ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (22.10.2018)
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 10148/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 21,50
2 18559/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 23,75
3 39660/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 25,50
4 19113/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 26,00
5 19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 33,00
6 29865/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 38,25
7 24314/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 40,25
8 25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 41,00
9 12745/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 42,50
10 20293/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 43,50
11 1380/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 44,50
12 13922/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 46,75