ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2018-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΑΚΤΙΚΗ (07/05/2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 25569/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 77,50
2 30405/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 73,25
3 28100/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 60,00
4 19393/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 80,75
5 1342/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 22,00
6 2625/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 87,00
7 19468/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 53,25
8 22700/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 53,50