ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (11/10/2017)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 84,00
2 OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 100,00
3 ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΚΑΔΗΡ 1109/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 90,75
4 ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΛΕΚ ΧΑΣΑΝ 15322/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 90,25
5 ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 91,5
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 51,75
7 ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 58