ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020)
       
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.
        
1   27352/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    27352/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    27352/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    27352/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2   7950/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    7950/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    7950/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    7950/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
3   24367/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    24367/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
4   3008/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    3008/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
5   18760/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    18760/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    18760/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    18760/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    18760/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    18760/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
6   19113/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    19113/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    19113/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    19113/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    19113/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    19113/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    19113/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
7   20046/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    20046/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    20046/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    20046/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    20046/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    20046/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    20046/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
8   13922/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
9   12241/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    12241/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    12241/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    12241/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
10   16910/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    16910/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    16910/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    16910/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    16910/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    16910/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    16910/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
11   21754/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    21754/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
12   9163/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    9163/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    9163/2011 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    9163/2011 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    9163/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
13   14070/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    14070/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    14070/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    14070/2005 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
14   8225/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    8225/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    8225/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    8225/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    8225/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    8225/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    8225/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
15   15263/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    15263/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    15263/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    15263/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    15263/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    15263/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    15263/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
16   2109/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    2109/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
17   20457/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    20457/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    20457/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    20457/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    20457/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    20457/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18   18224/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    18224/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
19   21824/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    21824/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    21824/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    21824/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    21824/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    21824/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
20   27661/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    27661/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
21   25703/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    25703/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    25703/2004 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
22   2902/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    2902/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    2902/2011 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    2902/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
23   9113/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    9113/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    9113/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    9113/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    9113/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    9113/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
24   25963/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    25963/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
25   12936/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    12936/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    12936/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    12936/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
26   17032/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    17032/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    17032/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    17032/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    17032/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    17032/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
27   6153/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    6153/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    6153/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    6153/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    6153/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
28   18683/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    18683/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    18683/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    18683/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    18683/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    18683/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    18683/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
29   7937/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    7937/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    7937/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    7937/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    7937/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    7937/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
30   23901/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
31   2024/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    2024/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    2024/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    2024/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    2024/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    2024/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
32   20819/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    20819/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    20819/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    20819/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    20819/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    20819/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
33   4562/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    4562/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
34   26082/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    26082/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    26082/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
35   28518/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    28518/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    28518/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    28518/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    28518/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    28518/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    28518/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
36   11386/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    11386/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    11386/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    11386/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    11386/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    11386/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    11386/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
37   6933/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    6933/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    6933/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    6933/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
38   38083/2002 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
39   17284/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    17284/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    17284/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    17284/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    17284/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    17284/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
40   4047/2012 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    4047/2012 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    4047/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    4047/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    4047/2012 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    4047/2012 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    4047/2012 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
41   18198/2012 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    18198/2012 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    18198/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    18198/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    18198/2012 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    18198/2012 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
42   30071/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
43   19760/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    19760/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    19760/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    19760/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
44   39660/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    39660/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
45   3077/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    3077/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
46   29865/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    29865/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
47   27823/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    27823/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    27823/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    27823/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    27823/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    27823/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
48   18559/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    18559/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    18559/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    18559/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    18559/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
49   25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    25505/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
50   12723/2010 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    12723/2010 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    12723/2010 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    12723/2010 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
51   24734/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
52   12590/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    12590/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    12590/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    12590/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    12590/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
53   Α/3593-2020(2020-06-09) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    Α/3593-2020(2020-06-09) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/3593-2020(2020-06-09) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    Α/3593-2020(2020-06-09) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    Α/3593-2020(2020-06-09) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/3593-2020(2020-06-09) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    Α/3593-2020(2020-06-09) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
54   Α/4433-2020(2020-07-17) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    Α/4433-2020(2020-07-17) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/4433-2020(2020-07-17) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    Α/4433-2020(2020-07-17) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    Α/4433-2020(2020-07-17) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/4433-2020(2020-07-17) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    Α/4433-2020(2020-07-17) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
55   Α/4331-2020(2020-07-08) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    Α/4331-2020(2020-07-08) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/4331-2020(2020-07-08) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    Α/4331-2020(2020-07-08) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    Α/4331-2020(2020-07-08) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/4331-2020(2020-07-08) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    Α/4331-2020(2020-07-08) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
56   Α/1956-2020(2020-04-13) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    Α/1956-2020(2020-04-13) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/1956-2020(2020-04-13) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    Α/1956-2020(2020-04-13) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    Α/1956-2020(2020-04-13) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/1956-2020(2020-04-13) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    Α/1956-2020(2020-04-13) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
57   Α/2834-2020(2020-05-19) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    Α/2834-2020(2020-05-19) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/2834-2020(2020-05-19) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    Α/2834-2020(2020-05-19) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    Α/2834-2020(2020-05-19) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/2834-2020(2020-05-19) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    Α/2834-2020(2020-05-19) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
58   Α/1781-2020(2020-04-07) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    Α/1781-2020(2020-04-07) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/1781-2020(2020-04-07) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    Α/1781-2020(2020-04-07) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    Α/1781-2020(2020-04-07) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/1781-2020(2020-04-07) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    Α/1781-2020(2020-04-07) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
59   Α/1583-2020(2020-03-31) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    Α/1583-2020(2020-03-31) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/1583-2020(2020-03-31) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    Α/1583-2020(2020-03-31) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    Α/1583-2020(2020-03-31) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/1583-2020(2020-03-31) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    Α/1583-2020(2020-03-31) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
60   Α/2219-2020(2020-04-27) ΑΝΑΤΟΜΙΑ
    Α/2219-2020(2020-04-27) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/2219-2020(2020-04-27) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
    Α/2219-2020(2020-04-27) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
    Α/2219-2020(2020-04-27) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
    Α/2219-2020(2020-04-27) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
    Α/2219-2020(2020-04-27) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ