Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Αντικείμενο του Α’ Τμήματος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι η αξιολόγηση των πτυχίων της αλλοδαπής ως προς τα Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Το Α΄ Τμήμα περιλαμβάνει τους εξής Επιστημονικούς κλάδους:

Επιστημονικός Κλάδος Φιλολογίας – Φιλοσοφίας

Στον κλάδο Φιλολογίας – Φιλοσοφίας ανήκουν 15 ειδικότητες:

 • Ξένες Φιλολογίες (Αγγλική και Γερμανική) / Μετάφραση – Διερμηνεία

 • Ξένες Φιλολογίες (Γαλλική και Ιταλική) / Παρευξείνιες Σπουδές

 • Φιλολογία (Κλασσική και Νεότερη)

 • Παιδαγωγικά (Δημοτικής Εκπαίδευσης & Νηπιαγωγοί)

 • Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

 • Ιστορία – Αρχαιολογία

 • Ανεξάρτητα Τμήματα

Επιστημονικός Κλάδος Ψυχολογίας-Επιστημονικός Κλάδος Θεολογίας

Οι κλάδοι αξιολογούν τα πτυχία της αλλοδαπής ως προς τα τμήματα Ψυχολογίας, το Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα τμήματα Θεολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Επιστημονικοί Κλάδοί Μουσικής-Εικαστικών Τεχνών-Θεατρικών Σπουδών και Χορού

Οι κλάδοι αξιολογούν τα πτυχία της αλλοδαπής ως προς τα αντίστοιχα τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Με την ίδρυση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τη δημοσίευση του Ν.3328/2005 και την κατάργηση της παρ.3 του αρ.5 του Ν.3027/2002, περιήλθαν στην αρμοδιότητα του κλάδου των Εικαστικών Τεχνών οι αρμοδιότητες του Διατμηματικού Συμβουλίου Αναγνώρισης Ισοτιμιών Τίτλων Καλών Τεχνών Αλλοδαπής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.).

Επιστημονικός Κλάδος Θετικών Επιστημών

Ο κλάδος αξιολογεί τα πτυχία της αλλοδαπής ως προς τα αντίστοιχα τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιοχημείας και Βιολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Επιστημονικός Κλάδος Νέων Τεχνολογίων

Ο κλάδος αξιολογεί τα πτυχία της αλλοδαπής ως προς τα τμήματα Πληροφορικής και τα τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Επιστημονικός Κλάδος Ιατρικής

Επιστημονικός Κλάδος Οδοντιατρικής

Επιστημονικός Κλάδος Φαρμακευτικής

Επιστημονικός Κλάδος Κτηνιατρικής

Επιστημονικός Κλάδος Φυσικής Αγωγής

Επιστημονικός Κλάδος Νομικής

Επιστημονικός Κλάδος Κοινωνιολογίας

Επιστημονικός Κλάδος Πολιτικής Επιστήμης -Επιστημονικός Κλάδος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Επιστημονικός Κλάδος Οικονομικών

Επιστημονικός Κλάδος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επιστημονικός Κλάδος Γεωτεχνικών Επιστημών

Ο κλάδος αυτός εξετάζει τις υποθέσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων ισότιμων ή ισότιμων και αντίστοιχων με τους απονεμόμενους από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :

  • Γεωπονικές Επιστήμες -Δασολογία
  • Επιστήμες Περιβάλλοντος (Περιβάλλον-Γεωγραφία-Επιστήμες της Θάλασσας)
  • Γεωλογία
  • Επιστήμη της Διαιτολογίας-Διατροφής

Επιστημονικός Κλάδος Επιστημών Μηχανικών

Ο κλάδος των Επιστημόνων Μηχανικών περιλαμβάνει δέκα (10) ειδικότητες:


Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί
Μηχανικοί Περιβάλλοντος
Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μηχανολόγοι Ναυπηγοί
Μηχανολόγοι Μηχανικοί – Αεροναυπηγοί
Πολιτικοί Μηχανικοί
Χημικοί Μηχανικοί
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Κλάδος ΕΑΠ

 

 

 

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής