ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (25/06/2018)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 20234/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 40,25
2 20610/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 48,75
3 13922/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 38,75
4 9113/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 35,25
5 12745/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 40,00
6 28437/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 25,75
7 19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 44,25
8 29865/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 41,25
9 10148/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 33,25
10 25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 41,00