ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -- ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (25/06/2018)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 7950/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 58,50
2 22109/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 79,75
3 5881/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 89,00
4 12843/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 63,50
5 24899/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 50,50
6 19696/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 72,25
7 1009/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 80,25
8 3458/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 70,50
9 17103/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 88,75
10 6969/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 68,75
11 19525/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 72,00
12 26681/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 69,25
13 12723/2010 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 56,50
14 19842/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 53,00