ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2019 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 13.05.2019)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 10856/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 88,50
2 4186/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 60,75
3 3247/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 54,00
4 10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 44,75
5 16061/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 82,50
6 5396/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 81,50
7 8561/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 61,00
8 18592/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 50,00
9 31493/2005 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 74,50
10 19828/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 66,25
11 19683/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 81,75
12 18452/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 43,50
13 28681/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 50,00
14 13966/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 60,75