα

Δ          Τ- λεμφοβλαστικό λέμφωμα

Ε          φυματίωση

 

 

75.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α          δυνητικά προσβάλει όλα τα όργανα

Β          παθογενετικά οφείλεται σε αντίδραση επιβραδυνόμενης ευαισθησίας

Γ          χαρακτηριστική η ανίχνευση πολλαπλών αυτοαντισωμάτων

Δ          η ΤΚΕ είναι δείκτης ενεργότητας της νόσου

Ε          προκαλεί αυτοάνοση αιμολυτική  αναιμία

 

76.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά  για τις ανεπάρκειες της κυτταρικής ανοσίας ΕΚΤΌΣ από ένα:

Α          προκαλούν δυστροφία

Β          η χρόνια διάρροια είναι κοινό σύμπτωμα

Γ          προκαλούν επικίνδυνες ιογενείς λοιμώξεις

Δ          προκαλούν επικίνδυνες μικροβιακές λοιμώξεις

Ε          οφείλονται σε ανεπαρκή παραγωγή / λειτουργικότητα των Τ-λεμφοκυττάρων

 

77.   Σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των δύο ετών  πρέπει να αποκλειστεί υδροκέφαλος όταν εμφανιστεί:

Α          Αυξημένη τάση πρόσθιας πηγής

Β          Ευερεθιστότητα, έμετοι

Γ          Διάταση των φλεβών του κρανίου

Δ          Σημείο «δύοντος ηλίου»

Ε          Όλα τα ανωτέρω    

 

78.   Ποιο από τα παρακάτω συνηγορεί στη διάγνωση ινοκυστικής νόσου (κυστικής ίνωσης);

Α          Θετικό οικογενειακό ιστορικό ινοκυστικής νόσου (κυστικής ίνωσης)

Β          Πληκτροδακτυλία

Γ          Δοκιμασία ιδρώτα με συγκέντρωση ιόντων χλωρίου 30 mEq/L

Δ          Δοκιμασία ιδρώτα με συγκέντρωση ιόντων χλωρίου 70 mEq/L

Ε          Ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακα που θέτουν την υποψία βρογχεκτασιών

 

79.   Ποιο θεραπευτικό σχήμα θα επιλέγατε σε ένα βρέφος 9 μηνών με εμπύρετη ουρολοίμωξη;

Α          Τετρακυκλίνη από το στόμα

Β          Κλαριθρομυκίνη από το στόμα

Γ          Κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς ενδοφλέβια

Δ          Κλινταμυκίνη από το στόμα

Ε          Κιπροφλοξακίνη ενδοφλέβια

 

 

 

 

 

80.   Θεραπεία εκλογής του νεφρωσικού συνδρόμου μετ’ ελαχίστων αλλοιώσεων είναι:

Α          Η λευκωματίνη

Β          Τα διουρητικά

Γ          Η κορτιζόνη

Δ          Η κυκλοφωσφαμίδη

Ε          Η χλωραμβουκίλη

 

81.   Όλα τα παρακάτω αποτελούν χαρακτηριστικά της βιταμίνης K,  ΕΚΤΟΣ από ένα : 

Α          Είναι απαραίτητη για την σύνθεση της προθρομβίνης.

Β          Περιέχεται σε μεγαλύτερες ποσότητες στο μητρικό γάλα από ότι στο γάλα αγελάδας

Γ          Η χορήγηση δικουμαρόλης παρεμποδίζει τη δράση της βιταμίνης K.

Δ          Εναποτίθεται στο ήπαρ μετά από την απορρόφηση της από το έντερο.

Ε          Σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης βιταμίνης K εκδηλώνονται αιμορραγίες.

 

82.   Η διάγνωση της ανεπαρκούς έκκρισης αυξητικής ορμόνης θα τεθεί με:

Α          Με προσδιορισμό των επιπέδων της μετά από πρόκληση υπογλυκαιμίας

Β          Με προσδιορισμό των επιπέδων της σε τυχαίο δείγμα αίματος

Γ          Με προσδιορισμό των επιπέδων της σε τρία δείγματα αίματος που ελήφθησαν ανά μισή ώρα 

Δ          Με εκτίμηση των διαγραμμάτων αύξησης

Ε          Με εκτίμηση της οστικής ηλικίας

 

83.   Ποιο από τα παρακάτω ανευρίσκεται στο σύνδρομο Cushing;

Α          Υπεργλυκαιμία

Β          Υπονατριαιμία

Γ          Υπερκαλιαιμία

Δ          Προχωρημένη οστική ηλικία

Ε          Υπερτονία

 

84.   Όλα τα παρακάτω νεογνά έχουν κίνδυνο υπογλυκαιμίας, ΕΚΤΌΣ από:

Α          νεογνά μητέρων με διαβήτη κύησης

Β          νεογνά με σοβαρή Rhesus ασυμβατότητα

Γ          νεογνά μικρά για την ηλικία κύησης

Δ          νεογνά κανονικά για την ηλικία κύησης

Ε          νεογνά με πολυκυτταραιμία

 

85.   Στον ορό παιδιού που έχει εμβολιαστεί για την ηπατίτιδα Β ανευρίσκεται:

Α          θετικό HBsAg

Β          θετικό anti-HBc

Γ          θετικό anti-HBe

Δ          θετικό anti-HBs

Ε          θετικό anti-HBs και anti-HBc

 

86.   Η τετραλογία Fallot περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από:

Α          Στένωση της πνευμονικής

Β          Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

Γ          Μεσοκολπική επικοινωνία

Δ          Εφίππευση της αορτής

Ε          Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας

 

87.   Όλα τα παρακάτω είναι μείζονα κριτήρια του ρευματικού πυρετού  ΕΚΤΌΣ από:

Α          Πολυαρθρίτιδα

Β          Καρδίτιδα

Γ          Χορεία

Δ          Πολύμορφο ερύθημα

Ε          Πυρετός

 

88.   Ποιες κατά την γνώμη σας είναι οι αιτίες αποτυχίας του θηλασμού

Α          Ο αποχωρισμός του μωρού από την μητέρα μετά τη γέννηση

Β          Η τεχνική του θηλασμού

Γ          Η χορήγηση συμπληρώματος με το μπουκάλι στα ενδιάμεσα των γευμάτων

Δ          Όλα τα παραπάνω

Ε          Το Α + Γ

 

89.   Παιδί με εξάνθημα στους γλουτούς και τα κάτω άκρα, χωρίς πυρετό,   σε καλή κατάσταση,  με πόνο στις αρθρώσεις και φυσιολογική γενική αίματος πάσχει από:

Α          Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα

Β          Ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα

Γ          Πορφύρα Henoch-Schonlein

Δ          Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία

Ε          Ιλαρά

 

90.   Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για το ερυσίπελας

Α          Το ερύφημα εμφανίζει όχθο στην περιφέρεια

Β          Οφείλεται στο β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α

Γ          Αντιμετωπίζεται με πενικιλλίνη

Δ          Όλα τα παραπάνω

Ε          Κανένα από τα παραπάνω

 

91.   Ποιο από τα ακόλουθα αντιμικροβιακά φάρμακα είναι δραστικό έναντι των αναεροβίων μικροβίων

Α          Γενταμικίνη

Β          Κλινδαμυκίνη

Γ          Κοτριμοξαζόλη (Septrin)

Δ          Αμφοτερικίνη

Ε          Τομπραμυκίνη

 

92.   Όλα τα παρακάτω αντιβιοτικά διέρχονται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό των παιδιών ΕΚΤΟΣ από:

Α          Γενταμικίνη

Β          Αμπικιλλίνη

Γ          Κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς

Δ          Χλωραμφενικόλη

Ε          Μετρονιδαζόλη

 

93.   Ποια  από τα παρακάτω νοσήματα μπορεί να μεταδοθούν στο νεογνό κατά τον τοκετό:

Α          Γονοκοκκική λοίμωξη

Β          Ηπατίτιδα Β

Γ          Λοίμωξη από τον ιό  HIV

Δ          Έρπης γεννητικών οργάνων

Ε          Όλα τα παραπάνω

 

94.   Χορήγηση αμινογλυκοσιδών ενδείκνυται σε:

Α          Σηψαιμία από Gram (-) βακτήρια

Β          Ουρολοιμώξεις

Γ          Ενδοκαρδίτιδα από εντερόκοκκο

Δ          Όλα τα παραπάνω

Ε          Κανένα από τα παραπάνω

 

95.   Ποιο είναι το πιο συχνό γενετικό νόσημα στην Ελλάδα

Α          Φαινυλκετονουρία

Β          Μυϊκή δυστροφία Duchenne

Γ          Κυστική ίνωση

Δ          Μεσογειακή αναιμία

Ε          Δρεπανοκυτταρική αναιμία

 

96.   Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί αίτιο έμμεσης υπερχολερυθριναιμίας

Α          Αιμολυτική νόσος του νεογνού

Β          Μητρικός θηλασμός

Γ          Συγγενής ατρησία χοληφόρων

Δ          Υποθυρεοειδισμός

Ε          Σύνδρομο Gilbert

 

 

 

 

 

 

97.   Ένα παιδί στην ανάρρωση από ανεμευλογιά παρουσιάζει αταξικό βάδισμΑ Τι επιπλοκή εμφανίζει ο ασθενής

Α          Σύνδρομο GuillainBarre

Β          Σύνδρομο Reye

Γ          Παρεγκεφαλίτιδα

Δ          Ανεπιθύμητη ενέργεια αντισταμινικών

Ε          Εγκεφαλίτιδα

 

98.   Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την ερυθρά ΕΚΤΌΣ από:

Α          Το εξάνθημα είναι κηλιδοβλατιδώδες

Β          Προκαλεί διόγκωση οπισθοωτιαίων λεμφαδένων

Γ          Συνήθως προκαλεί μέτριο πυρετό

Δ          Προκαλεί συγγενή καταρράκτη

Ε          Δεν υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο για την πρόληψη της νόσου

 

99.   Νόσος Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση). Επιλέξετε το σωστό

Α          Είναι νόσος κληρονομική

Β          Η ηπατική μορφή εκδηλώνεται κατά την πρώτη δεκαετία της ζωής

Γ          Οι τιμές της σερουλοπλασμίνης  στον ορό των πασχόντων είναι χαμηλές

Δ          Το Α+Β

Ε          Όλα τα παραπάνω είναι σωστά

 

100.                        Η συχνότερη κακοήθεια της παιδικής ηλικίας είναι:

Α          Νεφροβλάστωμα

Β          Νευροβλάστωμα

Γ          Λευχαιμία

Δ          Σαρκώματα

Ε          Όγκοι κεντρικού νευρικού συστήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ