ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (22.11.2018)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 10856/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 51,00
2 13815/2009 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 61,50
3 30405/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 90,00
4 16061/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 72,50
5 28100/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 55,75
6 5396/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 58,75
7 2625/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 73,00
8 8561/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 56,50
9 19683/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 69,00
10 9582/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 44,75
11 25345/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 88,75