ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (22.11.2018)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 35,75
2 16061/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 31,75
3 19393/2001 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 82,50
4 5396/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 54,00
5 2625/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 63,75
6 19468/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 38,25
7 9582/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 29,50
8 22426/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 64,75
9 28980/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 51,00
10 18452/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 40,75