Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 10-07-2006
Πηγή: Πληροφορίες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου αναφορικά με την Τράπεζα Ερωτήσεων για τους υποψηφίους αναγνώρισης πτυχίου κλάδου Ιατρικής από χώρες μη κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκρινίζονται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα εξής:

Η διενέργεια των εξετάσεων μέσω του συστήματος της Τράπεζας Ερωτήσεων αποτελείται από 2.500 ερωτήσεις ανά μάθημα, όπου κάθε ερώτημα περιλαμβάνει πέντε δυνητικές απαντήσεις εκ των οποίων η μία είναι σωστή.

Οι εξεταζόμενοι, ως πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών ομοταγών Ιδρυμάτων χωρών, μη κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τη δυνατότητα, τις γνώσεις και την κρίση να επισημάνουν την ορθή απάντηση.


Από το Γραφείο Προέδρου
του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.


Τελευταία Ενημέρωση: 10-07-2006
Επιστροφή