ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017)
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα, με τα ονόματα που ακολουθεί, αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΜΑ
1 AVRAMOVIC KATARINA JOVAN 4186/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  AVRAMOVIC KATARINA JOVAN 4186/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  AVRAMOVIC KATARINA JOVAN 4186/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  AVRAMOVIC KATARINA JOVAN 4186/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  AVRAMOVIC KATARINA JOVAN 4186/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  AVRAMOVIC KATARINA JOVAN 4186/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  AVRAMOVIC KATARINA JOVAN 4186/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  AVRAMOVIC KATARINA JOVAN 4186/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3 KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6 OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
7 TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
8 ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΚΑΔΗΡ 1109/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΚΑΔΗΡ 1109/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΚΑΔΗΡ 1109/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΚΑΔΗΡ 1109/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΚΑΔΗΡ 1109/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΚΑΔΗΡ 1109/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΚΑΔΗΡ 1109/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΚΑΔΗΡ 1109/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
9 ΑΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕΟΝΤΟΡ 35632/2004 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
10 ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
11 ΙΜΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ ΜΟΥΑΤΖΙΤ ΝΤΕΝΙΖ ΕΡΓΚΙΟΥΝ 12308/2003 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
12 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
13 ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
14 ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΛΕΚ ΧΑΣΑΝ 15322/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΛΕΚ ΧΑΣΑΝ 15322/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΛΕΚ ΧΑΣΑΝ 15322/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΛΕΚ ΧΑΣΑΝ 15322/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΛΕΚ ΧΑΣΑΝ 15322/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΛΕΚ ΧΑΣΑΝ 15322/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΛΕΚ ΧΑΣΑΝ 15322/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΛΕΚ ΧΑΣΑΝ 15322/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
15 ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
16 ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
17 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΗΛΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14435/2014 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΗΛΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14435/2014 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΗΛΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14435/2014 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΗΛΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14435/2014 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΗΛΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14435/2014 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΗΛΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14435/2014 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΗΛΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14435/2014 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΗΛΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14435/2014 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
18 ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
19 ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
20 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 25028/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 25028/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 25028/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 25028/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 25028/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 25028/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 25028/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 25028/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
23 ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
24 ΣΟΥΜΤΣΩΒ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ 23970/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΟΥΜΤΣΩΒ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ 23970/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΟΥΜΤΣΩΒ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ 23970/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΣΟΥΜΤΣΩΒ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ 23970/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΟΥΜΤΣΩΒ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ 23970/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΟΥΜΤΣΩΒ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ 23970/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΣΟΥΜΤΣΩΒ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ 23970/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΣΟΥΜΤΣΩΒ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ 23970/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25 ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
26 ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
27 ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
28 ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΕΪΜ 2264/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΕΪΜ 2264/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΕΪΜ 2264/2008 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΕΪΜ 2264/2008 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΕΪΜ 2264/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΕΪΜ 2264/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΕΪΜ 2264/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΕΪΜ 2264/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ