Ελληνική Έκδοση
English Version
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 
 
Δομή
Αρμοδιότητες
Αναγνωρισμένα Ιδρύματα
Αιτήσεις
 
 
ΥΠΕΠΘ
Ελληνικά Πανεπιστήμια
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Παραπομπές
Ανακοινώσεις
 
 
Δημιουργοί (Credits)
 
 

 
 
 
   
 
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Επιτυχόντες Χειρουργικής 2ης Εξεταστικής 2004 (11/12/2004)

Αποτυχόντες Χειρουργικής 2ης Εξεταστικής 2004

Επιτυχόντες Παθολογίας 2ης Εξεταστικής 2004 (12/12/2004)

Αποτυχόντες Παθολογίας 2ης Εξεταστικής 2004

Αποτελέσματα Παιδιατρικής 2ης Εξεταστικής 2004 (18/12/2004)

Κατανομή Εξεταζομένων Ιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2004

Συμπληρωματική λίστα Ιατρικής στη 2η Εξεταστική 2004


Μη συμμετέχοντες στην 2η Εξεταστική Ιατρικής 2004

 
 
   
 
 
ON-LINE προσομοίωση εξετάσεων Παθολογίας - Χειρουργικής 2004 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Τελέδια" (Κωδικός πρόσβασης Παθολογίας: ΔΙΚΠΑΘ-8-10 . Κωδικός πρόσβασης Χειρουργικής: ΔΙΚΧΕΙ-8-9)