ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2012 (26 ΝΟΕΜ. 2012)                 - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 KHALIL CARMEN MOUNIR 3754/2009 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 79,50
2 ΑΝΑΣΗ ΕΣΕΝΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 2063/2001 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 63,50
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΙΚΤΩΡ 1926/2007 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 62,25
4 ΒΟΥΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 24789/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 50,50
5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31649/2001 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 86,00
6 ΓΕΩΡΓΙΕΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9252/2002 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 60,25
7 ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΝΤΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 791/2010 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 73,75
8 ΖΩΣΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20402/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 62,75
9 ΚΑΛΙΝΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΝΤΙΝΙΡ 27616/2010 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 65,75
10 ΚΑΡΥΜΠΟΒΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΙΟΥΡΙ 26065/2002 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 51,25
11 ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25264/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 69,25
12 ΚΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΥΡΙ 30789/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 50,00
13 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8944/2007 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 93,75
14 ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16836/2001 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 54,25
15 ΜΩΥΣΕΒ ΜΠΟΡΙΣ ΣΑΛΙΚΟ 14930/2003 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 55,25
16 ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΘΩΜΑΣ (ΣΑΡΝΤΕ) 28971/2006 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 64,25
17 ΤΙΝΤ ΙΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ 45306/2006 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 64,25
18 ΤΣΑΧΜΑΧΤΣΙΔΟΥ ΛΙΝΤΑ ΒΕΣΜΙΡ 3138/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 81,50
19 ΤΣΙΛΙΝΤΑΣ ΒΕΡΑ ΠΑΒΕΛ 35969/2003 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 59,25
20 ΧΟΥΣΣΕΪΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜΠΝΤΕΛ-ΣΑΛΑΜ 29388/2009 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 53,25