ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – 23/05/2004

 

1.     Σε ποιά από τις παρακάτω φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις παρατηρείται συχνά προσβολή των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων

α) στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

β) στην αγκυλωτική σπονδυλίτιδα

γ) στη συστηματική σκληροδερμία

δ) στην ψωριασική αρθρίτιδα

ε) στη ρευματοειδή αρθρίτιδα

 

2.     Σε ασθενή με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και πυρετό ποιό από τα παρακάτω δεν είναι συμβατά με έξαρση της νόσου

α) λευκοκυττάρωση

β) αλωπεκία

γ) θρομβοπενία

δ) εξάνθημα πεταλούδας

ε) ορογονίτιδα

 

3.     Για τη δακτυλίτιδα δεν ισχύει:

α) ελαττώνει την κοιλιακή ανταπόκριση

β) μετατρέπει το κολπικό πτερυγισμό σε κολπική μαρμαρυγή

γ) αυξάνει τον κολπικό ρυθμό

δ) ελαττώνει τον κολπικό ρυθμό

ε) η υπερκαλιαιμία μειώνει την ιστική καθήλωση του φαρμάκου

 

4.     Στη στηθάγχη Prinzmetal φάρμακο εκλογής θεωρείται:

α) αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης

β) αναστολείς των ΑΤ1 υποδοχέων

γ) α1 αποκλειστές

δ) ανταγωνιστές ασβεστίου

ε) δακτυλίτιδα

 

5.     Από τα παρακάτω φάρμακα ένα αναφέρεται ως αίτιο οξείας παγκρεατίτιδας:

α) δακτυλίτιδα

β) αμπικιλλίνη

γ) αζαθειοπρίνη

δ) β αποκλειστές

ε) αμινογλυκοσίδες

 

6.     Στην οξεία παγκρεατίτιδα δεν παρατηρούνται:

α) λευκοκυττάρωση

β) υπερασβεατιαιμία

γ) υπεργλυκαιμία

δ) αύξηση των τρανσαμινασών

ε) απώλεια υγρών

 

7.       Περίσσεια Na και ύδατος δεν παρατηρείται σε:

α) καρδιακή ανεπάρκεια

β) νεφρωσικό σύνδρομο

γ) σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης ADH

δ) νεφρογενή άποιο διαβήτη

ε) οξεία σπειραματονεφρίτιδα

 

8.       Η θεραπεία της υπερκαλιαιμίας δεν περιλαμβάνει

α) δακτυλίτιδα

β) ρητίνες ανταλλαγής Κ+

γ) γλυκόζη και ινσουλίνη

δ) διουρητικά

ε) ασβέστιο

 

 

 

 

9.       Στην προνεφρική ΟΝΑ παρατηρείται στα ούρα 24ώρου

α) Na >40 mEq/L

β) Na <20 mEq/L

γ) κλασματική απέκκριση Na >1

δ) ωσμωτική πίεση < 350 mosm/L

ε) ωσμωτική πίεση < 200 mosm/L

 

10.   Η αιμορραγική κυστίτιδα παρατηρείται ως ανεπιθύμητη ενέργεια σε λήψη

α) αζαθειοπρίνης

β) κορτικοστεροειδών

γ) χλωραμβουκίλης

δ) κυκλοφωσφαμίδης

ε) κυκλοσπορίνης

 

11.   Στα αίτια του κεντρικού άποιου διαβήτη δεν περιλαμβάνεται

α) όγκοι της υπόφυσης

β) μηνιγγίτιδα

γ) εγκεφαλικές κακώσεις

δ) ιστιοκύττωση

ε) υπερπαραθυρεοειδισμός

 

12.   Ποιο αντιδιαβητικό φάρμακο μπορεί να προκαλέσει γαλακτική οξέωση

α) χλωροπροπαμίδη

β) γλιβενκλαμίδη

γ) φαινφορμίνη

δ) γλιπιζίδη

ε) αναστολείς γλυκοσιδασών

 

13.   H δοκιμασία καπτοπρίλης συμβάλλει στη διάγνωση:

    α) Tου δευτεροπαθούς αλδοστερονισμού

    β) Tης νεφραγγειακής υπέρτασης

    γ) Tου φαιοχρωμοκυττώματος

    δ) Tης ιδιοπαθούς υπέρτασης

ε) Tου συνδρόμου Cushing

 

14. Η συνήθης διάρκεια θεραπείας μιας ενδοκαρδίτιδας είναι:

α) μια εβδομάδα

β) δύο εβδομάδες

γ) οκτώ εβδομάδες

δ) τέσσερις εβδομάδες

ε) τρεις μήνες

 

15.   Στο σακχ. διαβήτη τύπου 1 δεν πρέπει να διακόπτεται η ινσουλίνη διότι:

    α)  Θα αυξηθούν τα ένζυμα του ήπατος στο αίμα

    β)  Θα αυξηθεί η αποβολή λευκώματος στα ούρα

    γ)  Θα προκληθεί  διαβητική κετοξέωση

    δ)  Θα μειωθεί η σπειραματική διήθηση

    ε)  Θα μειωθεί η γλυκονεογένεση

 

16.   Ο ανάκροτος σφυγμός χαρακτηρίζει

    α)  Αναιμία

    β)  Στένωση αορτής

    γ)  Υπερθυρεοειδισμός

    δ)  Κύηση

    ε)  Ανεπάρκεια αορτής

 

17.   Ο εναλασσόμενος σφυγμός:

    α)  Είναι μεγάλου εύρους

    β)  Ανευρίσκεται στην ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας

    γ)  Ανευρίσκεται σε ανεπάρκεια αορτής

    δ)  Ανευρίσκεται σε στένωση αορτής

    ε)  Χαρακτηρίζει την υπέρταση

 

18.   Στη λοιμώδη μονοπυρήνωση δεν παρατηρείται:

    α)  Λεμφοκυττάρωση

    β)  Λεμφαδενοπάθεια

    γ)  Πολυμορφοπυρήνωση

    δ)  Σπληνομεγαλία

    ε)  Τρανσαμινασαιμία

 

19.   Ποιο από τα ακόλουθα είναι λανθασμένο σχετικά με το νεφρωσικό σύνδρομο;

Α. Η χορήγηση ανθρώπινης λευκωματίνης αποτελεί απαραίτητη θεραπεία της υπολευκωματιναιμίας και του οιδήματος

Β. Χαρακτηρίζεται από ελαττωμένο ενδαγγειακό όγκο 

Γ. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων 

Δ. Συχνά συνυπάρχει και δυσλιποπρωτεϊναιμία  

Ε. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θρομβοεμβολικών επιπλοκών 

 

20.   Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει σχετικά με τον τυφοειδή πυρετό; 

Α. Ο χρόνος επώασης είναι συνήθως 7-14 ημέρες

Β. H διάγνωση δεν θεωρείται πιθανή, εάν απουσιάζει το χαρακτηριστικό εξάνθημα (ροδάνθη) 

Γ. Φυσική αποθήκη για S. typhi αποτελούν διάφορα ζώα

Δ. Οι ασθενείς εμφανίζουν στην αρχή συνήθως διάρροια

Ε. Η καλλιέργεια αίματος είναι συνήθως αρνητική κατά την 1η εβδομάδα της νόσου

 

21.   Ποια εξέταση ενδείκνυται κατά κύριο λόγο σε ασθενή με αιμορραγία από τα ούλα και πετέχειες στα κάτω άκρα; 

Α. Χρόνος προθρομβίνης και INR 

Β. Γενική αίματος

Γ. Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης 

Δ. Ηπατικά ένζυμα 

Ε. Ουρία και κρεατινίνη ορού   

 

22.   Ποιο από τα ακόλουθα είναι λανθασμένο σχετικά με το σύνδρομο Reiter; 

Α. Μπορεί να εκδηλώνεται μόνο με αρθρίτιδα  

Β. Οι αρθρώσεις των άνω άκρων προσβάλλονται συχνότερα από τις αρθρώσεις

των κάτω άκρων  

Γ. Στις χαρακτηριστικές του εκδηλώσεις υπάγονται και τα ανώδυνα στοματικά έλκη 

Δ. Εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με θετικό αντιγόνο HLA B27  

Ε. Η νόσος είναι συχνά αυτοϊώμενη

 

23.   Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις παρατηρούνται αιμορραγικές κενώσεις;

Α. Αμοιβαδική δυσεντερία

Β. Εντερική λοίμωξη από σιγκέλλα

Γ. Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

Δ. Ισχαιμική κολίτιδα

Ε. Όλα τα ανωτέρω

 

24.   Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις προκαλεί πολυουρία; 

Α. Νεφρογενής άποιος διαβήτης 

Β. Υπερασβεστιαιμία

Γ. Χρόνια υποκαλιαιμία

Δ. Χρόνια πυελονεφρίτιδα 

Ε. Όλα τα παραπάνω

 

25.   Στον οισοφάγο Barret όλα τα παρακάτω είναι αληθή εκτός από

α. αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος

β. εκδηλώνεται επί εδάφους γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

γ. κλινικά εμφανίζεται με καύσο, ανάρροια και δυσφαγία

δ. ιστολογικά χαρακτηρίζεται από πλακώδες επιθήλιο

ε. απαιτείται ενδοσκόπηση και βιοψία τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια

 

26.   Ο ιός της ηπατίτιδας C χαρακτηρίζεται από όλα τα παρακάτω εκτός από:

α. είναι  RNA ιός

β. μεταδίδεται παρεντερικά

γ. ο χρόνος επώασης είναι 3-12 εβδομάδες

δ. εκδηλώνει κατά κανόνα ήπια ή υποκλινική οξεία ηπατίτιδα

ε. προκαλεί σπανίως χρόνια ηπατίτιδα.

 

 

27.   Αυξημένος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων παρατηρείται σε

α. οξεία λευχαιμία

β. απλαστική αναιμία

γ. αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

δ. μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

ε. μυελοϊνωση

 

28.   Η κλινική εικόνα της χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας χαρακτηρίζεται από όλα τα παρακάτω εκτός από:

α. λεμφαδενοπάθεια

β. σπληνομεγαλία

γ. υποτροπιάζουσες λοιμώξεις

δ. θρομβοκυττάρωση

ε. αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

 

29.   Υπερνατριαιμία με φυσιολογικό συνολικό νάτριο του οργανισμού παρατηρείται σε όλα εκτός από

α. ασθενείς με πυρετό και εφιδρώσεις

β. ουραιμικούς με υπερβολική μετακίνηση υγρών στη διάρκεια αιμοκάθαρσης ή περιτοναϊκής κάθαρσης

γ. ασθενείς με υπερβολική λήψη υγρών

δ. ασθενείς με άποιο διαβήτη

ε. όλα τα παραπάνω

 

30.   Κακοήθη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς είναι όλα εκτός από

α. θηλώδες

β. θυλακιώδες

γ. μικροκυτταρικό

δ. αναπλαστικό

ε. μυελοειδές

 

31.   Στις αιματολογικές διαταραχές του ΣΕΛ περιλαμβάνονται όλα τα παρακάτω εκτός από

α. αναιμία

β. λευκοπενία

γ. λεμφοπενία

δ. θρομβοπενία

ε. υπερκατάτμητα πολυμορφοπύρηνα

 

32.   Στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα:

α. χαμηλή οσφυαλγία και δυσκαμψία είναι συχνά τα πρώτα συμπτώματα 

β. περιφερική αρθρίτιδα στην εξέλιξη της νόσου δεν είναι σπάνια

γ.  η συχνότερη εξωσκελετική βλάβη είναι η οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα (οξεία ιρίτιδα ή ιριδοκυκλίτιδα)

δ. όλα τα παραπάνω

ε. κανένα από τα παραπάνω

 

33.   Στη σαρκοείδωση παρατηρείται

α. οζώδες ερύθημα

β. υποδόρια οζίδια

γ. χηλοειδή έλκη

δ. όλα τα παραπάνω

ε. κανένα από τα παραπάνω

 

34.   Συχνά αίτια διιδρωματικής υπεζωκοτικής συλλογής αποτελούν τα παρακάτω εκτός από

α. κίρρωση ήπατος

β. νεφρωσικό σύνδρομο

γ. πνευμονική εμβολή

δ. καρδιακή ανεπάρκεια

ε. όλα τα παραπάνω

 

35.   Ποιό από τα παρακάτω ΔΕΝ προκαλεί διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

α. Καρκινοειδές σύνδρομο

β. Μετάγγιση ασυμβάτου αίματος

γ. Σήψη

δ. Γαστρικός καρκίνος

ε. Εμβολή αμνιακού υγρού

 

 

36.   Στην ελκώδη κολίτιδα:

α. Η θρέψη του ασθενούς διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα

β. Η νήστιδα αποτελεί συχνή εντόπιση της νόσου

γ. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου είναι μικρός όταν η νόσος εντοπίζεται περιφερικά της αριστεράς κολικής καμπής

δ. Σχετίζεται με ανάπτυξη σκληρυντικής χολαγγειίτιδας

ε. Η ανάπτυξη συριγγίων είναι συχνότερη απ’ ο,τι στην νόσο του Crohn

 

37.   Ασθενής 60 ετών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια προσέρχεται σε ημικωματώδη κατάσταση με τα ακόλουθα αέρια άιματος: pO2 61 mmHg, pCO2 61mmHg, HCO-3 16mmol/L, pH 7.14. Ποιό από τα παρακάτω ισχύει;

α. Έχει αντιρροπούμενη αναπνευστική οξέωση

β. Από τα αέρια αίματος συμπεραίνουμε ότι έχει αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών

γ. Έχει πνευμονική εμβολή

δ. Έχει αντιρροπούμενη αναπνευστική αλκάλωση

ε. Μπορεί να έχει δηλητηρίαση από σαλικυλικά

 

38.   Τι ΔΕΝ ισχύει για την υποκαλιαιμία;

α. Μπορεί να προκαλέσει μυική αδυναμία

β. Η χρόνια υποκαλιαιμία μπορεί να προκαλέσει νεφρική σωληναριακή βλάβη

γ. Είναι συνήθης σε αναπνευστική οξέωση

δ. Μπορεί να προκαλέσει παραλυτικό ειλεό

ε. Αυξάνει την δράση της δακτυλίτιδας

 

39.   Ποιό από τα παρακάτω ΔΕΝ ανευρίσκεται συχνά στην νόσο των λεγεωναρίων (πνευμονία από legionella pneumophila);

α. Τρανσαμινασαιμία

β. Διάρροια

γ. Μειωμένο νάτριο ορού

δ. Πυρετός

ε. Αυξημένο νάτριο ορού

 

40.   Για την διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας είναι απαραίτητο να γίνει:

α. Ακτινογραφία θώρακος

β. Αξονική Τομογραφία θώρακος

γ. Αξονική Τομογραφία κοιλίας

δ. Σπινθηρογράφημα καρδίας

ε. Υπερηχογράφημα καρδίας

 

41.   Ποιό από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί εκδήλωση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας;

α. Αναιμία

β. Πολυουρία

γ. Υπασβεστιαιμία

δ. Υπερουριχαιμία

ε. Μεταβολική αλκάλωση

 

42.   Ασθενής με κίρρωση ήπατος παρουσιάζει μεγάλη αύξηση της α-φετοπρωτείνης. Αυτό είναι πλέον πιθανό να οφείλεται σε:

α. Ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνωματος

β. Έξαρση της νόσου

γ. Ανάπτυξη λοιμώξεως

δ. Ηπατικές μεταστάσεις από καρκίνο παχέος εντέρου

ε. Σύνδρομο Budd-Chiari

 

43.   Ποιό από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη για χειρουργική εξαίρεση μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονος;

α. Σύνδρομο απόφραξης άνω κοίλης φλέβας

β. Ύπαρξη ατελεκτασίας

γ. Ύπαρξη οστικών μεταστάσεων

δ. Βράχος φωνής με υποκινησία φωνητικής χορδής

ε. Κατά συνέχεια επέκταση στις γειτονικές οστικές δομές

 

44.   Ποιό από τα παρακάτω είναι ΑΛΗΘΕΣ για την ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα;

α. Οφείλεται στο μικρόβιο E. Coli

β. Η βιοψία ορθού δεν βοηθά την διάγνωση

γ. Χρειάζεται απαραίτητα αντιμετώπιση με ενδοφλέβια χορήγηση βανκομυκίνης

δ. Μπορεί να αντιμετωπισθεί με χορήγηση μετρονιδαζόλης

ε. Το ποσοστό υποτροπής είναι πολύ χαμηλό

 

45.   Σε δηλητηρίαση από παρακεταμόλη:

α. Διαταραχές επιπέδου συνειδήσεως είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα

β. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο

γ. Οξεία σωληναριακή νέκρωση είναι μια σπάνια αλλά αναγνωρισμένη επιπλοκή

δ. Ο κίνδυνος παρέρχεται μετά από παρέλευση 24 ωρών

ε. Τα επίπεδα παρακεταμόλης στο αίμα τις πρώτες 4 ώρες από την λήψη του φαρμάκου είναι καλός προγνωστικό δείκτης για πιθανή ηπατική βλάβη

 

46.   Γυναίκα 37 ετών προσέρχεται με πυρετό 380C και μετωποβρεγματιαία κεφαλαλγία. Δεν παρουσιάζει αυχενική δυσκαμψία, εστιακή νευρολογική σημειολογία, οίδημα οπτικών θηλών και η γενική αίματος έδειξε λευκά αιμοσφαίρια 17000/μl με πολυμορφοπυρηνικό τύπο. Ποιά εξέταση πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα;

α. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου

β. Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου

γ. Οσφυονωτιαία παρακέντηση

δ. Ακτινογραφίες ιγμορείων

ε. Καλλιέργεια ούρων

 

47.   .Ποιό από τα παρακάτω ΔΕΝ παρατηρείται στην αιμολυτκή αναιμία;

α. Έμεσος υπερχολερυθριναιμία

β. Αύξηση του ουροχολινογόνου ούρων

γ. Ελάτωση απτοσφαιρινών ορού

δ. Μακροκυττάρωση

ε. Μείωση φερριτίνης

 

48.   Ποιό από τα παρακάτω είναι το βαρύτερο προγνωστικό σημείο σε οξεία ικτερική ηπατίτιδα;

α. Η παράταση του χρόνου προθρομβίνης

β. Η αύξηση των τρανσαμινασών

γ. Η αύξηση της χολερυθρίνης

δ. Ο βαθμός της αναιμίας

ε. Μικρό μέγεθος του ήπατος στο υπερηχοτομογράφημα

 

49.   Με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) με κατάλληλους εκκινητές για τον ιό της ηπατίτιδος Β ανιχνεύουμε:

α. Αντισώματα έναντι του ιού

β. Το DNA του ιού

γ. Το RNA του ιού

δ. Ανοσοσυμπλέγματα

ε. Όλα τα ανωτέρω

 

 

50.   Ποιό από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί αίτιο πολυμόρφου ερυθήματος;

α. Χρήση αντισυλληπτικών δισκίων

β. Λοίμωξη από απλό έρπητα

γ. Λοίμωξη από μυκόπλασμα

δ. Κακοήθεια

ε. Χρήση κοτριμοξαζόλης

 

51.   Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη:

 α) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του βαθμού ρύθμισης του σακχαρώδη  διαβήτη

β) δημιουργείται από τη μη ενζυμική σύνδεση της αιμοσφαιρίνης με μόρια γλυκόζης

 γ)  το ποσοστό της είναι ανάλογο με το βαθμό υπεργλυκαιμίας

 δ)  ισχύουν όλα τα ανωτέρω

 ε)   ισχύουν το α και γ

 

52. Όλα τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης εκτός από ένα:    

α)    Είναι συνήθως νόσος των καπνιστών

     β)    Λεπτοί τελοεισπνευστικοί ήχοι γίνονται αντιληπτοί στην ακρόαση των βάσεων των πνευμόνων 

     γ) Η νόσος δεν ανταποκρίνεται συνήθως στη χορήγηση κορτικοστεροειδών και σοκατασταλτικών

φαρμάκων

     δ) Ασθενείς με τη νόσο εμφάνιζουν συχνότερα καρκίνο του πνεύμονα

     ε) Ακτινολογικά χαρακτηρίζεται από την παρουσία εικόνα μελικηρύθρας 

που εντοπίζεται κυρίως στις βάσεις και  υποϋπεζωκοτικά

 

53.   Ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς δεν ισχύει

  α) Σύνδρομο Plummer-Vinson – σιδηροπενική αναιμία

  β) Αναιμία Biermer-έλλειψη ενδογενούς παράγοντος

  γ) Γλωσσίτις – έλλειψη βιταμίνης Β12

  δ) Εκκόλπωμα μεσότητος οισοφάγου-παλαιά φυματίωση

        ε) Γαστρική υπερέκκριση-αναιμία Biermer

 

54.   Η πιθανότερη διάγνωση σε ασθενή 17 ετών με υποτροπιάζοντα επεισόδια

αιμορραγίας πεπτικού και αρνητική ενδοσκόπηση είναι

α) Εκκολπώματα του παχέος εντέρου

β) Καρκίνος του παχέος εντέρου

γ) Λειομύωμα λεπτού εντέρου

δ) Νόσος Osler-Rendu

ε) Μεκέλειος απόφυση

 

55.   Το ορολογικό profil ενός ατόμου, που έχει υποβληθεί σε εμβολιασμό για την ηπατίτιδα Β περιλαμβάνει:

α) θετικό HBsAg

β) θετικό anti-HBc

γ) θετικό anti-Hbe

δ) θετικό anti-HBs

ε) θετικό anti-HBs και anti-HBc

 

56.   Οστικές διαβρώσεις στην απλή ακτινογραφία είναι τυπικό εύρημα σε

α) Ρευματοειδή αρθρίτιδα

β) Συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

γ) Χρόνια τοφώδη αρθρίτιδα

δ) Όλα τα παραπάνω.

ε) Μόνο το Α και Γ

 

57.   Σε ασθενή με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει προσβολή νεφρού ποια εξέταση θα διαλέγατε πρώτη:

α) Κρεατινίνη ορού

β) Αντιπυρηνικά αντισώματα

γ) Γενική ούρων

δ) Συμπλήρωμα ορού

ε) αντι-dsDNA αντισώματα

 

58.   Η υπέρταση σχετίζεται με τη δράση του συστήματος ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης σε :

       α)  Στένωση του ισθμού της αορτής

       β) Ινομυώδη δυσπλασία

       γ) Συστηματικό σκληρόδερμα

       δ) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

       ε) Όλα τα παραπάνω

 

59.   Ποιο από τα παρακάτω νοσήματα δεν χαρακτηρίζεται από την παρουσία σπληνομεγαλίας

α) Ρευματικός πυρετός

β) Λοιμώδης μονοπυρήνωση

γ) Μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα

δ) Οξεία ιογενής ηπατίτιδα

ε) Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

 

60.   Ποιο από τα παρακάτω παθογόνα δεν είναι συνηθισμένο αίτιο πνευμονίτιδας σε νεαρούς ενήλικες

α) Mycoplasma pneumoniae

β) Streptococcus pneumoniae

                   γ) Chlamydia pneumoniae

                   δ) Ιοί

                   ε) Escherichia Coli

 

61.   Λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια χαρακτηρίζουν :

   α)  Ένδεια ή δυσλειτουργία Β-λεμφοκυττάρων

   β) Σπληνεκτομή

   γ) Ένδεια του συμπληρώματος

   δ) Ένδεια ή δυσλειτουργία Τ-λεμφοκυττάρων

   ε) Όλα τα παραπάνω

 

62.   Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει αναφορικά με τις κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις της λοιμώδους μονοπυρηνώσεως:

α)  Μπορεί να εμφανισθεί κυνάγχη με φαιόλευκα εξιδρωματικά στοιχεία

β)  Η τραχηλική λεμφαδενίτιδα είναι πολύ συχνή

γ)  Ο πυρετός διαρκεί μέχρι 6 βδομάδες

δ)  Μπορεί να εμφανισθεί κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα

ε)  Υπάρχει λεμφοκυττάρωση.

 

63.   Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το ερυσίπελας:

α)  Χαρακτηρίζεται από ερυθρή θερμή περιοχή με στιλπνή επιφάνεια

β) Η βλάβη έχει σαφή όχθο

γ) Εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό

δ) Οφείλεται στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας

ε)  Εντοπίζεται συχνά στο πρόσωπο και στις κνήμες

 

64.   Ασθενής ηλικίας 22 ετών εμφανίζει πυρετό με κεφαλαλγία. Λαμβάνει αμοξυκιλίνη p.o. Την επομένη προσέρχεται στο Νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και θετικά μηνιγγιτιδικά σημεία. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό δείχνει, 1500 λευκά κυρίως πολυμορφοπύρηνα, λεύκωμα 152 mg/dl, γλυκόζη 40 mg/dl, αρνητική χρώση  Gram και αρνητικές καλλιέργειες.  Ποια από τις κατωτέρω είναι η πιθανότερη διάγνωση:

       α) Ιογενής μηνιγγίτιδα

       β) Βακτηριακή μηνιγγίτιδα

       γ) Σαρκοείδωση

       δ) Φυματιώδης μηνιγγίτιδα

       ε) Συφιλιδική μηνιγγίτιδα

 

65.   Ασθενής παρουσιάζει λευκοκυττάρωση 16.000/μl με πολυμορφοπύρηνα 10%,  λεμφοκύτταρα 15%, μονοπύρηνα 5% και βλάστες (με παρουσία  ραβδίων Auer) 60%. Η διάγνωση είναι :

α) Οξεία μυελογενής λευχαιμία

β) Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

γ) Χρόνια μυελογενής λευχαιμία

δ) Χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία

ε) Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

 

66.   Σε ποιο από τα κατωτέρω νοσήματα η υπερασβεστιαιμία είναι συνήθης εκδήλωση:

α) Νοσος Hodgkin

β) Πολλαπλούν μυέλωμα

γ) Χρονία μυελογενής λευχαιμία

δ) Οξεία μυελογενής λευχαιμία

ε) Χρονία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία

 

67.   Όλοι οι ακόλουθοι ρυθμοί μπορεί να σχετίζονται  με καρδιακή ανακοπή εκτός από:

α. κοιλιακή μαρμαρυγή

β. κοιλιακή ταχυκαρδία

γ. κολπική μαρμαρυγή

δ. ασυστολία

ε. ηλεκτρομηχανικός διαχωρισμός

 

68.   Ποιο από τα παρακάτω δεν σχετίζεται με καρδιακό επιπωματισμό:

α. εναλλασσόμενος σφυγμός

β. βύθιοι καρδιακοί τόνοι

γ. διατεταμένες σφαγίτιδες

δ. αρτηριακή Υπέρταση

      ε. παράδοξος σφυγμός

 

69.   Άνδρας με γνωστό νεφρωσικό σύνδρομο εμφανίζει οξέως επιδείνωση της νεφρικής του λειτουργίας και αύξηση της προϋπάρχουσας λευκωματουρίας. Τι σκέφτεστε;

α. οξεία νεφρική ανεπάρκεια

β. θρόμβωση νεφρικής φλέβας

γ. οξεία απόφραξη νεφρικής αρτηρίας

δ. λοίμωξη ουροποιητικού

ε. λιθίαση ουροποιητικού

 

70.   Όλες οι πιο κάτω καταστάσεις αποτελούν αιτίες υπερκαλιαιμίας εκτός από:

α. νόσος του Addison

β. διαβητική κετοξέωση

γ. ραβδομυόλυση

δ. αλκάλωση

ε. νεφρική ανεπάρκεια

 

71.   Κλινικά χαρακτηριστικά πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας είναι:

α. επιχείλιος έρπης

β. ξηρός βήχας

γ. σκωριόχρωα πτύελα

δ. πλευριτικό άλγος

ε. όλα τα πιο πάνω

 

72.   Άνδρας 27 ετών χωρίς προηγούμενο ιστορικό, αιφνιδίως εμφανίζει πυρετό, κεφαλαλγία, σύγχυση, αυχενική δυσκαμψία, και διάχυτο πετεχειώδες εξάνθημα. Η κλινική διάγνωση είναι μηνιγγίτιδα. Ποιο είναι το πιθανότερο αίτιο

α. αιμόφιλος γρίππης (H. influenza)

β. πνευμονιόκοκκος

γ. μηνιγγιτιδόκοκκος

δ. λιστέρια

ε. μυκοβακτηρίδιο

 

73.   Το χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας χαρακτηρίζει

α. την οξεία μυελογενή λευχαιμία

β. την οξεία λεμφογενή λευχαιμία

γ. τη μυελοίνωση

δ. τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία

ε. μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

 

74.   Ευαισθησία στις μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις άμφω είναι πρώιμο σημείο:

α. ουρικής αρθρίτιδας

β. ρευματοειδούς αρθρίτιδας

γ. εκφυλιστικής αρθρίτιδας

δ. αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας

ε. συνδρόμου Reiter

 

75.   Επιπλοκές μετά ολική παγκρεατεκτομή.

α. σακχαρώδης διαβήτης

β. αβιταμίνωση D

γ. σιδηροπενική αναιμία

δ. υποφωσφαταιμία

ε. όλα τα παραπάνω

 

76.   Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών είναι διαγνωστική για:

α. Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο

β. ρευματοειδή αρθρίτιδα

γ. πολλαπλούν μυέλωμα

δ. λεισμανίαση

ε. όλα τα παραπάνω

 

77.   Άντρας 59 ετών βαρύς καπνιστής με πυρετό 38.9°C, ρίγος από 5/μέρου και παραγωγικό βήχα. Στην κλινική εξέταση έχει μη-μουσικούς ρόγχους στις βάσεις, κυρίως αριστερά. Ποιο είναι το επόμενο βήμα στη διαγνωστική προσέγγιση;

α. αέρια αρτηριακού αίματος

β. ακτινογραφία θώρακος

γ. γενική αίματος

δ. οξυμετρία

ε. χρώση πτυέλων κατά Gram

 

78.   Σε ασθενή, HIV-θετικό, με CD4 = 230/μL, η πιθανότερη πνευμονική επιπλοκή είναι:

      α. Πνευμονία από Pneumocystis carinii παρά την προφυλακτική θεραπεία με κοτριμοξαζόλη 

β. σάρκωμα Kaposi

γ. μη-ειδική διάμεση πνευμονία

δ. non- Hodgkin λέμφωμα

ε. πνευμονίτιδα απο Κυτταρομεγαλοϊό

 

79.   Διαβητικός ασθενής  με λευκωματουρία. Ποιος φαρμακευτικός παράγοντας βελτιώνει περισσότερο την πρόγνωση και καθυστερεί την επιδείνωση της;

α. αναστολέας διαύλων ασβεστίου

β. Β- αναστολέας

γ. Α- αναστολέας

δ. αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου

ε. διουρητικό της αγκύλης

 

80.   Ποιο είναι το φάρμακο εκλογής σε άνδρα 74 ετών στον οποίο έχει διαγνωσθεί ρευματική πολυμυαλγία συνοδευόμενη από κροταφική αρτηρίτιδα;

α. κορτικοστεροειδή από το στόμα

β. μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

γ. αζαθειοπρίνη

δ. αποκλειστές διαύλων ασβεστίου

ε. μεθοτρεξάτη

 

81.   Ένδειξη για αποκλεισμό ανοσοανεπάρκειας αποτελουν όλα εκτός από:

α. υποτροπιάζοντα επεισόδια παραρρινοκολπίτιδας

β. πολλαπλά επεισόδια πνευμονίας

γ. το πρώτο επεισόδιο πνευμονίας με ασυνήθιστο μικρόβιο

δ. πολλαπλά επεισόδια σηπτικής αρθρίτιδας

ε. το πρώτο επεισόδιο πνευμονίας

 

82.   Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί χαρακτηριστικό αρθρίτιδας που εμφανίζεται επί εδάφους φλεγμονώδους νόσου του εντέρου:

α. πάντοτε έπεται της κλινικής εκδήλωσης της εντεροπάθειας

β. μπορεί να προσβάλλει περιφερικές αρθρώσεις ή τον αξονικό σκελετό.

γ. εμφανίζεται μόνο σε σοβαρότατες μορφές φλεγμονώδους νόσου του εντέρου.

δ. προσβάλλει μόνο τους καρπούς.

ε. προσβάλλει μόνο τα γόνατα.

 

83.   Άνδρας 69 ετών νοσηλεύεται για χολοκυστίτιδα. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα είναι λάθος:

α. σιπροφλοξασίνη + μετρονιδαζόλη

β. κεφτριαξόνη + μετρονιδαζόλη

γ. λινεζολίδη

δ. αμπικιλλίνη/σουλβακτάμη

ε. αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό

 

84.   Στην μεγαλοβλαστική αναιμία του Biermer παρουσιάζεται

Α.   Μακροκυττάρωση

Β.   Θρομβοπενία

Γ.   Θρομβοκυττάρωση

Δ.   Το Α και Β

Ε.   Το Α και Γ

 

85.   Ασθενής 46 ετών, αγρότης, προσέρχεται στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό, ίκτερο, νεφρική ανεπάρκεια και αυξημένη CPK. Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση:

Α.   Βρουκέλλωση

Β.   Πυρετός Q

Γ.   Λεπτοσπείρωση

Δ.   Τυφοειδής πυρετός

Ε.   Κανένα από τα παραπάνω

 

86.   Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί αίτιο σημαντικής ηωσινοφιλίας

Α.   Εχινόκοκκος

Β.   Βρογχικό άσθμα

Γ.   Νόσος Loeffler

Δ.   Xρόνια λήψη κορτικοειδών

Ε.   Ελμινθιάσεις

 

87.   Γυναίκα 32 ετών πάσχει από ινσουλινοεξαρτώμενο Σακχαρώδη Διαβήτη και παρουσιάζει επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας τα δύο τελευταία χρόνια αλλά δεν έχει ακόμα τεθεί σε πρόγραμμα αιμοδιάλυσης. Η φυσική εξέταση δεν καταγράφει παθολογικά ευρήματα. Ο εργαστηριακός έλεγχος δείχνει Αιμοσφαιρίνη 9 g/dL, Αιματοκρίτη 28% και MCV 94 µm3 . Η μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων έδειξε νορμόχρωμα, νορμοκυτταρικά κύτταρα. Ποιό από τα παρακάτω είναι η ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ αιτία ;

Α.   Οξεία απώλεια αίματος

Β.   Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Γ.   Δρεπανοκυτταρική αναιμία

Δ.   Ανεπάρκεια Ερυθροποιητίνης

Ε.   Μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση  

 

88.   ΠΟΙΟ είναι το αντίδοτο που πρέπει να χορηγηθεί σε σοβαρή δηλητηρίαση με παρακεταμόλη;

Α. Ακετυλοκυστεΐνη

Β. Θειϊκή πρωταμίνη

Γ. Κορτικοειδή

Δ. Ηπαρίνη

Ε. Βιταμίνη Κ

 

89.   Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ αποτελεί επιπλοκή της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας;

Α) Νορμοκυτταρική αναιμία

Β) Αιφνίδια εγκατάσταση γάγγραινας σε άκρο

Γ) Συμμετρική περιφερική νευροπάθεια

Δ) Αιματουρία

Ε) Ανεπάρκεια της αορτής

 

90.   Η σπογγοειδής μυκητίαση είναι:

Α) Μυκητιασική λοίμωξη της επιδερμίδας.

Β) Καλοήθης αλλοίωση του δέρματος

Γ) Δερματικό λέμφωμα

Δ) Δερματίτιδα

Ε) Μορφή εκζέματος

 

91.   Σωστός τρόπος προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο σε γυναίκα 25 ετών είναι:

Α) Μαστογραφία κάθε 5 χρόνια

Β) Test Παπανικολάου τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια

Γ) Έλεγχος των κοπράνων για μικροσκοπική απώλεια αίματος

Δ) Ακτινογραφία θώρακος κάθε 5 χρόνια

Ε) Φυσική εξέταση του μαστού από γιατρό κάθε χρόνο

 

92.   Μεταβολική αλκάλωση μπορεί να προκληθεί από:

Α) Αύξηση του εξωκυττάριου όγκου υγρών

Β) Υπερκαλιαιμία

Γ) Αυξηση των αλατοκορτικοειδών

Δ) Αύξηση του ποσού του ΝaCl που φθάνει στον άπω νεφρώνα

Ε) Στέρηση διττανθρακικών

 

93.   Σχηματισμός ανοσοσυμπλεγμάτων μπορεί να παίζει ρόλο στην παθογένεια της νεφρικής προσβολής σε όλες τις παρακάτω καταστάσεις ΕΚΤΟΣ από:

Α) Οξεία σωληναριακή νέκρωση

Β) Συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

Γ) Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα

Δ) Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα

Ε) Μεικτή κρυοσφαιριναιμία

 

94.   Ποιο από τα παρακάτω είναι ΣΩΣΤΟ για την θεραπεία με ηπαρίνη

Α) Είναι δραστική όταν χορηγηθεί από το στόμα

Β) Επηρεάζει την σύνθεση των παραγόντων της πήξης που εξαρτώνται από την βιταμίνη Κ

Γ) Η θεραπεία παρακολουθείται με τον χρόνο προθρομβίνης

Δ) Αντενδείκνυται στην κύηση

Ε) Εξουδετερώνεται από την πρωταμίνη

 

95.   Άνδρας 60 ετών χρόνιος αλκοολικός προσκομίζεται στα επείγοντα ιατρεία έχοντας εμφανίσει οξέως σύγχυση, αμφοτερόπλευρη παράλυση του απαγωγού και αταξία. Ποια από τις παρακάτω ουσίες πρέπει να χορηγηθεί επειγόντως;

Α) Θειαμίνη

Β) Λεκιθίνη

Γ) Βιταμίνη D

Δ) Φενυντοϊνη

Ε) Διαζεπάμη

 

96.   Εμφάνιση αμφοτερόπλευρης ημιανοψίας προκαλείται ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ από:

Α) Σακκοειδές ανεύρυσμα της έσω καρωτίδας

Β) Κρανιοφαρυγγίωμα

Γ) Μηνιγγίωμα

Δ) Μεταστατικό καρκίνωμα

Ε) Επέκταση όγκου της υπόφυσης

 

97.   Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα ανευρύσματος της αριστεράς κοιλίας είναι:

Α) Aνάσπαση του ST

Β) Κατάσπαση του S-T στις απαγωγές V5 και V6

Γ) Αναστροφή του Τ σε μια προκάρδια απαγωγή

Δ) Μορφολογία RS στην απαγωγή aVL

Ε) Υψηλά οξυκόρυφα επάρματα Τ

 

98.   Τα παρακάτω είναι εκδηλώσεις της πρωτοπαθούς ιδιοπαθούς αιμοχρωμάτωσης ΕΚΤΟΣ από:

Α) Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης

Β) Νεφρική νόσος από εναπόθεση σιδήρου στα νεφρικά σπειράματα

Γ) Αρθροπάθεια

Δ) Υπογοναδισμός

Ε) Μελάγχρωση του δέρματος

 

99.   ΈΛΛΕΙΨΗ βιταμίνης D προκαλεί όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από:

Α) Μείωση της νεφρικής απέκκρισης φωσφόρου

Β) Μείωση της γαστρεντερικής απορρόφησης ασβεστίου

Γ) Υποασβεστιαιμία

Δ) Μείωση της νεφρικής απέκκρισης ασβεστίου

Ε) Υποφωσφαταιμία

 

100.            Ασθενής με μικρή διόγκωση του θυρεοειδούς έρχεται στο ιατρείο σας με τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις TSH: μη ανιχνεύσιμη, T4: φυσιολογική, T3: φυσιολογική και αντιθυρεοειδικά αντισώματα θετικά. Ποιά είναι η πιθανότερη διάγνωση;

Α) Αυτοάνοση Θυρεοειδίτις

Β) Απλή Βρογχοκήλη

Γ) Νόσος του Graves

Δ) Υποξεία Θυρεοειδίτις de Quervain

Ε) Θηλώδες καρκίνωμα του Θυρεοειδούς