ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016)
 
Από τη Δ/νση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διευκρινίζεται ότι στη λίστα, με τα ονόματα που ακολουθεί, αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία οφείλει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος και όχι αυτά στα οποία δήλωσε πως θα συμμετέχει.
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ
1 JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  JOVANOVIC BRANKICA MIROSLAV 19805/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  KURMASHOVA SVETLANA ANDREY 19528/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3 MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  MITSKEVYCH OLENA SERGEY 3870/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  OZTURK MURAT HAYRI 29570/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  TCHOUROVA ILONA LEONID 10528/2002 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6 ΑΓΑΘΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10056/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΓΑΘΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10056/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΑΓΑΘΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10056/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΑΓΑΘΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10056/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΑΓΑΘΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10056/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΑΓΑΘΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10056/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΑΓΑΘΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10056/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΑΓΑΘΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10056/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7 ΕΦΕΝΤΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΜΗ 18689/2011 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
8 ΙΜΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ ΜΟΥΑΤΖΙΤ ΝΤΕΝΙΖ ΕΡΓΚΙΟΥΝ 12308/2003 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΙΜΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ ΜΟΥΑΤΖΙΤ ΝΤΕΝΙΖ ΕΡΓΚΙΟΥΝ 12308/2003 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
9 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23186/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
10 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18224/2008 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
11 ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19513/1998 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
12 ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΑΡΙ 933/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΑΡΙ 933/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΑΡΙ 933/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΑΡΙ 933/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΑΡΙ 933/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΑΡΙ 933/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΑΡΙ 933/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΑΡΙ 933/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
13 ΜΟΥΡΑΤ ΟΣΜΑΝ ΝΤΕΡΙΑ ΟΣΜΑΝ 7093/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΟΥΡΑΤ ΟΣΜΑΝ ΝΤΕΡΙΑ ΟΣΜΑΝ 7093/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
14 ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΧΕΙΝΤΖΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΤΑΝΤΗΛ 2741/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
15 ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΝΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 306/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28980/2015 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
17 ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3032/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
18 ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΙΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22700/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
19 ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΣΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2907/2012 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
20 ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20352/2001 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
21 ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10048/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
22 ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΤΣΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21116/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
23 ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΗΣ ΡΑΣΙΜ ΣΟΧΜΠΑΤ 20151/2015 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
24 ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΕΞΑΚΤΙΚΗ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  ΧΜΙΑΤΣΕΒΑ (KHMIACHEVA) ΙΓΚΑ (INGA) ΓΙΟΥΡΙ 19181/2016 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ