ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (04.11.2019)  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 42,75
2 26712/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 88,50
3 Α/333-2019(2019-10-01) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 34,50
4 1887/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 40,00
5 6717/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 65,00
6 7098/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 61,00
7 22426/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 40,00
8 Α/493-2019(2019-11-01) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 44,75
9 18452/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 40,50
10 21019/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 54,00