ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2018-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (09.05.2018)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 27069/2014 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 42,25
2 13815/2009 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 26,00
3 30405/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 51,00
4 28980/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 53,25