ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2018-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (10.05.2018)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 30405/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 54,50
2 10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 26,75
3 23888/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 9,50
4 28100/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 61,00
5 26326/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 72,50