Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 23-06-2006
Πηγή: Πληροφορίες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ύστερα και από την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, παραθέτει Τράπεζα δέκα χιλιάδων (10.000) Ερωτήσεων των εξεταζομένων μαθημάτων (Παθολογία, Χειρουργική, Παιδιατρική, Μαιευτική και Γυναικολογία) των Εξετάσεων Ιατρικής. Η επιλογή και επεξεργασία των ερωτήσεων έγινε από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχων ειδικοτήτων Ιατρικών Σχολών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Στην ήδη υπάρχουσα βάση ερωτήσεων για τις εξετάσεις Ιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ προστέθηκαν 500 ερωτήσεις στα μαθήματα της Παθολογίας, Παιδιατρικής, Μαιευτικής και Χειρουργικής.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ και ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Τελευταία Ενημέρωση: 28-11-2006
Επιστροφή