ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2018-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (10.05.2018)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 27069/2014 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 64,25
2 13815/2009 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 40,00
3 30405/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 44,75
4 19393/2001 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 77,00
5 26326/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 66,25
6 1342/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 34,50
7 19468/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 54,50
8 22426/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 74,75