ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (12/10/2017)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 84,00
2 ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΚΑΔΗΡ 1109/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 82,50
3 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 25028/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 88,50