ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2018-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (08.05.2018)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 27069/2014 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 62,25
2 30405/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 46,75
3 1342/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 45,25
4 18224/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 86,50
5 2625/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 70,75
6 22700/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 50,25