Ελληνική Έκδοση
English Version
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 
 
Δομή
Αρμοδιότητες
Αναγνωρισμένα Ιδρύματα
Αιτήσεις
 
 
ΥΠΕΠΘ
Ελληνικά Πανεπιστήμια
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Παραπομπές
Ανακοινώσεις
 
 
Δημιουργοί (Credits)
 
 

 
 
 
   
 
 

Ιατρική


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

.Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα , έστω και κλειστά (αποκλεισμός από τις εξετάσεις).

.Απαγορεύονται βιβλία, σημειώσεις κ.λπ. (αποκλεισμός από τις εξετάσεις).

.Επιτρέπεται η χρήση μόνο μπλε ή μαύρου στυλό . Σε χρήση άλλου χρώματος στυλό (ακύρωση γραπτού).

. Ως πρόχειρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι φωτοτυπίες των θεμάτων . Καμία άλλη σελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο (ακύρωση γραπτού).

.Απαγορεύεται η αναγραφή κάθε στοιχείου που θα μπορούσε να αποτελεί "σημάδι αναγνώρισης", όπως υπογραμμίσεις, κεφαλαιογράμματος γραφή κ.λπ. (ακύρωση γραπτού).

. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης κατάθεσης του Τίτλου προς το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. πρέπει να είναι γνωστός, ώστε να αναγραφεί στο ΦΥΛΛΑΔΙΟ των απαντήσεων από τον κάθε υποψήφιο.

.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, όπως στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής.

.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το παράβολο- εξέταστρο (88,04 €) ανά μάθημα).

. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 2 ώρες και 30 λεπτά.

. Αποχώρηση από την αίθουσα των εξετάσεων δεν επιτρέπεται πριν την παρέλευση μίας ώρας και 30 λεπτών.

. ΦΥΛΛΑΔΙΟ απαντήσεων, στο οποίο δεν έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις δεν θα γίνει δεκτό από τους επιτηρητές.
Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν γνωρίζει την απάντηση σε κάποια ερώτηση, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει την απάντηση δγ (δεν γνωρίζω). 
 
   
 
 
ON-LINE προσομοίωση εξετάσεων Παθολογίας - Χειρουργικής 2004 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Τελέδια" (Κωδικός πρόσβασης Παθολογίας: ΔΙΚΠΑΘ-8-10 . Κωδικός πρόσβασης Χειρουργικής: ΔΙΚΧΕΙ-8-9)