ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018)
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.
Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  ΜΑΘΗΜΑ
1 20234/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20234/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2 27352/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  27352/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  27352/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27352/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  27352/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
3 7950/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  7950/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  7950/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
4 22109/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  22109/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  22109/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  22109/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
5 3636/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3636/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  3636/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  3636/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  3636/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  3636/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  3636/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6 20610/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  20610/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20610/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
7 1380/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  1380/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
8 12843/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12843/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12843/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12843/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12843/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  12843/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
9 13922/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  13922/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  13922/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
10 24874/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  24874/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
11 24191/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
12 24899/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  24899/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  24899/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
13 9163/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  9163/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  9163/2011 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  9163/2011 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  9163/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
14 19696/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19696/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19696/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
15 1009/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  1009/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  1009/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  1009/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  1009/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  1009/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  1009/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
16 8225/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  8225/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  8225/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
17 18386/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18 3876/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
19 2109/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2109/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  2109/2012 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  2109/2012 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
20 27661/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27661/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
21 3458/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
22 9113/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  9113/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  9113/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  9113/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  9113/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  9113/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
23 12745/2005 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12745/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  12745/2005 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
24 28984/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  28984/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  28984/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  28984/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
25 17103/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  17103/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
26 6969/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  6969/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  6969/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
27 19525/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19525/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  19525/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
28 4562/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  4562/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  4562/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  4562/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  4562/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  4562/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
29 24314/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  24314/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  24314/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  24314/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  24314/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  24314/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  24314/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
30 18661/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18661/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18661/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18661/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18661/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
31 30077/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  30077/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  30077/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  30077/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  30077/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  30077/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  30077/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
32 13726/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  13726/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  13726/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
33 2607/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2607/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  2607/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  2607/2013 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  2607/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
34 30071/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  30071/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  30071/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  30071/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  30071/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  30071/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  30071/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
35 3416/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3416/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  3416/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  3416/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  3416/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  3416/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
36 19760/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19760/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  19760/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
37 26681/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  26681/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
38 2900/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2900/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  2900/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2900/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  2900/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  2900/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
39 29865/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  29865/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  29865/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  29865/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  29865/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  29865/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  29865/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
40 10148/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  10148/2005 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
41 2319/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2319/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  2319/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2319/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  2319/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  2319/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  2319/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
42 29221/2009 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
43 185/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  185/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  185/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  185/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  185/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
44 25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  25505/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
45 20293/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20293/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20293/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20293/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
46 12723/2010 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12723/2010 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12723/2010 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12723/2010 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12723/2010 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  12723/2010 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
47 15322/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  15322/2011 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  15322/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  15322/2011 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  15322/2011 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  15322/2011 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  15322/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
48 3731/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3731/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  3731/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  3731/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  3731/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
49 19842/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19842/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19842/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  19842/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  19842/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19842/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
50 27401/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  27401/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
51 19161/2009 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19161/2009 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19161/2009 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  19161/2009 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  19161/2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19161/2009 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
52 6112/2010 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  6112/2010 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  6112/2010 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  6112/2010 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  6112/2010 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  6112/2010 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  6112/2010 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
53 5881/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  5881/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  5881/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ