ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020)
   
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.
   
7811/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
7811/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
7811/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
7811/2019 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
7811/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
7811/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
7811/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
10856/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
10856/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
10856/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
21039/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
21039/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
21039/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
21039/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
21039/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
21039/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
21039/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6909/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
6909/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
6909/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
6909/2011 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
6909/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
6909/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6909/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
6909/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25569/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
25569/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
25569/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
25569/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
3247/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
3247/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
3247/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
3247/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
3247/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
3247/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
10528/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
10528/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/333-2019(2019-10-01) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/333-2019(2019-10-01) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Α/333-2019(2019-10-01) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Α/333-2019(2019-10-01) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/333-2019(2019-10-01) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/333-2019(2019-10-01) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1887/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
1887/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
1887/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
1887/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
1887/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1887/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
8561/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
18592/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
18592/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
18592/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
18592/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
18592/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
18592/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6717/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
6717/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
6717/2019 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
6717/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
6717/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6687/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
6687/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
6687/2002 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
6687/2002 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
6687/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
6687/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6687/2002 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
6687/2002 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
19828/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
19828/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
19828/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
19828/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7098/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
7098/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
7098/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
7098/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Α/1011-2020(2020-03-05) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
12307/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
12307/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
12307/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
12307/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
12307/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
12307/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
12307/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α/1488-2020(2020-03-26) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/1488-2020(2020-03-26) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Α/1488-2020(2020-03-26) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Α/1488-2020(2020-03-26) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
Α/1488-2020(2020-03-26) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/1488-2020(2020-03-26) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/1488-2020(2020-03-26) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Α/1488-2020(2020-03-26) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
22426/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/493-2019(2019-11-01) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Α/493-2019(2019-11-01) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Α/493-2019(2019-11-01) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/493-2019(2019-11-01) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/493-2019(2019-11-01) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Α/493-2019(2019-11-01) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΕΞΑΚΤΙΚΗ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Α/4461-2020(2020-07-23) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25345/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
25345/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
25345/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
25345/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
22700/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
22700/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
22700/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
22700/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
22700/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
18452/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
18452/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
18452/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
18452/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
18452/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
18452/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18452/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
18452/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
23176/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
23176/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
23176/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
23176/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
23176/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
23176/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
23176/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
23176/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
28972/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
28972/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
28972/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
28972/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
28972/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
28972/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
28972/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
28681/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Α/489-2019(2019-10-31) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α/489-2019(2019-10-31) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Α/489-2019(2019-10-31) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α/489-2019(2019-10-31) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ