ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018-2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (21.11.2018)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 27069/2014 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 77,75
2 13815/2009 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 57,00
3 28100/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 48,50
4 19393/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 84,00
5 26326/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 48,75
6 5396/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 43,50
7 2625/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 68,00
8 18592/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 52,50
9 19683/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 63,75
10 9582/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 56,00