ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ  2012 - Περιοδοντολογία
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ
1 CUZOVIC-PETRAKI JELENA Slobodan 12045/2011 78
2 DAVTYAN MARIAM Katzik 13815/2009 31
3 KULAUZIDI MARINA Ivan 19103/2009 73
4 TCHOUROVA ILONA Leonid (-10528/2002) 36
5 ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νικόλαος 28602/2006 47,75
6 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ευστάθιος 937/2011 62,5
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Ιωάννης 6983/2010 88,75
8 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παντελής (-16128/2000) 53,75
9 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ευγένιος (-16131/2000) 44,5
10 ΤΡΑΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΛΙΑ Μιχαήλ 2829/2012 88,75