ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019)
      
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.
     
A/A ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  ΜΑΘΗΜΑ
1 20234/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20234/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2 27352/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  27352/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  27352/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27352/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  27352/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
3 7950/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  7950/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  7950/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
4 8223/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  8223/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  8223/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  8223/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  8223/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
5 6621/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  6621/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  6621/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  6621/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  6621/2019 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  6621/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  6621/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6 18850/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18850/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18850/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
7 7039/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  7039/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  7039/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
8 20610/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  20610/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20610/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
9 19113/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19113/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  19113/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
10 21577/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  21577/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  21577/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  21577/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  21577/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  21577/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  21577/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
11 30765/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  30765/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
12 12843/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12843/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
13 20046/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  20046/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20046/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20046/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20046/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  20046/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20046/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
14 13922/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  13922/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  13922/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
15 12241/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12241/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12241/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12241/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  12241/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12241/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  12241/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
16 24899/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
17 9163/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  9163/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  9163/2011 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  9163/2011 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  9163/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18 22675/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  22675/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  22675/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  22675/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  22675/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  22675/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
19 1009/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
20 47671/2003 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  47671/2003 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
21 8225/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  8225/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  8225/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
22 21234/1999 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
23 2109/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2109/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
24 20457/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  20457/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20457/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20457/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20457/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  20457/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20457/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
25 18224/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18224/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18224/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18224/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18224/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
26 21824/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  21824/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  21824/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  21824/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  21824/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  21824/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  21824/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
27 27661/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27661/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
28 2902/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2902/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2902/2011 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  2902/2011 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  2902/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
29 12936/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12936/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12936/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12936/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  12936/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12936/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  12936/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
30 7937/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  7937/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  7937/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  7937/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  7937/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  7937/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  7937/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
31 12745/2005 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12745/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  12745/2005 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
32 23901/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  23901/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  23901/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  23901/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  23901/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  23901/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  23901/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
33 20819/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  20819/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20819/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20819/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20819/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20819/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
34 28984/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  28984/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
35 24969/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  24969/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  24969/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  24969/2005 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
36 18593/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18593/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18593/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18593/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18593/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18593/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
37 2412/2002 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2412/2002 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
38 4562/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  4562/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  4562/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  4562/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  4562/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  4562/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
39 24314/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  24314/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  24314/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  24314/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  24314/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
40 26082/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  26082/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  26082/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  26082/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
41 18661/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18661/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18661/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18661/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
42 17283/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  17283/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
43 30077/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  30077/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  30077/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  30077/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  30077/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  30077/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
44 10442/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  10442/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  10442/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  10442/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  10442/2015 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  10442/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  10442/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
45 27771/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  27771/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  27771/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27771/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  27771/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  27771/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  27771/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
46 2607/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2607/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  2607/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  2607/2013 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
47 17284/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  17284/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  17284/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  17284/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  17284/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  17284/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  17284/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
48 18198/2012 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18198/2012 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18198/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18198/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18198/2012 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  18198/2012 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18198/2012 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
49 30071/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  30071/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  30071/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  30071/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  30071/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  30071/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  30071/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
50 13785/2012 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  13785/2012 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  13785/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  13785/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  13785/2012 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  13785/2012 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  13785/2012 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
51 3416/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3416/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  3416/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  3416/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
52 20074/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  20074/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20074/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20074/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20074/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
53 19760/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19760/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  19760/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
54 39660/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  39660/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  39660/2004 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
55 6755/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  6755/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  6755/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  6755/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
56 20431/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20431/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
57 2900/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2900/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  2900/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2900/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
58 29865/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  29865/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  29865/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  29865/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  29865/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  29865/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
59 2319/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
60 27823/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  27823/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  27823/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27823/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  27823/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  27823/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  27823/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
61 29221/2009 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
62 6406/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  6406/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  6406/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  6406/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  6406/2019 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  6406/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  6406/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
63 185/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
64 25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  25505/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
65 20293/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20293/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
66 22310/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  22310/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  22310/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  22310/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  22310/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  22310/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  22310/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
67 13508/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
68 15322/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  15322/2011 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
69 24734/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  24734/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  24734/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
70 3731/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
71 3078/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3078/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  3078/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
72 19842/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19842/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
73 19161/2009 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19161/2009 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19161/2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19161/2009 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
74 5218/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  5218/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  5218/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  5218/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  5218/2019 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  5218/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  5218/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
75 13272/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  13272/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  13272/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  13272/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
76 6820/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  6820/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  6820/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  6820/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  6820/2019 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  6820/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  6820/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ