ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2016 (1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016)
 
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα, με τα ονόματα που ακολουθεί, αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ
1 HOLOVONKINA OLENA ALBERT 21398/2013 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  HOLOVONKINA OLENA ALBERT 21398/2013 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  HOLOVONKINA OLENA ALBERT 21398/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
2 JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3 KOLA JONA HAKI 2389/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  KOLA JONA HAKI 2389/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
4 MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6 TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
7 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3424/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3424/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3424/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3424/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
8 ΑΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕΟΝΤΟΡ 35632/2004 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕΟΝΤΟΡ 35632/2004 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΑΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕΟΝΤΟΡ 35632/2004 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
9 ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ-ΜΠΡΕΓΚΒΑΤΖΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 959/2013 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ-ΜΠΡΕΓΚΒΑΤΖΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 959/2013 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ-ΜΠΡΕΓΚΒΑΤΖΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 959/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
10 ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
11 ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΚΕΛΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 8141/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΚΕΛΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 8141/2001 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΚΕΛΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 8141/2001 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΚΕΛΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 8141/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΚΕΛΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 8141/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΚΕΛΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 8141/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΚΕΛΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 8141/2001 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΚΕΛΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 8141/2001 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
12 ΙΜΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ ΜΟΥΑΤΖΙΤ ΝΤΕΝΙΖ ΕΡΓΚΙΟΥΝ 12308/2003 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΙΜΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ ΜΟΥΑΤΖΙΤ ΝΤΕΝΙΖ ΕΡΓΚΙΟΥΝ 12308/2003 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΙΜΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ ΜΟΥΑΤΖΙΤ ΝΤΕΝΙΖ ΕΡΓΚΙΟΥΝ 12308/2003 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΙΜΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ ΜΟΥΑΤΖΙΤ ΝΤΕΝΙΖ ΕΡΓΚΙΟΥΝ 12308/2003 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΙΜΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ ΜΟΥΑΤΖΙΤ ΝΤΕΝΙΖ ΕΡΓΚΙΟΥΝ 12308/2003 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΙΜΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ ΜΟΥΑΤΖΙΤ ΝΤΕΝΙΖ ΕΡΓΚΙΟΥΝ 12308/2003 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
13 ΚΑΚΟΣΗΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16276/2014 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
14 ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7384/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7384/2011 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
15 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
16 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
17 ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
18 ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΙΡΜΑΤΖΗ ΜΕΡΑΛ ΤΖΕΜΗΛ 29336/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
19 ΚΡΙΘΑΡΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12551/2013 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
20 ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5281/2014 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
21 ΜΟΥΡΑΤ ΟΣΜΑΝ ΝΤΕΡΙΑ ΟΣΜΑΝ 7093/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΤ ΟΣΜΑΝ ΝΤΕΡΙΑ ΟΣΜΑΝ 7093/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΤ ΟΣΜΑΝ ΝΤΕΡΙΑ ΟΣΜΑΝ 7093/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΤ ΟΣΜΑΝ ΝΤΕΡΙΑ ΟΣΜΑΝ 7093/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΤ ΟΣΜΑΝ ΝΤΕΡΙΑ ΟΣΜΑΝ 7093/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
22 ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
24 ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25 ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
26 ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
27 ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
28 ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
29 ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΗΣ ΡΑΣΙΜ ΣΟΧΜΠΑΤ 20151/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΗΣ ΡΑΣΙΜ ΣΟΧΜΠΑΤ 20151/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΗΣ ΡΑΣΙΜ ΣΟΧΜΠΑΤ 20151/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΗΣ ΡΑΣΙΜ ΣΟΧΜΠΑΤ 20151/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΗΣ ΡΑΣΙΜ ΣΟΧΜΠΑΤ 20151/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
30 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 208/2012 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ