Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 27-11-2006
Πηγή: Πληροφορίες

Ώρες και Τόπος Εξέτασης-2η Εξεταστική Ιατρικής 2006

Οι εξετάσεις του ΔΟΑΤΑΠ πτυχιούχων Ιατρικών Σχολών προερχομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2ης περιόδου 2006, θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στα Αρσάκεια Σχολεία Παλαιού Ψυχικού , σύμφωνα με το ήδη ανακοινωθέν πρόγραμμα μαθημάτων.

Ώρα προσέλευσης: 16:00
Ώρα έναρξης: 17:00ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

. Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα , έστω και κλειστά (αποκλεισμός από τις εξετάσεις).

. Απαγορεύονται βιβλία, σημειώσεις κ.λπ. (αποκλεισμός από τις εξετάσεις).

. Επιτρέπεται η χρήση μόνο μπλε ή μαύρου στυλό (ακύρωση γραπτού).

. Ως πρόχειρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι φωτοτυπίες των θεμάτων . Καμία άλλη σελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο (ακύρωση γραπτού).

. Απαγορεύεται η αναγραφή κάθε στοιχείου που θα μπορούσε να αποτελεί "σημάδι αναγνώρισης", όπως υπογραμμίσεις, κεφαλαιογράμματος γραφή κ.λπ. (ακύρωση γραπτού).

. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης κατάθεσης του Τίτλου προς τον ΔΟΑΤΑΠ πρέπει να είναι γνωστός, ώστε να αναγραφεί στο ΦΥΛΛΑΔΙΟ των απαντήσεων από τον κάθε υποψήφιο.

. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, όπως στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής.

. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 2 ώρες και 30 λεπτά.

. Αποχώρηση από την αίθουσα των εξετάσεων δεν επιτρέπεται πριν την παρέλευση μίας ώρας και 30 λεπτών.

. ΦΥΛΛΑΔΙΟ απαντήσεων, στο οποίο δεν έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις δεν θα γίνει δεκτό από τους επιτηρητές.
Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν γνωρίζει την απάντηση σε κάποια ερώτηση, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει την απάντηση δγ (δεν γνωρίζω).

Τελευταία Ενημέρωση: 27-11-2006
Επιστροφή