ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2018-1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (07/05/2018)
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 27069/2014 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 68,25
2 30405/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 77,50
3 10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 46,00
4 28100/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 58,75
5 19393/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 82,25
6 2625/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 89,75
7 19468/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 32,50
8 9582/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 36,75
9 5517/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 78,75