ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 11/12/2004

 

 

1.       Η εγχείρηση κατά Heller (οισοφαγομυοτομή) εφαρμόζεται σε:

Α  Γαστρικό καρκίνο

Β  Γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος

Γ  Καρκίνο του φύματος του Vater

Δ Αχαλασία του οισοφάγου

Ε Σύνδρομο MalloryWeiss

 

2.       Ποιο είναι το συχνότερο κλινικό σύμπτωμα του λεμφώματος του λεπτού εντέρου;

Α  Ο κοιλιακός πόνος

Β  Η εντερική απόφραξη

Γ  Η γαστρεντερική αιμορραγία

Δ  Η κοιλιακή μάζα

Ε  Έμετος

 

3.   Η απόφραξη του κυστικού πόρου προκαλεί πάντα:

Α  Αποφρακτικό ίκτερο                                                      

Β  Ειλεό από χολόλιθο

Γ  ΄Υδρωπα της χοληδόχου κύστεως ή και εμπύημα         
Δ  Χολοπεπτικό συρίγγιο 
Ε  ΄Ολα τα παραπάνω

 

4.       Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις είναι αιτία δημιουργίας αιμορροϊδων;

Α  Η επίμονη δυσκοιλιότητα

Β  Οι όγκοι της ελάσσονος πυέλου

Γ  Ο καρκίνος του ορθού

Δ  Η πυλαία υπέρταση

Ε  Όλες οι παραπάνω

 

5.       Σε ποια από τις παρακάτω παθήσεις υπάρχει βλάβη στην απέκκριση της χολερυθρίνης;

Α  Στο σύνδρομο Crigler-Najjar

Β  Στο σύνδρομο Dubin-Johnson

Γ  Στη νόσο του Gilbert

Δ  Στη πρωτοπαθή χολική κίρρωση

Ε  Σε καμία από τις παραπάνω

 

6.       Το σημείο  TROUSSEAU   και CHVOSTEK σε ποιά ηλεκτρολυτική διαταραχή  εμφανίζεται:

Α  Υπερνατριαιμία                                  

Β  Υποχλωραιμία                

Γ  Υπασβεστιαιμία                                

Δ  Υπομαγνησιαιμία     
Ε  Υπερασβεστιαιμία

 

7.       Ποιο ενδοκοιλιακό όργανο υφίσταται πιο συχνά κάκωση σε θλαστικά τραύματα κοιλίας:

Α  Στόμαχος

Β  Πάγκρεας

Γ  Σπλήνας

Δ  Ουροδόχος κύστη

Ε  Λεπτό έντερο

 

8.       Προστατευτικοί παράγοντες ενάντια μικροβιακής μόλυνσης:

Α  Λευκοκυττάρωση

Β  Δικτυοενδοθηλιακό σύστημα

Γ  Επάρκεια τοπικής αιμάτωσης

Δ  Όλα τα πιο πάνω

Ε  Κανένα από τα πιο πάνω

 

 

 

9.       Ποια είναι η πρώτη εξέταση που πρέπει να γίνεται στον ικτερικό ασθενή μετά τη λήψη του ιστορικού, την κλινική εξέταση και τις εργαστηριακές εξετάσεις αίματος και ούρων;

Α  Χολοκυστογραφία

Β  Αξονική τομογραφία

Γ  Χολαγγειογραφία

Δ  Υπερηχογράφημα χοληφόρων

Ε  Απλή ακτινογραφία ήπατος

 

10.    Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές για την έμμεση χολερυθρίνη;

Α  Είναι αυξημένη στον αποφρακτικό ίκτερο

Β  Είναι ατοξική

Γ  Είναι υδατοδιαλυτή

Δ  Είναι αυξημένη στην αιμόλυση

Ε  Είναι συνδεδεμένη με γλυκουρονικό οξύ

 

11.    Αέρας εντοπιζόμενος στο χοληδόχο πόρο οφείλεται σε:

Α  Εμπύημα χοληδόχου κύστης

Β  Οξεία χολοκυστίτιδα

Γ  Οξεία χολαγγειίτιδα

Δ  Καρκίνο της χοληδόχου κύστεως

Ε  Ειλεό εκ χολολίθου

 

12.    Πού εντοπίζεται η διαφραγματοκήλη του Bochdalek;

Α  Στην αριστερή σπονδυλοπλευρική κατάφυση του διαφράγματος

Β  Στη δεξιά σπονδυλοπλευρική κατάφυση του διαφράγματος

Γ  Στην αριστερή στερνοπλευρική κατάφυση του διαφράγματος

Δ  Στη δεξιά στερνοπλευρική κατάφυση του διαφράγματος

Ε  Στο οισοφάγειο τρήμα

 

13.    Συχνότερα το σημείο Raynaud εμφανίζεται σε:

Α  Νοσήματα κολλαγόνου

Β  Κάκωση

Γ  Αποφρακτική αρτηριακή νόσο μη ανοσολογική

Ε  Ιδιοπαθώς

Ε  Μετεγχειρητικά σε ορθοπεδικές επεμβάσεις

 

14.    Η διαλείπουσα χωλότητα είναι σύμπτωμα της:

Α  Αρτηριακής εμβολής

Β  Χρόνιας αποφρακτικής αρτηριοπάθειας

Γ  Φλεβικής θρόμβωσης

Δ  Κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου

Ε  Αρτηριακής θρόμβωσης

 

15.    Από τα παραθυλακιώδη κύτταρα του θυρεοειδούς αναπτύσσεται:

Α  Θηλώδες καρκίνωμα

Β  Θυλακιώδες καρκίνωμα

Γ  Μυελοειδές καρκίνωμα

Δ  Διηθητικό καρκίνωμα

Ε  Τα παραθυλακιώδη κύτταρα δεν σχετίζονται με ανάπτυξη καρκίνου

 

16.    Ο καρκίνος θυρεοειδούς:

Α  Συχνά προκαλεί υπερθυρεοειδισμό

Β  Συχνά συνοδεύεται με υποθυρεοειδισμό

Γ  Συνήθως σχετίζεται με ευθυρεοειδική κατάσταση του ασθενούς

Δ  Μόνο οι μεταστάσεις του παράγουν ορμόνες

Ε  Κανένα από τα παραπάνω

 

17.    Ποιο είναι το κυριότερο κατιόν του ενδοκυτταρίου χώρου;

Α  Το νάτριο

Β  Το κάλιο

Γ  Το ασβέστιο

Δ  Το μαγνήσιο

Ε  Το ρουβίδιο

18.    Ποια είναι η εντόπιση του λεμφαδένα του Virchow;

Α  Ο χώρος του Douglas

Β  Το μεσοθωράκιο

Γ  Η μασχάλη

Δ  Ο ομφαλός

Ε  Ο αριστερός υπερκλείδιος χώρος

 

19.    Η πιο ειδική  εργαστηριακή εξέταση για τη διάγνωση της συστηματικής μικροβιακής λοίμωξης είναι:

Α     Η μέτρηση των λευκών του αίματος

Β     Η αιμοκαλλιέργεια

Γ     Η μέτρηση της καχεκτίνης στο αίμα

Δ     Η μέτρηση της καρδιακής παροχής

Ε      Η μέτρηση των επιπέδων του γαλακτικού οξέος στο αίμα

 

20.    Η νεοπλασία του οισοφάγου είναι συνήθως:

Α     Καλοήθης

Β     Κακοήθης από πλακώδες επιθήλιο

Γ     Κακοήθης από αδενικό επιθήλιο

Δ     Κακοήθης από αδιαφοροποίητα κύτταρα

Ε    Μελάνωμα

 

21.    Η οξεία χολοκυστίτιδα μπορεί να επιπλακεί από :

Α   Διάτρηση χοληδόχου κύστεως.

Β   Ίκτερο.

Γ    Εμπύημα.

Δ    Περιχολοκυστικό απόστημα.

Ε    Όλα τα παραπάνω.

 

22.    Η χοληδόχος κύστη συσπάται υπό την επίδραση:

Α     Της χολοκυστοκινίνης

Β     Των χολικών αλάτων

Γ     Της εντερογαστρόνης

Δ     Της κορτιζόλης

Ε      Της χολερυθρίνης

 

23.    Τρεις εβδομάδες μετά από την προσβολή οξείας παγκρεατίτιδας, ο ασθενής εμφανίζει επιμένουσα υπεραμυλασαιμία χωρίς πυρετό και λευκοκυττάρωση. Η πιο πιθανή διάγνωση είναι:

Α    Παγκρεατικός φλέγμονας.

Β    Παγκρεατικό απόστημα.

Γ    Αιμορραγική παγκρεατίτιδα.

Δ    Παγκρεατική ψευδοκύστη.

Ε    Τίποτε από τα παραπάνω.

 

24.    Όταν εμφανίζεται ίκτερος στην σκληρυντική χολαγγειίτιδα είναι συνήθως:

Α   Αποφρακτικού τύπου.

Β   Αιμολυτικού τύπου.

Γ    Αποφρακτικού και αιμολυτικού τύπου.

Δ   Τίποτε από τα παραπάνω.

Ε    Η σκληρυντική χολαγγειϊτιδα δεν εμφανίζει ποτέ ίκτερο.

 

25.    Σε αποφρακτικό ειλεό δεν παρατηρείται συνήθως:

        Α  Μετεωρισμός κοιλίας

        Β  Επώδυνος στην ψηλάφηση χώρος του Douglas

        Γ  Περιοδικός κοιλιακός πόνος

        Δ  Ναυτία

        Ε  Αναστολή αποβολής αερίων

 

 

26.    Ποια είναι η συχνότερη επιπλοκή κατά τον διαδερμικό καθετηριασμό της υποκλειδίου φλέβας

Α     Αιμοθώρακας

Β     Πνευμοθώρακας

Γ     Αιμομεσαύλιο

Δ     Αιμοπερικάρδιο

Ε      Τίποτε από τα παραπάνω

 

27.    Το μεγαλύτερο μέρος της ωσμωτικής πίεσης του πλάσματος οφείλεται στη συγκέντρωση:

Α  Του NaCL στο πλάσμα

Β  Της γλυκόζης στο πλάσμα

Γ  Των σφαιρινών στο πλάσμα

Δ  Των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα

Ε  Της λευκωματίνης στο πλάσμα

 

28.    Αιμοχολία σημαίνει:

Α     Παρουσία αίματος στα χολαγγεία

Β     Παρουσία χολής και αίματος στην περιτοναϊκή κοιλότητα

Γ     Παρουσία χολής στο αίμα

Δ     Παρουσία χολής στην πυλαία κυκλοφορία

Ε      Τίποτε από τα παραπάνω

 

29.    Η πιο σπάνια επιπλοκή της νόσου του Crohn του εντέρου είναι:

Α     Η απόφραξη του εντέρου

Β     Τα συρίγγια του εντέρου

Γ     Τα ενδοκοιλιακά αποστήματα

Δ     Η μαζική εντερική αιμορραγία

Ε    Μικροαιμορραγίες του πάσχοντος βλεννογόνου

 

30.    Σε ποια από τις παρακάτω παθήσεις μπορεί να εκδηλωθεί ως επιπλοκή πνευμοθώρακας,

καρδιακός επιπωματισμός, απόφραξη της άνω κοίλης φλέβας ή σύνδρομο Horner;

Α   Καρκίνος του πνέύμονα

Β   Ανεύρυσμα του αορτικού τόξου

Γ   Διαχωριστικό ανεύρυσμα της αορτής

Δ   Μύξωμα του δεξιού κόλπου της καρδιάς

Ε   Μύξωμα του αριστερού κόλπου της καρδιάς

 

31.    Ποιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα υπόκειται ευκολότερα σε ρήξη όταν υπάρχει μεγάλη διάταση

Α   Σιγμοειδές

Β   Ορθό

Γ   Νήστιδα

Δ   Τυφλό

Ε   Δωδεκαδάκτυλο

 

32.    Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης σαν αποτέλεσμα του stress παρατηρείται αύξηση των τιμών.

Α  Κορτιζόλης

Β  Κατεχολαμινών

Γ  Αντιδιουρητικής ορμόνης

Δ  Αυξητικής ορμόνης

Ε  Όλων των ανωτέρω

 

33.    Η εκκολπωμάτωση του παχέος εντέρου εντοπίζεται πιο συχνά στο:

Α   Τυφλό

Β   Ανιόν κόλο

Γ   Εγκάρσιο κόλο

Δ   Σιγμοειδές

Ε   Ορθό

 

34.    Στις επιπλοκές της οξείας παγκρεατίτιδας δεν περιλαμβάνεται:

Α   Το παγκρεατικό απόστημα

Β   Η αιμορραγία από το πάγκρεας

Γ   Η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια

Δ   Η υπερασβεστιαιμία

Ε   Ο υδροθώρακας

 

 

35.    Στην ηπατική κίρρωση δεν περιλαμβάνεται κατά την ταξινόμηση της λειτουργικής ικανότητας κατά Child η παράμετρος:

Α   Ασκίτης

Β   Εγκεφαλοπάθεια

Γ   Αλβουμίνη ορού

Δ   γ-GT

Ε   Χολερυθρίνη ορού

 

36.    Για τις θέσεις σκωληκοειδούς ισχύουν τα κάτωθι εκτός:

Α   Πυελική

Β   Οπισθοτυφλική

Γ   Παρατυφλική

Δ   Οπισθο-σιγμοειδική

Ε   Υφηπατική

 

37.    Σχετικά με διαγνωστικές εργαστηριακές δοκιμασίες σε πεπτικό έλκος:

Α   Ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις η μέτρηση έκκρισης οξέος

Β   Ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις η μέτρηση γαστρίνης

Γ   Τα επίπεδα γαστρίνης αυξάνουν σε υπο- ή υπερεκκριτική του οξέος καταστάσεις

Δ   Όλα τα ανωτέρω

Ε   Τα Α και Β

 

38.    Στη θεραπεία του καρκίνου του ανδρικού μαστού ισχύει:

Α   Αντιμετωπίζεται με μαστεκτοή αρχικά

Β   Η ορχεκτομή αποτελεί ορμονικό χειρισμό για προχωρημένη νόσο

Γ   Χορήγηση ταμοξιφένης

Δ   Όλα τα ανωτέρω

Ε   Μόνο τα Α και Β

 

39.    Στην ανάπτυξη του συνδρόμου Budd-Chiari θεωρείται ότι ισχύουν τα κάτωθι:

Α   Πολυκυτταραιμία

Β   Αντισυλληπτικά

Γ   Στένωση της κάτω κοίλης φλέβας

Δ   Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά

Ε   Τα Α και Β είναι σωστά

 

40.    Σχετικά με την α – εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP) ισχύει:

Α   Είναι γλυκοπρωτεΐνη

Β   Ανιχνεύεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στον ορό σθενών με ηπάτωμα και όγκους   

      των όρχεων

Γ    Η κίρρωση εμφανίζει χαμηλότερα επίπεδα AFP

Δ   Όλα τα ανωτέρω

Ε   Τα Α και Β

 

41.    Απεικονιστικές εξετάσεις κατά τον έλεγχο ηπατικού αποστήματος δυνατόν να διενεργηθούν όλες εκτός:

Α   Αξονική τομογραφία

Β   Υπερηχογράφημα

Γ   Απλή ακτινογραφία κοιλίας

Δ   Σπινθηρογράφημα ήπατος

Ε   Αγγειογραφία ήπατος

 

42.    Σε περίπτωση περιχολοκυστικού αποστήματος:

Α   Υπάρχει συνήθως ψηλαφητή μάζα

Β   Πυρετός 39OC και λευκοκυττάρωση

Γ   Αύξηση αποφρακτικών ενζύμων

Δ   Τα Α και Β

Ε   Τα Α,Β και Γ

 

43.    Η χειρουργική της θυρεοειδίτιδας Hashimoto ενδείκνυται :

Α   Για πιεστικά φαινόμενα

Β   Για υποψία κακοήθειας

Γ   Για υπερθυρεοειδισμό

Δ   Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά

Ε   Μόνο τα Α και Β

 

44.    Σχετικά με το σύνδρομο Mallory -Weiss:

Α   Οφείλεται σε έντονη προσπάθεια εμέτου

Β    Η βλάβη συνίσταται σε επιμήκη ρήξη του γαστρικού βλεννογόννου

Γ    Το 25% των βλαβών εκτείνονται στον οισοφάγο

Δ    Όλα τα ανωτέρω

Ε    Τα Α και Γ

 

45.    Για την υποξεία θυρεοειδίτιδα ισχύουν όλα εκτός:

Α    Κεφαλαλγία

Β    Επώδυνη διόγκωση θυρεοειδούς

Γ    Αίσθημα παλμών

Δ    Ταχύτητα καθίζησης φυσιολογική

Ε    Ασπιρίνη και κορτικοειδή έχουν θέση στη θεραπεία

 

46.    Για το καρκίνωμα Paget της θηλής του μαστού ισχύει:

Α    Αρχίζει ως κνησμός ή καύσος της θηλής με επιπολής διάβρωση 

Β    Το επιθήλιο της θηλής διηθείται

Γ    Αποτελεί το 1% των καρκίνων του μαστού

Δ    Απαιτείται βιοψία για επιβεβαίωση

Ε    Όλα τα ανωτέρω

 

47.    Σχετικά με κακοήθη όγκο στο μαστό ισχύει

Α    Δυνατόν να ψηλαφάται ή όχι

Β    Είναι επώδυνος

Γ    Αλλοιώνει πάντοτε το υπερκείμενο δέρμα

Δ    Ακίνητος πάντοτε κατά την ψηλάφηση

Ε    Συνοδεύεται πάντα από διογκωμένους ψηλαφητούς μασχαλιαίους λεμφαδένες

 

48.    Σχετικά με την αντιμετώπιση της οξείας κοιλίας ισχύουν όλα εκτός:

Α   Χορήγηση διαλυμάτων Ringers

Β    Χορήγηση καλίου άμεσα

Γ    Αίμα χορηγείται σε ειδικές περιπτώσεις

Δ    Απαιτείται μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης μερικές φορές

Ε    Κολλοειδή διαλύματα χρησιμοποιούνται συχνά

 

49.    Για τον ενδογενή παράγοντα ισχύουν όλα εκτός:

Α   Εκκρίνεται από τα τοιχωματικά κύτταρα του στομάχου

Β    Συνδέεται με τη βιταμίνη Β12

Γ    Στην κακοήθη αναιμία παρατηρείται ατροφία των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου

Δ    Η έκκριση του ενδογενούς παράγοντα αυξάνει από ερεθίσματα που αυξάνουν την έκκριση  

       οξέος

Ε    Η απορρόφηση του συμπλόκου ενδογενούς παράγοντα-βιταμίνης B12 γίνεται στην εγγύς  

       νήστιδα

 

50.    Για τα έλκη από ψυχοκαταπόνηση (stress ulcers) ισχύουν όλα εκτός:

Α  Εμφανίζονται σε καταπληξία και σηπτική κατάσταση

Β  Εμφανίζονται σε εγκαύματα και όγκους του ΚΝΣ

Γ  Εντοπίζονται μόνο στο 12/δάκτυλο

Δ  Εμφανίζονται μετά από τραύμα

Ε  Εμφανίζονται μετά από μείζονα χειρουργική

 

51.    Τα κατωτέρω αποτελούν αίτια πυλαίας υπέρτασης εκτός:

Α  Θρόμβωση σπληνικής φλέβας

Β  Κίρρωση

Γ  Μεταστατική νόσος στο ήπαρ

Δ  Σχιστοσωμίαση

Ε  Συμπιεστική περικαρδίτιδα

 

 

 

52.    Οι αρτηριακές εμβολές συχνότερα συμβαίνουν

Α  Στα εγκεφαλικά αγγεία

Β  Στην κοιλιακή αορτή

Γ  Στην κοινή μηριαία αρτηρία

Δ  Στην επιπολής μηριαία αρτηρία

Ε  Στην ιγνυακή αρτηρία

 

53.    Ποιο από τα παρακάτω είναι το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα του γαστροκολικού συριγγίου

Α  Έντονο κοιλιακό άλγος

Β  Έντονοι έμετοι

Γ  Έντονη διάρροια και απώλεια βάρους

Δ  Αναιμία

Ε  Όλα εξίσου

 

54.    Σε ποια από τις παρακάτω παθολογικές καταστάσεις μπορεί να διαπιστωθεί η παρουσία έκτοπου γαστρικού βλεννογόνου

Α   Στο εκκόλπωμα τύπου Zenker

Β   Σε εκκόλπωμα της νήστιδας

Γ   Σε επιφρενικό εκκόλπωμα

Δ   Στην απόφυση Meckel

Ε   Στην σκωληκοειδή απόφυση

 

55.    Στον ειλεό εκ χολολίθου ποιά η συνηθέστερη θέση απόφραξης από το χολόλιθο

Α  Το δωδεκαδάκτυλο

Β   Η νήστιδα

Γ   Ο ειλεός

Δ   Η αριστερά κολική καμπή

Ε   Η δεξιά κολική καμπή

 

56.    Η χορήγηση αντιβιοτικών είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των παρακάτω επιπλοκών εκτός

Α   Ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών

Β   Μυκητιάσεων

Γ   Χρονίων γαστροδωδεκαδακτυλικών ελκών

Δ   Διαρροιών

Ε   Ψευδομεμβρανώδους κολίτιδος

 

57.    Ποιο από τα παρακάτω συμπτώματα δεν είναι πρώιμο εύρημα στον καρκίνο του ορθού;

Α   Τεινεσμός

Β   Πόνος

Γ   Βλέννη στα κόπρανα

Δ   Αίμα στα κόπρανα

Ε   Όλα τα παραπάνω

 

58.    H από του στόματος λήψη αντισυλληπτικών σχετίζεται με:

Α   Καλοήθη φλεγμονώδη ψευδοόγκο του ήπατος

Β   Αιμαγγειοενδοθηλίωμα

Γ   Ηπατοκυτταρικό αδένωμα

Δ   Ραβδομυοσάρκωμα του ήπατος

Ε   Μεταστατικούς όγκους του ήπατος

 

59.    Tο συνηθέστερο αίτιο πνευμονικής εμβολής είναι:

Α   H φλεβική θρόμβωση των κάτω άκρων

Β   O αέρας

Γ   Ξένα σώματα (τμήματα καθετήρων)

Δ   Παράσιτα

Ε   Tο λίπος

 

 

60.    Οι χειρουργικές επεμβάσεις ελάττωσης του όγκου των πνευμόνων έχουν αναπτυχθεί ως μέθοδος αντιμετώπισης των ασθενών με :

Α   Ασβέστωση

Β   Βρογχεκτασία

Γ   Εμφύσημα

Δ   Πολυκυτταραιμία

Ε   Πνευμονική υπέρταση

 

61.    Τα αιμοπετάλια μέσα στο τραύμα σχηματίζουν ένα αιμοστατικό θρόμβο και απελευθερώνουν παράγοντες πήξεως, ώστε να παραχθεί :

Α   Ινική

Β   Ινωδογόνο

Γ   Ινοβλάστες

Δ   Θρομβίνη

Ε   Θρομβοπλαστίνη

 

62.    Ποια πάθηση αποτελεί το συχνότερο αίτιο οξείας χειρουργικής κοιλίας

Α  Η οξεία παγκρεατίτιδα

Β  Η διάτρηση έλκους 12/δακτύλου

Γ  Η οξεία σκωληκοειδίτιδα

Δ  Η εντερική απόφραξη

Ε  Η φλεγμονή της απόφυσης του  Meckel

 

63.    Ποιο είναι το ανατομικό όριο για τη διάκριση μιας βουβωνοκήλης από μια μηροκήλη

Α   Η κτενιαία περιτονία

Β   Το γάγγλιο του Rosenmuller

Γ    Η περιτονία του Scarpa

Δ   Ο βουβωνικός σύνδεσμος

Ε   Ο σύνδεσμος του Cooper

 

64.    Η πιο συνηθισμένη αιτία οισοφαγίτιδος από παλινδρόμηση είναι:

Α   Η παραοισοφαγική κήλη

Β   Η ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη

Γ   Ο καρκίνος του οισοφάγου

Δ   Η αχαλασία του οισοφάγου

Ε   Ο έκτοπος γαστρικός βλεννογόνος στον οισοφάγιο

 

65.    Ποιο από τα παρακάτω δεν χαρακτηρίζει το σύνδρομο Peutz-Jeghers

Α   Η παρουσία πολλαπλών αμαρτωματωδών πολυπόδων

Β   Η μελανωτική χροιά των βλεννογόνων των χειλέων

Γ   Η κακοήθης εξαλλαγή  των πολυπόδων

Δ   Η κληρονομικότητα

Ε   Τα κολικοειδή άλγη, λόγω εγκολεασμού

 

66.    Ποια διαταραχή παρατηρείται σε ασθενή με παγκρεατικό συρίγγιο

Α   Η αναπνευστική οξέωση

Β   Η αναπνευστική αλκάλωση

Γ   Η μεταβολική οξέωση

Δ   Η μεταβολική αλκάλωση

Ε   Καμία διαταραχή

 

67.    Η συχνότερη αιτία ολιγουρίας μετά από ενδοικοιλιακή χειρουργική επέμβαση είναι

Α  Καρδιογενής καταπληξία

Β  Υποογκαιμία

Γ  Στενώματα στην ουρήθρα

Δ  Θρόμβωση νεφρικής αρτηρίας

Ε  Απολίνωση του ουρητήρα

 

68.    Στραγγαλισμό του εντέρου έχουμε όταν

Α   Η απόφραξη αφορά μόνο στον αυλό του εντέρου

Β   Συνυπάρχει και περίσφιξη του μεσεντερίου

Γ   Η απόφραξη είναι ατελής

Δ   Η απόφραξη είναι πλήρης

Ε   Η απόφραξη είναι χρόνια

 

 

 

69.    Τραυματίας με έντονη δύσπνοια και υποδόριο εμφύσημα, θα μπορούσε  να έχει όλα τα παρακάτω εκτός:

Α  Ετερόπλευρο πνευμοθώρακα υπό τάση

Β  Αμφοτερόπλευρο πνευμοθώρακα υπό τάση

Γ  Ρήξη τραχείας ή βρόγχου

Δ  Καρδιακό επιπωματισμό

Ε  Εμβολή αέρα, μετά από διασωλήνωση της τραχείας και αερισμό με θετική πίεση.

 

70.    Μια γυναίκα 74 χρονών μεταφέρεται στα εξωτερικά ιατρεία μετά αιματέμεση μεγαλύτερη των 500cc. Η κλινική εξέταση της κοιλιάς είναι χωρίς ευρήματα:

      Η λιγότερο πιθανή αιτία της αιμορραγίας είναι:

Α   Καρκίνος στομάχου

Β   Δωδεκαδακτυλικό έλκος

Γ   Κιρσοί του οισοφάγου

Δ   Γαστρικό έλκος

Ε   Αιμορραγική γαστρίτιδα

 

71.    Έχετε έναν ασθενή με ιστορικό οικογενούς πολυποδίασης του παχέος εντέρου. Υποβάλλεται σε κολονοσκόπηση και πολυπεκτομή (διαγνωστική). Ποια είναι η πιο πιθανή ιστολογική διάγνωση;

Α   Μεταπλαστικός πολύποδας

Β   Υπερπλαστικός πολύποδας

Γ   Αδενωματώδης πολύποδας

Δ   Αμαρτωματώδης πολύποδας

Ε   Ψευδοπολύποδας.

 

72.    Η χολολιθίαση εμφανίζεται συχνότερα στις πιο κάτω ομάδες πληθυσμού εκτός από:

Α  Γυναίκες

Β   Άτομα με χρόνια αιμολυτικά σύνδρομα

Γ   Άτομα με περιοχική τελική ειλεΐτιδα

Δ   Άτομα με χρόνια λήψη αντισυλληπτικών

Ε   Άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα

 

73.    Ένα φλεβικό έλκος του κάτω άκρου προκαλείται κυρίως από:

Α   Μειωμένη ροή στο σύστημα της μείζονος σαφηνούς φλέβας

Β   Αρτηριοφλεβική επικοινωνία

Γ   Χρόνια φλεβική υπέρταση από ανεπάρκεια διατιτρωσών

Δ   Εναπόθεση αιμοσιδηρίνης

Ε   Κιρσούς του επιπολής φλεβικού δικτύου.

 

74.    Το εμφύσημα μεσοθωρακίου ή πνευμομεσοθωράκιο μπορεί να οφείλεται σε:

Α   Ρήξη οισοφάγου

Β   Ρήξη τραχείας

Γ   Ρήξη εμφυσηματικών φυσαλίδων από βαροτραύμα

Δ   Όλα είναι σωστά

Ε   Όλα είναι λάθος

 

75.    Όγκος πνεύμονα 2.5 εκ που αποφράσσει κύριο βρόγχο 2 εκ. κάτωθεν της τρόπιδας και κάνει ατελεκτασία, είναι κατά ΤΝΜ:

Α   Τ1

Β   Τ2     

Γ   Τ3

Δ   Τ4

Ε   Τx

 

76.    Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί αντένδειξη μεταμόσχευσης ήπατος για τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο

Α   Κίρρωση ήπατος και μονήρης βλάβη <5cm

Β   Κίρρωση ήπατος και δύο βλάβες <3cm

Γ   Κίρρωση ήπατος και 3 βλάβες <3cm

Δ   Ύπαρξη εξωηπατικής νόσου

Ε   Διήθηση ενδοηπατικού κλάδου της πυλαίας

 

 

77.    Ποια η συνήθης εντόπιση του μελανώματος;

Α   Το δέρμα

Β   Οι βλεννογόνοι

Γ   Οι μήνιγγες

Δ   Η ίριδα του οφθαλμού

Ε   Το ακτινωτό σώμα του οφθαλμού

 

78.    Η γαστρο-12/δακτυλική αρτηρία είναι κλάδος:

Α   Της σπληνικής αρτηρίας

Β   Της άνω μεσεντερίου αρτηρίας

Γ   Της κοινής ηπατικής αρτηρίας

Δ   Της άνω παγκρεατο-12/δακτυλικής αρτηρίας

Ε   Της άνω παγκρεατικής αρτηρίας

 

79.    Ποιο το συχνότερο σύμπτωμα του καρκίνου του πνεύμονος στους συμπτωματικούς ασθενείς;

Α   Η αιμορραγία

Β   Ο συριγμός

Γ   Ο βήχας

Δ   Η λοίμωξη

Ε   Η δύσπνοια

 

80.    Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν αποτελεί πηγή κινδύνου στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού στη γυναίκα;

Α   Η πρώιμη εμμηναρχή

Β   Η όψιμη εμμηνόπαυση

Γ   Η παχυσαρκία

Δ   Η μικρή ηλικία πλήρους κύησης

Ε   Η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης

 

81.    Η πιθανότερη αιτία μη ανταπόκρισης ή παροδικής ανταπόκρισης ενός πολυτραυματία στη χορήγηση υγρών είναι:

Α   Η μη εμφανής συνεχιζόμενη αιμορραγία

Β   Το καρδιογενές shock

Γ   Ο πνευμοθώρακας υπό τάση

Δ   Το νευρογενές shock

Ε   Ο καρδιακός επιπωματισμός

 

82.    Κλινική ένδειξη εισπνευστικού εγκαύματος αποτελούν όλα τα παρακάτω εκτός:

Α   Εγκαύματος προσώπου

Β   Πτυέλων με αιθάλη

Γ   Ιστορικού εγκλωβισμού σε φλεγόμενο περιβάλλον

Δ   Υψηλών επιπέδων ανθρακυλαιμοσφαιρίνης στο αίμα

Ε   Ιστορικού ηλεκτρικού εγκαύματος

 

83.    Τα συμπτώματα της διαφραγματοκήλης μπορεί να μιμούνται:

Α   Στηθάγχη

Β   Χολοκυστίτιδα

Γ   Πεπτικό έλκος

Δ   Όλα τα πιο πάνω

Ε   Τίποτα από τα πιο πάνω

 

84.    Το πλέον πρώιμο σύμπτωμα του καρκίνου του οισοφάγου είναι:

Α   Η απώλεια βάρους

Β   Οι αναγωγές

Γ   Η δυσφαγία

Δ   Η αιματέμεση

Ε   Οι σπασμοί

 

 

85.    Σχετικά με την  θρομβοενδαρτηρεκτομή :

Α  Αποτελεί την ιδανική εγχείρηση για νόσο του Buerger

Β   Αποτελεί την ιδανική εγχείρηση για νόσο του Raynaud

Γ  Χρησιμοποιείται για τη στένωση της καρωτίδας

Δ  Είναι η ίδια εγχείρηση με την εμβολεκτομή

Ε  Γίνεται με τον καθετήρα Fogarty

 

86.    Σε ένα πολύποδα του παχέος εντέρου ποιος ιστολογικός τύπος έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες εξαλλαγής

Α   Σωληνώδης

Β   Λαχνωτός

Γ   Μικτός

Δ   Νεανικός

Ε  Υπερπλαστικός

 

87.    Σε ποια περιοχή του παχέος εντέρου είναι η συχνότερη εμφάνιση του καρκινώματος.

Α   Ανιόν κόλον

Β   Εγκάρσιο κόλον

Γ   Κατιόν

Δ   Ορθοσιγμοειδές

Ε   Τυφλό

 

88.    Ποιο είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα σε ραγάδα του δακτυλίου

Α    Η απώλεια αίματος

Β    Ο κνησμός

Γ    Ο έντονος πόνος

Δ    Η απώλεια υγρού περιεχομένου

Ε   Τεινεσμός

 

89.    Σε ασθενή με μυελοειδές καρκίνωμα (σποραδικό) του θυρεοειδούς είναι αυξημένη:

Α   Η θυροξίνη ορού

Β   Η παραθορμόνη   

Γ   Η καλσιτονίνη         

Δ   Η θυρεοσφαιρίνη

Ε   Η λεπτίνη

 

90.    Σημειώσατε το σύμπτωμα που δεν ανευρίσκεται στον υπερθυρεοειδισμό:

Α    Δυσανεξία στη θερμότητα

Β    Ευερεθιστότητα

Γ    Αύξηση βάρους

Δ    Τρόμος χειρών

Ε    Ταχυκαρδία

 

91.    Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί άμεση μετεγχειρητική επιπλοκή μετά γαστρεκτομή

Α   Αιμορραγία

Β   Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

Γ   Διάσπαση της αναστόμωσης

Δ   Ενδοκοιλιακό απόστημα

Ε   Ατελεκτασία πνεύμονος

 

92.    Η νόσος Crohn προσβάλλει:

Α   Όλο το πεπτικό σωλήνα

Β   Μόνο το λεπτό έντερο

Γ   Μόνο το παχύ έντερο

Δ   Μόνο τον στόμαχο

Ε   Μόνο τον οισοφάγο

 

93.    Συχνότερη αιτία απόφραξης του λεπτού εντέρου στον γενικό πληθυσμό αποτελεί:

Α   Η ύπαρξη κήλης

Β   Οι μετεγχειρητικές συμφύσεις

Γ   Ο εγκολεασμός

Δ   Τα νεοπλάσματα

Ε   Συστροφή εντέρου

 

 

 

94.    Η πρώτη διαγνωστική εξέταση που συνιστάται σε ασθενή με αιμορραγία του ανωτέρου πεπτικού είναι:

Α   Ακτινογραφία στομάχου

Β   Ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού

Γ   Υπερηχογράφημα

Δ   Αγγειογραφία

Ε   Αξονική τομογραφία

 

95.    Οι αιμορροίδες 3ου βαθμού:

Α   Προπίπτουν κατά την κένωση και ανατάσσονται αυτόματα

Β   Βρίσκονται σε μόνιμη πρόπτωση

Γ   Προπίπτουν κατά την κένωση και ανατάσσονται με χειρισμούς

Δ   Είναι θρομβωμένες

Ε   Σωστά τα Β και Δ

 

96.    Στα αίτια της οξείας παγκρεατίτιδας δεν περιλαμβάνεται:

Α  Ο αλκοολισμός

Β  Η χολολιθίαση

Γ  Ο υπερθυρεοειδισμός

Δ  Ο υπερπαραθυρεοειδισμός

Ε  Η υπερλιπιδαιμία

 

97.    Σε ποιό τμήμα του στομάχου εντοπίζονται τα G κύτταρα;

Α   Στο θόλο

Β   Στο σώμα

Γ   Σε όλο το στόμαχο

Δ   Στο άντρο

Ε   Στην καρδιο-οισοφαγική συμβολή

 

98.    Παθογνωμονικό εύρημα σε αποφρακτικό ειλεό είναι:

Α   Ο έντονος περισταλτισμός του εντέρου

Β   Ο μετεωρισμός της κοιλίας

Γ   Τα υδραερικά επίπεδα στην απλή ακτινογραφία κοιλίας σε ορθία θέση

Δ   Η παρουσία αέρα υποδιαφραγματικά στην απλή ακτινογραφία κοιλίας σε ορθία θέση

Ε   Η ανύψωση των ημιδιαφραγμάτων στην απλή ακτινογραφία κοιλίας σε ορθία θέση

 

99.    Τι υποδηλώνει το σημείο του επιπλέοντος πάγου;

Α   Την ψηλάφηση ενδοκοιλιακής μάζας σε περίπτωση ασκίτη

Β   Την ψηλάφηση εχινοκόκκου κύστεως του ήπατος σε περίπτωση ασκίτη

Γ   Την ψηλάφηση του σπληνός σε περίπτωση ασκίτη

Δ   Την ψηλάφηση ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής

Ε   Την ψηλάφηση ενδοκοιλιακού αποστήματος

 

100.Σε ποια από τις παρακάτω συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες απαιτείται συχνότερα σπληνεκτομή:

Α   Θαλασσαιμία

Β   Κληρονομική σφαιροκυττάρωση

Ε   Κληρονομική ελλειψοκυττάρωση

Γ   Έλλειψη του ενζύμου G-6-PD

Δ   Δρεπανοκυτταρική αναιμία