ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 1ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΟΥ 2012
  
1 BAJIC CIVSA MILKA SLAVKO 5495/2012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  BAJIC CIVSA MILKA SLAVKO 5495/2012 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  BAJIC CIVSA MILKA SLAVKO 5495/2012 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  BAJIC CIVSA MILKA SLAVKO 5495/2012 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  BAJIC CIVSA MILKA SLAVKO 5495/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  BAJIC CIVSA MILKA SLAVKO 5495/2012 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  BAJIC CIVSA MILKA SLAVKO 5495/2012 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  BAJIC CIVSA MILKA SLAVKO 5495/2012 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 CUZOVIC PETRAKI JELENA SLOBODAN 12045/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  CUZOVIC PETRAKI JELENA SLOBODAN 12045/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  CUZOVIC PETRAKI JELENA SLOBODAN 12045/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  CUZOVIC PETRAKI JELENA SLOBODAN 12045/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  CUZOVIC PETRAKI JELENA SLOBODAN 12045/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
3 DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 IVANCEVA DANICA ZIVKO 13844/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  IVANCEVA DANICA ZIVKO 13844/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  IVANCEVA DANICA ZIVKO 13844/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  IVANCEVA DANICA ZIVKO 13844/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  IVANCEVA DANICA ZIVKO 13844/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  IVANCEVA DANICA ZIVKO 13844/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  IVANCEVA DANICA ZIVKO 13844/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  IVANCEVA DANICA ZIVKO 13844/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 KULAUZIDI MARINA IVAN 19103/2009 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  KULAUZIDI MARINA IVAN 19103/2009 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  KULAUZIDI MARINA IVAN 19103/2009 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  KULAUZIDI MARINA IVAN 19103/2009 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6 TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
7 ΑΛΟΥΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΣΗΦ 13130/2010 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
8 ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28602/2006 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28602/2006 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28602/2006 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28602/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28602/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28602/2006 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
9 ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4383/2001 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
10 ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΩΒ ΟΛΕΓΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21490/2003 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΩΒ ΟΛΕΓΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21490/2003 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΩΒ ΟΛΕΓΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21490/2003 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΩΒ ΟΛΕΓΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21490/2003 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΩΒ ΟΛΕΓΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21490/2003 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΩΒ ΟΛΕΓΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21490/2003 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΩΒ ΟΛΕΓΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21490/2003 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΩΒ ΟΛΕΓΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21490/2003 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
11 ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
12 ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΖΩΣΙΜΟΒΑ ΕΡΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 4413/2007 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
13 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΒΙΚΤΩΡ 29341/2003 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΒΙΚΤΩΡ 29341/2003 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΒΙΚΤΩΡ 29341/2003 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΙΝΝΑ ΒΙΚΤΩΡ 29341/2003 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
14 ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7384/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7384/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7384/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7384/2011 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7384/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7384/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7384/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7384/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
15 ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
16 ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 1904/2012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 1904/2012 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 1904/2012 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 1904/2012 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 1904/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 1904/2012 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 1904/2012 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 1904/2012 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
17 ΚΟΛΕΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9877/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΟΛΕΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9877/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΟΛΕΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9877/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΟΛΕΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9877/2011 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΟΛΕΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9877/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΟΛΕΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9877/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΟΛΕΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9877/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
18 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4402/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4402/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4402/2002 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4402/2002 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4402/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4402/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4402/2002 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4402/2002 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
19 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22366/2002 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
20 ΜΕΜΕΤ ΟΣΜΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ 602/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΕΜΕΤ ΟΣΜΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ 602/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
21 ΜΠΕΚΕΤΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 11781/2009 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΠΕΚΕΤΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 11781/2009 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΠΕΚΕΤΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 11781/2009 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΠΕΚΕΤΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 11781/2009 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
22 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 937/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 937/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 937/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 937/2011 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 937/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 937/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 937/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 937/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 6983/2010 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 6983/2010 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 6983/2010 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 6983/2010 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
24 ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19085/2000 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19085/2000 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19085/2000 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19085/2000 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19085/2000 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19085/2000 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19085/2000 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19085/2000 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
26 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16128/2000 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16128/2000 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16128/2000 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16128/2000 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
27 ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
28 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 16131/2000 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 16131/2000 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 16131/2000 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 16131/2000 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 16131/2000 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 16131/2000 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
29 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21994/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21994/2001 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21994/2001 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21994/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21994/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21994/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21994/2001 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21994/2001 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
30 ΤΡΑΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2829/2012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΡΑΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2829/2012 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΤΡΑΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2829/2012 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΤΡΑΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2829/2012 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΤΡΑΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2829/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΡΑΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2829/2012 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΤΡΑΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2829/2012 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΤΡΑΤΣΟΥΚ ΓΙΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2829/2012 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
31 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 19150/2010 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 19150/2010 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 19150/2010 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 19150/2010 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 19150/2010 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 19150/2010 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
32 ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ