ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2014 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014)
Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι, στη λίστα με τα ονόματα που ακολουθεί, αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.
  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ  
1 1 BARAMIDZE NATIA KUKURI 5638/2013 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    BARAMIDZE NATIA KUKURI 5638/2013 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    BARAMIDZE NATIA KUKURI 5638/2013 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    BARAMIDZE NATIA KUKURI 5638/2013 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    BARAMIDZE NATIA KUKURI 5638/2013 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
2 2 BOGIAKOS IANA ROSTOM 830/2014 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    BOGIAKOS IANA ROSTOM 830/2014 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    BOGIAKOS IANA ROSTOM 830/2014 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    BOGIAKOS IANA ROSTOM 830/2014 ΕΞΑΚΤΙΚΗ  
    BOGIAKOS IANA ROSTOM 830/2014 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    BOGIAKOS IANA ROSTOM 830/2014 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    BOGIAKOS IANA ROSTOM 830/2014 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    BOGIAKOS IANA ROSTOM 830/2014 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
3 3 DISHO ENTELA SPIRO 11666/2000 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    DISHO ENTELA SPIRO 11666/2000 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    DISHO ENTELA SPIRO 11666/2000 ΕΞΑΚΤΙΚΗ  
4 4 KARELI ALEXANDRA - RENATA RASIM 24449/2010 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    KARELI ALEXANDRA - RENATA RASIM 24449/2010 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    KARELI ALEXANDRA - RENATA RASIM 24449/2010 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    KARELI ALEXANDRA - RENATA RASIM 24449/2010 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
5 5 KITCHIKOVA DIANA ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2439/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    KITCHIKOVA DIANA ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2439/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    KITCHIKOVA DIANA ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2439/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    KITCHIKOVA DIANA ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2439/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
6 6 TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
7 7 VUCETIC(ΒΟΥΤΣΕΤΙΤΣ) MIRJANA(ΜΙΡΓΙΑΝΑ) BOZO(ΜΠΟΖΟ) 7226/2013 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    VUCETIC(ΒΟΥΤΣΕΤΙΤΣ) MIRJANA(ΜΙΡΓΙΑΝΑ) BOZO(ΜΠΟΖΟ) 7226/2013 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    VUCETIC(ΒΟΥΤΣΕΤΙΤΣ) MIRJANA(ΜΙΡΓΙΑΝΑ) BOZO(ΜΠΟΖΟ) 7226/2013 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    VUCETIC(ΒΟΥΤΣΕΤΙΤΣ) MIRJANA(ΜΙΡΓΙΑΝΑ) BOZO(ΜΠΟΖΟ) 7226/2013 ΕΞΑΚΤΙΚΗ  
    VUCETIC(ΒΟΥΤΣΕΤΙΤΣ) MIRJANA(ΜΙΡΓΙΑΝΑ) BOZO(ΜΠΟΖΟ) 7226/2013 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    VUCETIC(ΒΟΥΤΣΕΤΙΤΣ) MIRJANA(ΜΙΡΓΙΑΝΑ) BOZO(ΜΠΟΖΟ) 7226/2013 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    VUCETIC(ΒΟΥΤΣΕΤΙΤΣ) MIRJANA(ΜΙΡΓΙΑΝΑ) BOZO(ΜΠΟΖΟ) 7226/2013 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
8 8 ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16194/2009 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16194/2009 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16194/2009 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16194/2009 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16194/2009 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16194/2009 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
9 9 ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
10 10 ΚΑΔΑΪΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13450/2012 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΚΑΔΑΪΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13450/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΚΑΔΑΪΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13450/2012 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    ΚΑΔΑΪΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13450/2012 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
11 11 ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 1904/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΙΩΣΗΦ 1904/2012 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
12 12 ΚΕΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ PAVEL 8243/2013 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΚΕΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ PAVEL 8243/2013 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΚΕΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ PAVEL 8243/2013 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    ΚΕΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ PAVEL 8243/2013 ΕΞΑΚΤΙΚΗ  
    ΚΕΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ PAVEL 8243/2013 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΚΕΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ PAVEL 8243/2013 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    ΚΕΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ PAVEL 8243/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    ΚΕΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ PAVEL 8243/2013 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
13 13 ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15949/2013 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15949/2013 ΕΞΑΚΤΙΚΗ  
    ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15949/2013 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15949/2013 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15949/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15949/2013 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
14 14 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13227/2013 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13227/2013 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13227/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13227/2013 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
15 15 ΚΡΙΘΑΡΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12551/2013 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΚΡΙΘΑΡΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12551/2013 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΚΡΙΘΑΡΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12551/2013 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΚΡΙΘΑΡΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12551/2013 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    ΚΡΙΘΑΡΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12551/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    ΚΡΙΘΑΡΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12551/2013 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
16 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43128/2006 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43128/2006 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
17 17 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16230/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16230/2001 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16230/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ  
    ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16230/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16230/2001 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16230/2001 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
18 18 ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΠΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34174/2003 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
19 19 ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12234/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12234/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12234/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12234/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12234/2002 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
20 20 ΤΟΧΜΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 12534/2012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΤΟΧΜΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 12534/2012 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΤΟΧΜΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 12534/2012 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    ΤΟΧΜΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 12534/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΤΟΧΜΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 12534/2012 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    ΤΟΧΜΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 12534/2012 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
21 21 ΤΣΕΓΡΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20930/2013 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΤΣΕΓΡΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20930/2013 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΤΣΕΓΡΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20930/2013 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    ΤΣΕΓΡΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20930/2013 ΕΞΑΚΤΙΚΗ  
    ΤΣΕΓΡΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20930/2013 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΤΣΕΓΡΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20930/2013 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    ΤΣΕΓΡΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20930/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
    ΤΣΕΓΡΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20930/2013 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
22 22 ΦΕΝΤΟΡΟΒ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6760/2011 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΦΕΝΤΟΡΟΒ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6760/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΦΕΝΤΟΡΟΒ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6760/2011 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΦΕΝΤΟΡΟΒ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6760/2011 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    ΦΕΝΤΟΡΟΒ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6760/2011 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
23 23 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΕΞΑΚΤΙΚΗ  
    ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
    ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
24 24 ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
    ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ  
    ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  
    ΧΑΣΙΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΛΙΚΟ 10148/2009 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ