ΑΝΑΤΟΜΙΑ- 2Η 2018

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 1. Μεσολόβιο ονομάζουμε:

                  Σύνδεσμο του τελικού εγκεφάλου

 

 1. Η άνω παρεγκεφαλιδική αρτηρία:

                  Eίναι κλάδος της βασικής αρτηρίας

 

 1. Η τυμπανική κοιλότητα (μέσο ους) περιέχει:

                  Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 

 1. Ο σπλήνας:

                  Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 

 1. Το σύστημα των κοιλιών του εγκεφάλου αποτελείται από:

                  Τέσσερις κοιλίες

 

 1. Οι βρογχικές αρτηρίες είναι κλάδοι:

                  Της θωρακικής αορτής

 

 1. Οι πνεύμονες:

Εμφανίζουν δύο χείλη (πρόσθιο οπίσθιο), τρεις επιφάνειες (έξω, έσω, κάτω), βάση και κορυφή

 

 1. Ποιο είναι σωστό;

Η πρόσθια επιφάνεια του αριστερού νεφρού στο άνω 3μόριο έρχεται σε σχέση με το στόμαχο και το σπλήνα

 

 1. Η χυλοφόρος δεξαμενή:

                  Εκβάλλουν σ΄αυτή τα οσφυικά λεμφικά στελέχη

 

 1. Ο βυκανητής μυς εντοπίζεται:

                  Στις παρειές

 

 1. Η πύλη του πνεύμονα:

                  Αποτελεί το σημείο πρόσφυσης της ρίζας του πνεύμονα

            Περιέχει τα ανατομικά στοιχεία που εισέρχονται και εξέρχονται από τον πνεύμονα

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω μορφώματα ΔΕΝ ανήκει στην ουροδόχο κύστη:

                  Ουρηθραία ακρολοφία

 

 1. Η ανατομική θέση της πνευμονικής βαλβίδας είναι:

Πίσω από το πρόσθιο πέρας του τρίτου αριστερού πλευρικού χόνδρου και του γειτονικού τμήματος του στέρνου

 

 1. Το κοινό κινητικό νεύρο νευρώνει τους παρακάτω μυς του οφθαλμού εκτός από έναν;

                  Τον άνω λοξό μυ

 

 1. Η λεμφική παροχέτευση του πνεύμονα γίνεται από τους:

                  Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 

 1. Το τυμπανικό νεύρο αποτελεί κλάδο:

                  Του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου

 

 1. Όλα τα παρακάτω ανευρίσκονται στο άνω μεσοθωράκιο ΕΚΤΟΣ από:

                  Θωρακική αορτή

 

 1. Πίσω από το οπτικό χίασμα οι οπτικές ίνες σχηματίζουν:

                  Δύο οπτικές ταινίες

 

 1. Στον δεξιό κόλπο εκβάλλουν:

                  Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 

 1. Η έξω γναθιαία αρτηρία χορηγεί:

                  Tην υπογενείδια αρτηρία

 

 1. Σε ποιο από τα παρακάτω οστά εντοπίζεται το έσω σφυρό;

                  Κνήμη

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει:

                  Η απάντηση «Όλα τα ανωτέρω ισχύουν»

 

 1. Ποια η ενέργεια των προσθίων μυών της κνήμης:

                  Έκταση (ραχιαία κάμψη) ποδιού

 

 1. Στο οφθαλμικό γάγγλιο προσαγωγός κλάδος είναι:

                  Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 

 1. Τοιχωματικοί κλάδοι της έσω λαγονίου αρτηρίας είναι όλοι οι παρακάτω εκτός από:

                  Θυροειδής αρτηρία

 

 1. Η οστεΐνη ουσία περιβάλλει:

                  Την οδοντίνη ουσία της ρίζας του δοντιού

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για το απευθυσμένο;

Η πυελική του μοίρα, στο θήλυ, έρχεται σε σχέση μπροστά με το ευθυμητρικό κόλπωμα

 

 1. Ο στεφανιαίος κόλπος της καρδιάς:

Φέρεται από τα αριστερά προς τα δεξιά στην οπίσθια μοίρα της στεφανιαίας αύλακας

 

 

 1. Ποιο κρανιακό νεύρο νευρώνει τον έξω ορθό μυ του οφθαλμικού βολβού;

                  Απαγωγό

 

 1. Τα εγκεφαλονωτιαία γάγγλια:

                  Η απάντηση «Όλα τα ανωτέρω»

 

 1. Το λαρυγγικό έπαρμα (μήλο του Αδάμ) σχηματίζεται από:

                  Τον θυροειδή χόνδρο

 

 1. Ο πόρος των προσαγωγών οδηγεί:

                  Από το μηριαίο τρίγωνο στον ιγνυακό βόθρο

 

 1. Στους φλεβώδεις κόλπους της βάσης του κρανίου δεν ανήκει:

                  Ο ανω οβελιαίος κόλπος

 

 1. Η κορυφή του πνεύμονα έρχεται σε σχέση με:

                  Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 

 1. Ο μυελός των οστών βρίσκεται:

                  Η απάντηση «Σε όλα τα παραπάνω»

 

 1. Η κογχική χώρα περιβάλλεται από τις:

                  Ρινική χώρα, υποκόγχια χώρα, υπερκόγχια χώρα, ζυγωματική χώρα

 

 1. Αναγνωρίσατε ποιός από τους ακόλουθους μύες, ενεργώντας μαζί, κάμπτουν το μηρό στην άρθρωση του ισχίου και συγχρόνως σταθεροποιούν την κατ’ισχίον άρθρωση:

                  Μείζων ψοϊτης & λαγόνιος

 

 1. Η δεξιά γαστρική αρτηρία είναι κλάδος της:

                  Κοινής ηπατικής αρτηρίας

 

 1. Οι τοξοειδείς αρτηρίες εκπορεύονται:

                  Από τις μεσολόβιες αρτηρίες

 

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

                  Το κυστεομητρικό κόλπωμα είναι ανάκαμψη του περιτοναίου

 

 1. Ο πυραμοειδής λοβός του θυρεοειδούς φέρεται:

                  Από τον ισθμό προς το υοειδές οστούν

 

 1. Ο θύμος αδένας:

                  Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 

 1. Ποιό από τα ακόλουθα ισχύει για τον κερκοφόρο πυρήνα του εγκεφάλου;

                  Περιβάλλει τον σύστοιχο θάλαμο

                  Εμφανίζει κεφαλή, σώμα, ουρά

            Το σώμα του σχηματίζει το κάτω τοίχωμα της κεντρικής μοίρας της πλαγίας κοιλίας

 

 1. Οι μύες του στόματος νευρώνονται από:

                  Η απάντηση «Τίποτα από τα παραπάνω»

 

 1. Ποια/ες από τις παρακάτω αρτηρίες δεν ανήκει/ουν στην ραχιαία του ποδός αρτηρία;

                  Oπισθία έσω σφυρίτιδα

 

 1. Οι ενδοκρινείς αδένες:

                  Η λειτουργία τους ελέγχεται από το Α.Ν.Σ.

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την ουροδόχο κύστη;

Η βάση του κυστικού τριγώνου αφορίζεται από έπαρμα που σχηματίζεται από την ενδοτοίχια πορεία του ουρητήρα, το ουρητηρικό όγκωμα

Η κατώτερη μοίρα του πυθμένα της κύστης γύρω από το στόμιο της ουρήθρας αποτελεί τον αυχένα της

 

 1. Στην αισθητική νεύρωση της ραχιαίας επιφάνειας της άκρας χειρός συμμετέχουν ίνες από:

                  Το μέσο, το ωλένιο και το κερκιδικό νεύρο

 

 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

Η οπίσθια επιφάνεια των σπερματοδόχων κύστεων μπορεί να ψηλαφηθεί μέσω του ορθού

 

 1. Σημειώσατε ποιο από τα παρακάτω στοιχεία συμμετέχει στον σχηματισμό του μεσοπνευμονίου χώρου:

                  Η απάντηση «Όλα τα ανωτέρω»

 

 1. Τα κύτταρα του μυελού των επινεφριδίων ονομάζονται χρωμαφινικά ή φαιοχρωματικά κύτταρα διότι:

Όταν επωασθούν με διάλυμα διχρωμικού καλίου αποκτούν καφεοειδή χροιά

 

 1. Τι είναι ΛΑΘΟΣ;

Το έδαφος της πυέλου είναι συνώνυμο με το ουρογεννητικό διάφραγμα

 

 1. Με ποια από τις παρακάτω δομές η πύελος διαιρείται σε μείζονα και ελάσσονα πύελο:

                  Την ανώνυμη ή τελική γραμμή

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία είναι υπεύθυνο για την άμυνα του νευρικού συστήματος;

                  Νευρογλοία

 

 1. Στην πυλαία φλέβα διοχετεύεται το αίμα από τις παρακάτω φλέβες εκτός από:

                  Την κάτω φρενική φλέβα

 

 

 1. Το στρογγύλο τρήμα του κρανίου βρίσκεται σε ποίο απο τα παρακάτω οστά:

                  Σφηνοειδές

 

 1. Όλοι οι παρακάτω συνδέουν τον λάρυγγα με παρακείμενα όργανα, εκτός από:

                  Ο τετράγωνος υμένας

 

 1. Η γλωσσική αρτηρία:

                  Εμφανίζει κλάδο με το όνομα υπογλώσσια αρτηρία

 

 1. Οι παρακάτω διαπιστώσεις για την παρεγκεφαλίδα είναι σωστές ΕΚΤΟΣ από:

Οι νευρικές ίνες των κυττάρων του Purkinje εξασκούν διεγερτική επίδραση επί των νευρώνων των παρεγκεφαλιδικών πυρήνων

 

 1. Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστό:

Η κοιλιακή επιφάνεια της γεφύρας συμμετέχει στον σχηματισμό του εδάφους της 4ης κοιλίας

 

 1. Το δεξιό ωτίο της καρδιάς:

                  Προβάλλει στα αριστερά από το δεξιό κόλπο

 

 1. Οι ίνες του κάτω σιαλικού πυρήνα καταλήγουν:

                  Στο ωτικο γάγγλιο

 

 1. Το αορτικό τόξο έχει σχέση με:

                  Όλες τις παραπάνω δομές

 

 1. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι λανθασμένη;

                  Εντερικός σωλήνας – μεταβατικό επιθήλιο

 

 1. Στην κατά γόνυ άρθρωση διενεργούνται κινήσεις:

                  Κάμψης – έκτασης και στροφής υπό προϋποθέσεις

 

 1. Τα τρήματα της οροφής της τετάρτης κοιλίας είναι:

                  Τα τρήματα του Luschka

 

 1. Το όριο μεταξύ της μύλης και της ρίζας του οδόντα ονομάζεται:

                  Αυχένας

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για την μήτρα;

Μεταξύ σώματος και τραχήλου της μήτρας ευρίσκεται το έσω στόμιο του τραχήλου

 

 1. Ο οσφρητικός βολβός συνδέεται με τον οσφρητικό φλοιό μέσω:

                  Της οσφρητικής ταινίας

 

 1. Στο οπίσθιο μεσοθωράκιο πορεύονται:

                  Οισοφάγος

                  Άζυγη φλέβα

 

 

 1. Ο έσχατος εγκέφαλος αποτελείται:

                  Από τον προμήκη μυελό και την 4η κοιλία

 

 1. Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για το λεπτό έντερο ΕΚΤΟΣ από ένα:

                  Εντερικές έλικες δεν ανευρίσκονται στην άνω κοιλία και στην πύελο

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την ουροδόχο κύστη;

                  Εμφανίζει κορυφή, σώμα, πυθμένα

                  Βρίσκεται πίσω από την ηβική σύμφυση

                  Το κυστικό τρίγωνο βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια του πυθμένα

 

 1. Η οριζόντια μεσολόβια σχισμή του δεξιού πνεύμονα:

                  Χωρίζει τον άνω λοβό από τον μέσο λοβό

 

 1. Όλα τα παρακάτω ισχύουν για τους οπτικούς θαλάμους ΕΚΤΟΣ από ένα:

                  Ανήκουν στον υποθάλαμο

 

 1. Σε εμβολή της αριστερής κολικής αρτηρίας επέρχεται νέκρωση:

                  Στο κατιόν κόλο

 

 1. Πόσα ζεύγη νωτιαίων νεύρων υπάρχουν;

                  31

 

 1. Το υπερκόγχιο σχίσμα:

Θέτει σε επικοινωνία τον μέσο κρανιακό βόθρο με τον οφθαλμικό κόγχο

 

 1. Ποια από τις εξής αρτηρίες δεν αποτελεί κλάδο της έσω καρωτίδας αρτηρίας;

                  Η μέση εγκεφαλική αρτηρία

 

 1. Το αορτικό σωμάτιο (ή όργανο του Zuckerkandl) εντοπίζεται:

                  Στη ρίζα της κάτω μεσεντέριας αρτηρίας

 

 1. Το κινητικό νεύρο της γλώσσας είναι:

                  Το υπογλώσσιο νεύρο

 

 1. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία αιματώνει:

                  Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 

 1. Ποιοι από τους παρακάτω μύες προσφύονται στην παρακονδύλια απόφυση του βραχιονίου οστού;

                  Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 

 1. Ο κύριος σύνδεσμος μεταξύ της κλείδας και του  υπόλοιπου άνω άκρου είναι:

                  Κορακοκλειδικός

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την δεξιά κοιλία της καρδιάς;

                  Η άνω αριστερή γωνία της σχηματίζει τον αρτηριακό κώνο

 

 

 1. Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος ονομάζεται:

                  Ο χώρος μεταξύ περιτοναίου και οπισθίου κοιλιακού τοιχώματος

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τον προστάτη;

Βρίσκεται μεταξύ της κατωτέρας μοίρας της ηβικής συμφύσεως και της ληκύθου του απευθυσμένου

                  Χωρίζεται από το ορθό με την ευθυπροστατική περιτονία

            Η κορυφή του προστάτη φέρεται προς τα κάτω και συνάπτεται με το ουρογεννητικό τρίγωνο

 

 1. Το παχύ έντερο δεν διαθέτει:

                  Λάχνες

 

 1. Ποιοι από τους παρακάτω συνδέσμους συμμετέχουν στη διάρθρωση του αγκώνα;

                  Η απάντηση «Όλα τα παραπάνω»

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την μήτρα

                  Το σώμα της μήτρας σχηματίζει με τον τράχηλο γωνία 80ο-110ο

 

 1. Επί περιφερικής βλάβης του προσωπικού νεύρου παρατηρείται και:

                  Διαταραχή της γεύσεως

 

 1. Το αυχενικό πλέγμα αναστομώνεται με όλα εκτός από:

                  Το γλωσσοφαρυγγικό νεύρο

 

 1. Ποιο από τα παρακάτω μορφώματα αποτελεί στήριγμα του στομάχου;

                  Το έλασσον επίπλουν

                  Η κατιούσα μοίρα του 12/λου

 

 1. Ο σφιγκτήρας μυς των βλεφάρων νευρώνεται από:

                  Το προσωπικό νεύρο

 

 1. Οι παρακάτω διαπιστώσεις για τον υπαραχνοειδή χώρο είναι σωστές ΕΚΤΟΣ από:

Περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό και τις εγκεφαλικές αρτηρίες, όχι όμως και τις εγκεφαλικες φλέβες

 

 1. Τα όρια του καρωτιδικού τριγώνου είναι:

Οπίσθια γαστέρα του διγάστορα- άνω γαστέρα του ωμοϋοειδή- πρόσθιο χείλος του στερνοκλειδομαστοειδή

 

 1. Το έλασσον επίπλουν:

Φέρεται μεταξύ της πύλης του ήπατος και του ελάσσονος τόξου του στομάχου

 

 1. Τα νησίδια του Langerhans που διαθέτει το πάγκρεας ανέρχονται σε αριθμό:

                  Από 500 χιλιάδες - 1,5 εκατομμύριο

 

 

 1. Από το ακανθικό τρήμα περνά:

                  Tα μέσα μηνιγγικά αγγεία

 

 1. Ποια/ες από τις πιο κάτω αρτηρίες είναι κλάδος/οι της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας;

                  Οπίσθια έσω σφυρίτιδα αρτηρία