ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2019 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019)
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.  
Α/Α ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  ΜΑΘΗΜΑ
1 10856/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  10856/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  10856/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  10856/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  10856/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  10856/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  10856/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 4186/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  4186/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  4186/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  4186/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  4186/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  4186/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  4186/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  4186/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3 3247/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  3247/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  3247/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  3247/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  3247/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  3247/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  3247/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  3247/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 10528/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  10528/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
5 23904/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  23904/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  23904/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  23904/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  23904/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
6 16061/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  16061/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  16061/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  16061/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  16061/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  16061/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7 28100/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
8 26712/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  26712/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  26712/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  26712/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  26712/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  26712/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  26712/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  26712/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
9 1342/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  1342/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  1342/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  1342/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  1342/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  1342/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
10 5396/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  5396/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
11 1887/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  1887/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  1887/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  1887/2019 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  1887/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  1887/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  1887/2019 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  1887/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
12 19468/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19468/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  19468/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19468/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  19468/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
13 8561/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  8561/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  8561/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  8561/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  8561/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
14 18592/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  18592/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  18592/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  18592/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  18592/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  18592/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  18592/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
15 31493/2005 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
16 6717/2019 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  6717/2019 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  6717/2019 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  6717/2019 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  6717/2019 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  6717/2019 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  6717/2019 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  6717/2019 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
17 19828/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19828/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  19828/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  19828/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  19828/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19828/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  19828/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  19828/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
18 19683/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  19683/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  19683/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  19683/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
19 9582/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  9582/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
20 12307/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  12307/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  12307/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  12307/2011 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  12307/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  12307/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  12307/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  12307/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
21 22426/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  22426/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  22426/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
22 25345/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  25345/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  25345/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  25345/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  25345/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  25345/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  25345/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
23 22522/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  22522/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  22522/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  22522/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  22522/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  22522/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  22522/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  22522/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
24 18452/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  18452/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  18452/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  18452/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  18452/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  18452/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  18452/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  18452/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25 23970/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  23970/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  23970/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  23970/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  23970/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  23970/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  23970/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  23970/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
26 28972/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  28972/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  28972/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  28972/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  28972/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  28972/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  28972/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  28972/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
27 28681/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  28681/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  28681/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  28681/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  28681/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  28681/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  28681/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  28681/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
28 13966/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  13966/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  13966/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  13966/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  13966/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  13966/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  13966/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  13966/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
29 5517/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  5517/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  5517/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  5517/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
30 21019/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  21019/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  21019/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  21019/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  21019/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  21019/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  21019/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  21019/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ