ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

Επικοινωνία


(Τα τηλέφωνα που βρίσκονται στις παρενθέσεις είναι εσωτερικά, πρέπει να καλέσετε το 210-5281000 και στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε το εσωτερικό.)

 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Αλαχούζου
210 5281000 (Εσωτ. 705)

 

Γραμματεία Προϊσταμένης Διεύθυνσης Αναγνώρισης

Παφλιώτη Βαρβάρα
210 5281000 (Εσωτ. 705)
Μακρένογλου Δέσποινα

 

Προϊστάμενος Α' Τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Κατσανεβάκης Γιάννης

2105281005
2105281000 (Εσωτ. 607)

 

Προϊσταμένη Β' Τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Ζιώγα Λεμονιά
210 5281013
210 5281000 (Εσωτ. 501)