ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ 1ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2013 (18 ΟΚΤ. 2013)                 - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΓΑ ΣΕΡΓΕΙ 11515/2009 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 71,25
2 ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΟΣ 23070/2007 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 50,75
3 ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19617/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 73,75
4 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 14106/2007 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 52,00
5 ΡΙΦΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18427/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 69,50
6 ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 4036/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 60,75
7 ΤΙΝΤ ΙΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ 45306/2006 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 50,50
8 ΤΣΑΧΜΑΧΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΕΣΜΙΡ 20365/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 67,75