ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (22.10.2018)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 28984/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 51,25
2 18141/2002 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 52,75
3 185/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 53,25
4 15322/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 54,00
5 20610/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 54,75
6 2319/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 58,50
7 7039/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 60,25
8 13508/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 63,00
9 3078/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 66,25
10 23169/2001 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 68,50
11 22310/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 71,25
12 6755/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 88,75