ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018)
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης διευκρινίζεται ότι, στη λίστα με τα ονόματα που ακολουθεί, αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει. 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΜΑ
1 CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  CHERNOVA EKATERINA GIOYRI 27069/2014 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  DAVTYAN MARIAM KATZIK 13815/2009 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3 KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  KIRVALIDZE SERGO GIVI 25569/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 NASSAN AGHA FIRAS MOHAMED FAROUK 30405/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  NASSAN AGHA FIRAS MOHAMED FAROUK 30405/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  NASSAN AGHA FIRAS MOHAMED FAROUK 30405/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  NASSAN AGHA FIRAS MOHAMED FAROUK 30405/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  NASSAN AGHA FIRAS MOHAMED FAROUK 30405/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  NASSAN AGHA FIRAS MOHAMED FAROUK 30405/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  NASSAN AGHA FIRAS MOHAMED FAROUK 30405/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  NASSAN AGHA FIRAS MOHAMED FAROUK 30405/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6 ZOUBIK ABUBAKER SAID 23888/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ZOUBIK ABUBAKER SAID 23888/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ZOUBIK ABUBAKER SAID 23888/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ZOUBIK ABUBAKER SAID 23888/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ZOUBIK ABUBAKER SAID 23888/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ZOUBIK ABUBAKER SAID 23888/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ZOUBIK ABUBAKER SAID 23888/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ZOUBIK ABUBAKER SAID 23888/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7 ΑΜΕΤ ΟΖΤΖΙΑΝ ΣΕΛΑΧΕΤΙΝ 28100/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΜΕΤ ΟΖΤΖΙΑΝ ΣΕΛΑΧΕΤΙΝ 28100/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΜΕΤ ΟΖΤΖΙΑΝ ΣΕΛΑΧΕΤΙΝ 28100/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΑΜΕΤ ΟΖΤΖΙΑΝ ΣΕΛΑΧΕΤΙΝ 28100/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΑΜΕΤ ΟΖΤΖΙΑΝ ΣΕΛΑΧΕΤΙΝ 28100/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΜΕΤ ΟΖΤΖΙΑΝ ΣΕΛΑΧΕΤΙΝ 28100/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΑΜΕΤ ΟΖΤΖΙΑΝ ΣΕΛΑΧΕΤΙΝ 28100/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΑΜΕΤ ΟΖΤΖΙΑΝ ΣΕΛΑΧΕΤΙΝ 28100/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19393/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19393/2001 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19393/2001 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19393/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19393/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19393/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19393/2001 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19393/2001 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΡΩΜΑΝ 26326/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΡΩΜΑΝ 26326/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΡΩΜΑΝ 26326/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΡΩΜΑΝ 26326/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΡΩΜΑΝ 26326/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΡΩΜΑΝ 26326/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΡΩΜΑΝ 26326/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΡΩΜΑΝ 26326/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
10 ΓΚΕΡΜΠΕ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΛΕΚ ΣΑΜΠΡΗ 1342/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΕΡΜΠΕ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΛΕΚ ΣΑΜΠΡΗ 1342/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΓΚΕΡΜΠΕ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΛΕΚ ΣΑΜΠΡΗ 1342/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΓΚΕΡΜΠΕ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΛΕΚ ΣΑΜΠΡΗ 1342/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΓΚΕΡΜΠΕ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΛΕΚ ΣΑΜΠΡΗ 1342/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΕΡΜΠΕ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΛΕΚ ΣΑΜΠΡΗ 1342/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΓΚΕΡΜΠΕ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΛΕΚ ΣΑΜΠΡΗ 1342/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΓΚΕΡΜΠΕ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΛΕΚ ΣΑΜΠΡΗ 1342/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
11 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
12 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2625/2018 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2625/2018 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2625/2018 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2625/2018 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2625/2018 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2625/2018 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2625/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2625/2018 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
13 ΚΙΟΥΡΤ ΟΣΓΚΕΝ ΤΖΕΜΑΛΗ 19468/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΙΟΥΡΤ ΟΣΓΚΕΝ ΤΖΕΜΑΛΗ 19468/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΙΟΥΡΤ ΟΣΓΚΕΝ ΤΖΕΜΑΛΗ 19468/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΙΟΥΡΤ ΟΣΓΚΕΝ ΤΖΕΜΑΛΗ 19468/2017 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΙΟΥΡΤ ΟΣΓΚΕΝ ΤΖΕΜΑΛΗ 19468/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΙΟΥΡΤ ΟΣΓΚΕΝ ΤΖΕΜΑΛΗ 19468/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΙΟΥΡΤ ΟΣΓΚΕΝ ΤΖΕΜΑΛΗ 19468/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΙΟΥΡΤ ΟΣΓΚΕΝ ΤΖΕΜΑΛΗ 19468/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
14 ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΪΡΗ 9582/2017 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 22426/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
17 ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
18 ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΙΚΟ 5517/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ