ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

Επικοινωνία


(Τα τηλέφωνα που βρίσκονται στις παρενθέσεις είναι εσωτερικά, πρέπει να καλέσετε το 210-5281000 και στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε το εσωτερικό.)

 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Αλαχούζου
210 5281000 (Εσωτ. 705)

 

Γραμματεία Προϊσταμένης Διεύθυνσης Αναγνώρισης

Κωστοπούλου Ευαγγελία
210 5281000 (Εσωτ. 706)

 

Προϊστάμενος Α' Τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

 

 

Προϊσταμένη Β' Τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Ζιώγα Λεμονιά