ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019)
     
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.
Α/Α Αριθ. ΠΡ ΜΑΘΗΜΑ
1 20234/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2 27352/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  27352/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  27352/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27352/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  27352/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
3 7950/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  7950/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
4 24367/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  24367/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
5 6621/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  6621/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  6621/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  6621/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  6621/2019 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  6621/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  6621/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6 3008/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  3008/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
7 18850/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18850/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
8 20610/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
9 18760/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18760/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18760/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18760/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18760/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  18760/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18760/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
10 19113/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19113/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  19113/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
11 30765/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
12 1380/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  1380/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
13 23198/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  23198/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
14 12738/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
15 13922/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  13922/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
16 12241/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12241/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12241/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12241/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  12241/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
17 24899/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
18 47671/2003 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  47671/2003 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
19 8225/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  8225/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  8225/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
20 2109/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2109/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
21 20457/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20457/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20457/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20457/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  20457/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20457/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
22 25048/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  25048/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  25048/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
23 4685/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  4685/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  4685/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  4685/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  4685/2019 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  4685/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  4685/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
24 27661/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27661/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
25 25703/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  25703/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  25703/2004 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
26 25963/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  25963/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
27 12936/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12936/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12936/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12936/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  12936/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
28 17032/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  17032/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  17032/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  17032/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  17032/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  17032/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  17032/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
29 28987/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  28987/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  28987/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  28987/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  28987/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  28987/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
30 18683/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18683/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18683/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18683/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18683/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  18683/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18683/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
31 12745/2005 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12745/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  12745/2005 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
32 23901/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  23901/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  23901/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  23901/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
33 2024/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2024/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  2024/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2024/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  2024/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  2024/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  2024/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
34 20819/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  20819/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20819/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20819/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20819/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20819/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
35 28984/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
36 18593/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18593/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18593/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18593/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
37 4562/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  4562/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  4562/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
38 24314/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  24314/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
39 18661/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18661/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18661/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18661/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
40 17283/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
41 28518/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  28518/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  28518/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  28518/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  28518/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  28518/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  28518/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
42 30077/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  30077/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
43 10442/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  10442/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  10442/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  10442/2015 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  10442/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
44 11386/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  11386/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  11386/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  11386/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  11386/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  11386/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  11386/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
45 6933/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  6933/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  6933/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  6933/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  6933/2019 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  6933/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  6933/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
46 17284/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  17284/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  17284/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  17284/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  17284/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  17284/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
47 30071/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  30071/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  30071/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
48 3416/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3416/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  3416/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  3416/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
49 19760/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19760/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
50 39660/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  39660/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
51 20431/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
52 3077/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  3077/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
53 2900/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2900/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  2900/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2900/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
54 29865/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  29865/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  29865/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
55 27823/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  27823/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  27823/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27823/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  27823/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  27823/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
56 25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  25505/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
57 12723/2010 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12723/2010 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12723/2010 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12723/2010 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
58 24734/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  24734/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
59 19842/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
60 13272/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
61 12590/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12590/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12590/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12590/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  12590/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
62 6820/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  6820/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  6820/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  6820/2019 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  6820/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  6820/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
63 29388/2009 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  29388/2009 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  29388/2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
64 18224/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18224/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
65 18198/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18198/2012 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
66 17439/1997 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
67 2607/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ