ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018)
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.  
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΜΑ
1 10856/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  10856/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  10856/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  10856/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  10856/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  10856/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  10856/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  10856/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 27069/2014 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
3 13815/2009 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  13815/2009 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  13815/2009 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  13815/2009 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  13815/2009 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  13815/2009 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  13815/2009 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 25569/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  25569/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  25569/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  25569/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  25569/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  25569/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 30405/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  30405/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  30405/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  30405/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6 23904/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  23904/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  23904/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  23904/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  23904/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  23904/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  23904/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  23904/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7 16061/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  16061/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  16061/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  16061/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  16061/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  16061/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  16061/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  16061/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
8 28100/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  28100/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  28100/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  28100/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
9 19393/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19393/2001 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  19393/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19393/2001 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
10 26326/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  26326/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  26326/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  26326/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  26326/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  26326/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
11 1342/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  1342/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  1342/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  1342/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  1342/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  1342/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  1342/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  1342/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
12 5396/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  5396/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  5396/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  5396/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  5396/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  5396/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  5396/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  5396/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
13 2625/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  2625/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  2625/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  2625/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  2625/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
14 19468/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19468/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  19468/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19468/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  19468/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  19468/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
15 8561/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  8561/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  8561/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  8561/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  8561/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  8561/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  8561/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  8561/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
16 18592/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  18592/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  18592/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  18592/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  18592/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  18592/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  18592/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  18592/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
17 31493/2005 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18 19683/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19683/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  19683/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  19683/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  19683/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  19683/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  19683/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  19683/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
19 9582/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  9582/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  9582/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  9582/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  9582/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  9582/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  9582/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
20 22426/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  22426/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  22426/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  22426/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  22426/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
21 28980/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  28980/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
22 25345/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  25345/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  25345/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  25345/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  25345/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  25345/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  25345/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  25345/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
23 22522/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  22522/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  22522/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  22522/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  22522/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  22522/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  22522/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ `
  22522/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
24 18452/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  18452/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  18452/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  18452/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  18452/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  18452/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  18452/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  18452/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25 5517/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  5517/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  5517/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  5517/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  5517/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ