Β' ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Το Β’ Τμήμα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από την 1 Απριλίου 2005 με το νόμο 3328/2005 αποτελεί τη νομική συνέχεια του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), το οποίο λειτουργούσε κάτω από διαφορετικό νομικό πλαίσιο και είχε και άλλες πρόσθετες αρμοδιότητες. Αντικείμενο του Β’ Τμήματος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι η αξιολόγηση των πτυχίων της αλλοδαπής ως προς τα Τμήματα των Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Βάσει του Νόμου 3328/2005 το Β΄ Τμήμα εξετάζει πτυχία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος δεν κρίνεται απαραίτητη για να χορηγηθεί ισοτιμία με πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Το Β΄ Τμήμα περιλαμβάνει τους εξής Επιστημονικούς κλάδους:

Επιστημονικός Κλάδος Τεχνολογικών Επιστημών Μηχανικών
Υποστηρίζεται από μια ειδική εισηγήτρια και έχει ως αρμοδιότητα του την εξέταση των αιτημάτων που αφορούν σε θέματα αντιστοιχίας με Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. και τα τμήματα αυτών που είναι τα παρακάτω: Ενεργειακής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικής, Ναυπηγικής, Πληροφορικής, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Πολιτικών Δομικών Έργων, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων , Τοπογραφίας, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Βιομηχανική Πληροφορική, Αυτοματισμού, Μηχανολογίας Οχημάτων, Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων, Κλωστοϋφαντουργίας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Ιατρικών Οργάνων / Βιοϊατρική Τεχνολογία.      

Επιστημονικός Κλάδος Τεχνολογικών Γεωτεχνικών Επιστημών και Τροφίμων και Επιστημονικός Κλάδος Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Υποστηρίζεται από έναν ειδικό εισηγητή και έχει ως αρμοδιότητα του την εξέταση των αιτημάτων σχετικά με θέματα αντιστοιχίας με Σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.Τ.Ε.Γ.) και με Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Τ.Τ.Δ.) των Τ.Ε.Ι. και τα τμήματα αυτών που είναι τα παρακάτω: Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Βιολογικής γεωργίας, Οινολογίας και Περιβάλλοντος, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, Δασοπονίας, Τεχνολογία Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Τεχνολογίας Τροφίμων, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, Ζωικής Παράγωγης, Φυτικής Παράγωγης.

Επιστημονικός Κλάδος Τεχνολογικών Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
Υποστηρίζεται από έναν ειδικό εισηγητή και έχει ως αρμοδιότητά του την εξέταση των αιτημάτων που αφορούν θέματα αντιστοιχίας με Σχολές Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. (Σ.Ε.Υ.Π.) : Φυσικοθεραπεία (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ), Λογοθεραπεία, Κοινωνική Εργασία, Ιατρικών Εργαστηρίων (Clinical Laboratory Sciences /Biomedical Science), Δημόσια Υγιεινή, Προσχολική Αγωγή (τ. Βρεφονηπιοκομία), Εργοθεραπεία (Occupational Therapy), Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, Νοσηλευτική (ΜΟΝΟ 3ETH BACHELORS), Μαιευτική ((ΜΟΝΟ 3ETH BACHELORS), Ραδιολογία – Ακτινολογία, Οδοντική Τεχνολογία, Οπτική & Οπτομετρία, Health Science, Χειροπρακτική, Ποδιατρική, Ποδολογία, Ορθοτική–Προσθετική, Οστεοπαθητική, Κινησιολογία, Κινησιοθεραπεία, Sports Therapy (3ETH BACHELORS-ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ), Προπονητική (3ETH BACHELORS -ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ).

Επιστημονικός Κλάδος Τεχνολογικών Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας
Υποστηρίζεται από μια ειδική εισηγήτρια και έχει ως αρμοδιότητα του την εξέταση των αιτημάτων που αφορούν σε θέματα αντιστοιχίας με Σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) των Τ.Ε.Ι. και των τμημάτων αυτών που είναι τα παρακάτω: Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης(Library Studies), Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας(Public relation & Communication), Διαχείρισης Πληροφοριών, Διεθνούς Εμπορίου (International Trade), Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων, Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Administration), Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing), Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών ξένων γλωσσών στη Διοίκηση & στο Εμπόριο, Εφαρμογών πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία, Λογιστικής, Πληροφορικής & ΜΜΕ (Mass Media), Συνεταιριστικών οργανώσεων & Εκμεταλλεύσεων, Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων, Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τουριστικών Επιχειρήσεων (Tourism & Hospitality Management), Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής (Finance), Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

Επιστημονικός Κλάδος Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών

Αρμοδιότητά του έχει την εξέταση των αιτημάτων που αφορούν θέματα αντιστοιχίας με Σχολές Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (Γ.Τ.Κ.Σ.) των Τ.Ε.Ι. και των τμημάτων αυτών που είναι τα παρακάτω: Γραφιστικής, Διακοσμητικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Φωτογραφίας, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.Hλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναγνώρισης
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής