ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (20.11.2018)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 25569/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 66,50
2 30405/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 97,50
3 28100/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 73,00
4 19393/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 86,25
5 26326/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 82,5
6 1342/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 66
7 5396/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 56,25
8 19683/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 83,75
9 9582/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 68,25
10 22522/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 73,5
11 18452/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 44