ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΑΚΤΙΚΗ (19.11.2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 23904/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 75,50
2 1342/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 53,50
3 5396/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 51,50
4 8561/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 58,50
5 31493/2005 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 65,25
6 19683/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 72,75
7 22426/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ 83,25