ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΜΑ
1 BASHO ARISTOTEL APOSTOL 598/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  BASHO ARISTOTEL APOSTOL 598/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 BRUMEA RALUCA MARIAN 3166/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  BRUMEA RALUCA MARIAN 3166/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  BRUMEA RALUCA MARIAN 3166/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  BRUMEA RALUCA MARIAN 3166/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  BRUMEA RALUCA MARIAN 3166/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  BRUMEA RALUCA MARIAN 3166/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  BRUMEA RALUCA MARIAN 3166/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  BRUMEA RALUCA MARIAN 3166/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3 CHAKMAKCHI MAKDAD NAJEEB 29518/2004 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  CHAKMAKCHI MAKDAD NAJEEB 29518/2004 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  CHAKMAKCHI MAKDAD NAJEEB 29518/2004 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  CHAKMAKCHI MAKDAD NAJEEB 29518/2004 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  CHAKMAKCHI MAKDAD NAJEEB 29518/2004 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  CHAKMAKCHI MAKDAD NAJEEB 29518/2004 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  CHAKMAKCHI MAKDAD NAJEEB 29518/2004 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  CHAKMAKCHI MAKDAD NAJEEB 29518/2004 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 GAKULI GEA MOHAMET 46076/2003 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  GAKULI GEA MOHAMET 46076/2003 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  GAKULI GEA MOHAMET 46076/2003 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 ΑΓΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33447/2006 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΓΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33447/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΓΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33447/2006 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΑΓΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33447/2006 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΑΓΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33447/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΓΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33447/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΑΓΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33447/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΑΓΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33447/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 28892/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 28892/2007 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 28892/2007 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 28892/2007 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 28892/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 28892/2007 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7 ΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΓΙΟΥΡΙ 15707/2006 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΓΙΟΥΡΙ 15707/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΓΙΟΥΡΙ 15707/2006 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΓΙΟΥΡΙ 15707/2006 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΓΙΟΥΡΙ 15707/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΓΙΟΥΡΙ 15707/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΓΙΟΥΡΙ 15707/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΓΙΟΥΡΙ 15707/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
8 ΑΝΤΟΝΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΙΛ 23209/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΝΤΟΝΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΙΛ 23209/2007 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΝΤΟΝΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΙΛ 23209/2007 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΑΝΤΟΝΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΙΛ 23209/2007 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΑΝΤΟΝΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΙΛ 23209/2007 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΝΤΟΝΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΙΛ 23209/2007 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΑΝΤΟΝΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΙΛ 23209/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΑΝΤΟΝΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΙΛ 23209/2007 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
9 ΑΝΤΟΝΟΒΑ ΑΡΙΑΔΝΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 3261/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΝΤΟΝΟΒΑ ΑΡΙΑΔΝΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 3261/2007 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΝΤΟΝΟΒΑ ΑΡΙΑΔΝΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 3261/2007 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΑΝΤΟΝΟΒΑ ΑΡΙΑΔΝΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 3261/2007 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
10 ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΙΠ 8728/1999 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΙΠ 8728/1999 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΙΠ 8728/1999 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΙΠ 8728/1999 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΙΠ 8728/1999 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΙΠ 8728/1999 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΙΠ 8728/1999 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΙΠ 8728/1999 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15259/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15259/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15259/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15259/2001 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15259/2001 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
12 ΒΟΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4178/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΒΟΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4178/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΒΟΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4178/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΒΟΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4178/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΒΟΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4178/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΒΟΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4178/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΒΟΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4178/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΒΟΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4178/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
13 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΟΥΛΑ TAMAZI 28537/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΟΥΛΑ TAMAZI 28537/2007 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΟΥΛΑ TAMAZI 28537/2007 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΟΥΛΑ TAMAZI 28537/2007 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΟΥΛΑ TAMAZI 28537/2007 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΟΥΛΑ TAMAZI 28537/2007 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΟΥΛΑ TAMAZI 28537/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΟΥΛΑ TAMAZI 28537/2007 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
14 ΓΙΟΥΞΕΛΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΤΖΕΛ ΓΙΟΥΞΕΛ 1050/1998 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΓΙΟΥΞΕΛΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΤΖΕΛ ΓΙΟΥΞΕΛ 1050/1998 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
15 ΓΚΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 2389/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 2389/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΓΚΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 2389/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΓΚΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 2389/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΓΚΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 2389/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 2389/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΓΚΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 2389/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΓΚΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑ 2389/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
16 ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2597/2006 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2597/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2597/2006 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2597/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2597/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2597/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
17 ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
18 ΔΗΜΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32814/2002 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΔΗΜΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32814/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΔΗΜΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32814/2002 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
19 ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
20 ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΜΟΥΡΑΤ ΝΟΥΡΗ 4118/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΜΟΥΡΑΤ ΝΟΥΡΗ 4118/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΜΟΥΡΑΤ ΝΟΥΡΗ 4118/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΜΟΥΡΑΤ ΝΟΥΡΗ 4118/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΜΟΥΡΑΤ ΝΟΥΡΗ 4118/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΜΟΥΡΑΤ ΝΟΥΡΗ 4118/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΜΟΥΡΑΤ ΝΟΥΡΗ 4118/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΜΟΥΡΑΤ ΝΟΥΡΗ 4118/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
21 ΚΑΠΕΛΛΕΣ ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 4373/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΠΕΛΛΕΣ ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 4373/2007 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΑΠΕΛΛΕΣ ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 4373/2007 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΑΠΕΛΛΕΣ ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 4373/2007 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΠΕΛΛΕΣ ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 4373/2007 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
22 ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
23 ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35062/2006 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35062/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35062/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
24 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31955/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31955/2002 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31955/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31955/2002 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25 ΚΙΟΥΡΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 41323/2004 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΙΟΥΡΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 41323/2004 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
26 ΚΟΕΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24421/2000 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΟΕΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24421/2000 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΟΕΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24421/2000 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΟΕΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24421/2000 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
27 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2598/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2598/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2598/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2598/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2598/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2598/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2598/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
28 ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26107/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26107/2006 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26107/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26107/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26107/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26107/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
29 ΚΟΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΤΙΟΣ 24814/2006 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΟΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΤΙΟΣ 24814/2006 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΟΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΤΙΟΣ 24814/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΟΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΤΙΟΣ 24814/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
30 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22366/2002 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21825/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21825/2007 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21825/2007 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21825/2007 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21825/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21825/2007 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43128/2006 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43128/2006 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43128/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43128/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43128/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34477/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34477/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34477/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34477/2002 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34477/2002 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
34 ΜΑΤΖΑΡ ΛΟΥΤΦΗ ΜΠΑΧΡΗ 6674/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΑΤΖΑΡ ΛΟΥΤΦΗ ΜΠΑΧΡΗ 6674/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΑΤΖΑΡ ΛΟΥΤΦΗ ΜΠΑΧΡΗ 6674/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΜΑΤΖΑΡ ΛΟΥΤΦΗ ΜΠΑΧΡΗ 6674/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΑΤΖΑΡ ΛΟΥΤΦΗ ΜΠΑΧΡΗ 6674/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΑΤΖΑΡ ΛΟΥΤΦΗ ΜΠΑΧΡΗ 6674/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΑΤΖΑΡ ΛΟΥΤΦΗ ΜΠΑΧΡΗ 6674/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΜΑΤΖΑΡ ΛΟΥΤΦΗ ΜΠΑΧΡΗ 6674/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
35 ΜΑΥΡΟΜΑΔΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ 17293/2006 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΑΥΡΟΜΑΔΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ 17293/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΑΥΡΟΜΑΔΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ 17293/2006 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΜΑΥΡΟΜΑΔΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ 17293/2006 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΑΥΡΟΜΑΔΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ 17293/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΑΥΡΟΜΑΔΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ 17293/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΑΥΡΟΜΑΔΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ 17293/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΜΑΥΡΟΜΑΔΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ 17293/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
36 ΜΕΝΑΜΠΝΤΕ ΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 14955/2000 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΕΝΑΜΠΝΤΕ ΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 14955/2000 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΕΝΑΜΠΝΤΕ ΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 14955/2000 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΜΕΝΑΜΠΝΤΕ ΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 14955/2000 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΕΝΑΜΠΝΤΕ ΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 14955/2000 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΜΕΝΑΜΠΝΤΕ ΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 14955/2000 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
37 ΜΕΡΤΙΡΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΗΛΙΑ 44090/2004 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΕΡΤΙΡΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΗΛΙΑ 44090/2004 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΕΡΤΙΡΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΗΛΙΑ 44090/2004 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΕΡΤΙΡΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΗΛΙΑ 44090/2004 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
38 ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2655/2006 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2655/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2655/2006 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2655/2006 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2655/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2655/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2655/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2655/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
39 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26489/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26489/2001 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26489/2001 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26489/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26489/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26489/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26489/2001 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26489/2001 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
40 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ 6114/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ 6114/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ 6114/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ 6114/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ 6114/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ 6114/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ 6114/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ 6114/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
41 ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΟΒΑ ΜΗΔΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 15483/2000 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΟΒΑ ΜΗΔΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 15483/2000 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΟΒΑ ΜΗΔΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 15483/2000 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΟΒΑ ΜΗΔΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 15483/2000 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΟΒΑ ΜΗΔΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 15483/2000 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΟΒΑ ΜΗΔΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 15483/2000 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
42 ΜΠΟΥΝΤΑΚΩΒ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18200/2003 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΠΟΥΝΤΑΚΩΒ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18200/2003 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
43 ΝΕΑΝΙΔΟΥ ΟΞΑΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 17718/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΕΑΝΙΔΟΥ ΟΞΑΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 17718/2001 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΝΕΑΝΙΔΟΥ ΟΞΑΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 17718/2001 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΝΕΑΝΙΔΟΥ ΟΞΑΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 17718/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΝΕΑΝΙΔΟΥ ΟΞΑΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 17718/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
44 ΝΕΟΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 23456/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΕΟΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 23456/2007 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΝΕΟΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 23456/2007 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
45 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1243/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1243/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1243/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1243/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1243/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1243/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1243/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
46 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23755/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23755/2007 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
47 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 12425/1999 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
48 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΛΑΒΑ 36592/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΛΑΒΑ 36592/2007 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΛΑΒΑ 36592/2007 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΛΑΒΑ 36592/2007 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΛΑΒΑ 36592/2007 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΛΑΒΑ 36592/2007 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΛΑΒΑ 36592/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΛΑΒΑ 36592/2007 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
49 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΤΖΟΥΜΠΕΡ 31688/2005 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΤΖΟΥΜΠΕΡ 31688/2005 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
50 ΣΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8020/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8020/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
51 ΣΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14134/2006 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14134/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14134/2006 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΣΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14134/2006 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14134/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14134/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΣΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14134/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΣΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14134/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
52 ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36352/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36352/2002 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36352/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36352/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36352/2002 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36352/2002 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
53 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 35986/2006 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 35986/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 35986/2006 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 35986/2006 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 35986/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 35986/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
54 ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35996/2007 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
55 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 36801/2003 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 36801/2003 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 36801/2003 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 36801/2003 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 36801/2003 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 36801/2003 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 36801/2003 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 36801/2003 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
56 ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 35947/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 35947/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 35947/2002 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 35947/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 35947/2002 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 35947/2002 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
57 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25434/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25434/2006 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25434/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25434/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
58 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17270/2007 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17270/2007 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17270/2007 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17270/2007 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17270/2007 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17270/2007 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17270/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17270/2007 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
59 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1620/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1620/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1620/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1620/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1620/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1620/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1620/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1620/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
60 ΧΑΡΙΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 5447/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΑΡΙΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 5447/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΧΑΡΙΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 5447/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΧΑΡΙΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 5447/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΧΑΡΙΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 5447/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΑΡΙΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 5447/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΧΑΡΙΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 5447/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΧΑΡΙΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 5447/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ