ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018)
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.
 
A/A ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  ΜΑΘΗΜΑ
1 27352/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  27352/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  27352/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27352/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  27352/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2 7950/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  7950/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  7950/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  7950/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
3 22109/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  22109/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
4 18850/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18850/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18850/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18850/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
5 7039/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  7039/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  7039/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  7039/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  7039/2013 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  7039/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  7039/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6 20610/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  20610/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20610/2016 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20610/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
7 19113/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19113/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  19113/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19113/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
8 1380/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  1380/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
9 12843/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12843/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12843/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12843/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
10 13922/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  13922/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  13922/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
11 24899/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  24899/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
12 19696/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19696/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
13 1009/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  1009/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  1009/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  1009/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
14 8225/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  8225/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  8225/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  8225/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
15 2109/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2109/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  2109/2012 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
16 18224/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18224/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18224/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18224/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18224/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  18224/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18224/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
17 27661/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  27661/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18 12745/2005 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12745/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  12745/2005 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  12745/2005 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
19 20819/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  20819/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20819/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20819/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20819/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  20819/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20819/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
20 28984/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  28984/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  28984/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  28984/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
21 18593/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18593/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18593/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18593/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18593/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  18593/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18593/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
22 4562/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  4562/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  4562/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  4562/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  4562/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  4562/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
23 24314/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  24314/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  24314/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  24314/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  24314/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  24314/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  24314/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
24 23169/2001 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
25 18661/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18661/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18661/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18661/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  18661/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
26 13726/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
27 2607/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2607/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  2607/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  2607/2013 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  2607/2013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
28 3416/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3416/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  3416/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  3416/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
29 20074/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  20074/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  20074/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20074/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  20074/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  20074/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  20074/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
30 19760/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19760/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  19760/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19760/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
31 39660/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  39660/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  39660/2004 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
32 6755/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  6755/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  6755/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  6755/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  6755/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
33 2900/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2900/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  2900/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2900/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
34 29865/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  29865/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  29865/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  29865/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  29865/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  29865/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
35 2319/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  2319/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  2319/2017 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  2319/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  2319/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
36 18141/2002 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
37 18559/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  18559/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  18559/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  18559/2008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  18559/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
38 185/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  185/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
39 25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  25505/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
40 20293/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  20293/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
41 22310/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  22310/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  22310/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  22310/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  22310/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  22310/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  22310/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
42 12723/2010 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12723/2010 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12723/2010 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  12723/2010 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  12723/2010 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
43 13508/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  13508/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
44 15322/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  15322/2011 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  15322/2011 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  15322/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
45 3731/2008 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3731/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  3731/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
46 3078/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3078/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  3078/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  3078/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  3078/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  3078/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  3078/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
47 19842/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19842/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19842/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
48 19161/2009 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  19161/2009 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  19161/2009 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  19161/2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  19161/2009 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
49 13272/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  13272/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  13272/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  13272/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  13272/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
  13272/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  13272/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
50 12590/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  12590/2013 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
  12590/2013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  12590/2013 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  12590/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ